YA GAZZEYİ YA MAZLUM

VATANUN EBATU

ŞEYTANI SEYENKESERU

SEVAİDUL HASMİ

SEVRETUL ĞADAB HASAN ALLAMA

SAMUDU EŞ ŞA’Bİ

RİCALULLAH

NURUL NUBUVVE

NURUL AHMEDİ NEBİ

NAHNU ENSARU LİLLAH

NAHNU EBİYİ ENSARULLAH IRAK

NAHNU AŞIKI RESULULLAH

METEL ĞADABU

MECDUNA VE ŞUHEDAUNA

LEBBEYKE YA NURUL HUDA

KULLİNA YEMEN

GUDUMEN YA ENSARULLAH

GARNEŞ ŞEYTANİ

FECRİL İNTİSAR

ENE SEYFU BETARU

ENE NESMETU NEBEVİYYE

DAİŞU ZAMANİ SUFYANİ

CEBERUTUL FUCCAR

BÜŞRATUN NEBEVİ

YEVMUL KUDSUL ALEMİ

YEMENİS SUMUD

YA SUBTUN NUR

YA RESULLAH MUAZRİHE

YA RİCALULLAHI FEZİTUM

YA HUSEYİN UZREN

YA HABİBİ, YA RESULULLAH