İslami Davet

Bediüzzaman Said Nursi

11 Şubat 2016 20:44

Yazının Tamamı: Evet, yüzer kudsî kahramanları yetiştiren ve binler mânevî kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikat-i Kur'âniyenin mayasıyla ve imanın nuruyla ve İslâmiyetin şerefiyle beslenen, tekemmül eden Âl-i Beyt, elbette âhirzamanda, şeriat-ı Muhammediyeyi ve hakikat-ı Furkaniyeyi ve sünnet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ihya ile, ilân ile, icra ile, başkumandanları olan Büyük Mehdinin kemâl-i adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet mâkul olmakla beraber, gayet...

9 Şubat 2016 15:59

Uyanınız! Alem-i İslam’ın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak, kat’iyyen akıl karı değil… Üstad Bediüzzaman Said Nursi (ra)

6 Eylül 2015 13:12

Madem her vakit ecel gelebilir. Eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Risale-i Nur Külliyatı 1958 Baskısı / 25. Lem'a / 13. Deva / 200. Sayfa  

21 Ağustos 2015 18:42

Ey Alem-i İslam! Uyan, Kur'an'a sarıl; İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol! Risale-i Nur Külliyatı 1958 Baskısı / Tarihçe-i Hayat / 104. Sayfa

12 Haziran 2015 10:11

Bana ızdırap veren dedi, yalnız İslam’ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurd, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım...

1 Haziran 2015 2:06

Bu gelen gece olan Leyle-i Ber’aet bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadir’in kudsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Ber’at’ta her bir amel-i salihin ve her bir harf-i Kur’an’ın sevabı yirmi bine çıkar. Ve bu kudsi leyal-i meşhurede, on binler yirmi bin veya otuz binlere çıkar....

2 Ocak 2015 22:55

Risale-i Nur'dan Mevlid Kandili ile ilgili bir bölüm... Mübarek gece vesilesi ile Risale-i Nur’dan 19.Mektupta yer alan “BU PARÇA ALTIN VE ELMAS İLE YAZILSA LİYAKATI VAR” bölümünü aşağıda sunuyoruz… Evet sâbıkan bahsi geçmiş: Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi; وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ sırrıyla aynı avucunda, küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevketmesi; وَ انْشَقَّ...

25 Mayıs 2014 2:53

Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi hazretleri bir gün fedakârlıktan bahsederken: "Benim şimdiki talebelerim, Ruslarla harbederken benimle Şark'ta kendini ateşe atan fedâilerden daha fedakârdırlar. Çünkü, bütün ömrünü feda etmek kolay değildir. Bir anda insan kendini ateşe atsa, şehit olur gider. Devamlı surette sadakatla, fedakârlık ise, öyle kolay değildir. Onun için benim bu zamandaki talebelerim Eski Said'in talebelerinden daha fedakârdırlar. Ne vakit Şark'ta bu sır inkişaf...

23 Mart 2014 18:08

Ben rahmet-i İlâhî’den ümit ederim ki, mevtim, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek. Toprağa atılan bir tohumun yüzer sümbüller vermesi gibi, bir Said yerine yüzler Said size o yüksek hakikati haykıracaktır. Ey din ve âhiretini dünyaya satan bedbahtlar! Yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişseniz, intikamım muzaaf bir surette sizden alınacağını biliniz, titreyiniz! Ben rahmet-i İlâhî’den ümit ederim ki, mevtim, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek...

8 Şubat 2014 20:57

İran İslam İnkılabı, İslami Vahdet'i tesis etmek için elinden geleni yapmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nde düzenlenen İslami Uyanış temalı fotoğraf sergisinde İslam dünyasının öncü alimlerine herhangi bir mezhebi ayrım yapılmadan yer verilmesi bir kez daha İslam düşmanlarının tefrika planlarına büyük bir darbe indirilmesine vesile olmuştur. Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi hazretleri ve Şehid Seyyid Kutub gibi Sünni aleminin büyük alimlerini İslami Uyanış...

12 Kasım 2013 4:56

Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, mânevî bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile mânevî saltanatın cem’i gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi-tâ, kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular. (Mektubat s....

Toplam 7 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567
Yukarı Çık