İslami Davet

Bediüzzaman Said Nursi

25 Haziran 2011 11:59

Mühim Bir Suale Hakikatli Cevaptır - Emirdağ Lahikası Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki: "Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip Kürdistana ve vilayat-ı şarkiyeye Şeyh Sünusi yerine vaiz-i umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun" dediler. Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmişer, otuzar senelik hayat-ı...

6 Temmuz 2009 13:18

İmam Ali(as)’ın mümtaz şahsiyetini bize hakkıyla anlatan nadir şahsiyetlerden birisi de Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi hazretleridir. İmam Ali ile Üstad arasında velayet bağı vardır. Kendisi de bunu Risale-i Nur’un değişik yerlerinde dile getirmiştir. Risale-i Nur'da en sık ismi geçen sahabe İmam Ali'dir.1 Üstad, eserlerinde Âl-i Beyt'in manevi şahsiyetinin temsilcisi olması sebebiyle İmam Ali'ye çok önem verir. Bunun en önemli nedeni,...

19 Temmuz 2008 17:19

K u r' a n: Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri.. ve zeminde ve gökde gizli Esma-i İlahiyyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı.. ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı.. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı.. ve şu âlem-i şehadet...

19 Temmuz 2008 14:58

Ehl-i îman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir Bazı vilayetlerde taife-i nisadan samimî ve hararetli bir surette Nurlara karşı alâkalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade, onların Nurlara ait derslerime itimadlarını bildiğim sıralarda, mübarek Isparta'ya ve mânevî Medreset-üz Zehra'ya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki; o mübarek âhiret hemşirelerim olan taife-i nisa, benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde câmilerde...

19 Temmuz 2008 14:50

Tesettür hakkında (Onbeşinci Nota'nın İkinci ve Üçüncü Mes'eleleri iken, ehemmiyetine binaen Yirmidördüncü Lem'a olmuştur.) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ ِلاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ilâ âhir... âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, Kur'anın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü, fıtrî görmüyor, "bir esarettir" diyor. (*) Elcevap: Kur'an-ı Hakîm'in bu hükmü tam fıtrî olduğuna ve muhalifi gayr-ı fıtrî olduğuna delâlet...

15 Mayıs 2008 3:51

  Allahım! Kur’ân’ı bize dünyada bir dost, kabirde ünsiyetli bir yoldaş, kıyamette bir şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, Cehennem ateşine karşı bir siper ve örtü, Cennette bir refik, bütün hayırlara bir delil ve imam kıl. Allahım! Kalblerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur’ân nuruyla nurlandır. Üzerine Kur’ân indirilen zâtın-Rahmân-ı Hannân’ın salât ve selâmı onun ve âlinin üzerine olsun-hakkı ve hürmeti için, bize Kur’ân’ın burhanlarını...

10 Mart 2008 18:45

İhlas Risalesi (21.Lem'a) (Onyedinci Lem'anın Onyedinci Nota'sının yedi mes'elesinden Dördüncü Mes'elesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Nokta'sı oldu. Nuraniyetine binaen Yirmibirinci Lem'a olarak Lemeat'a girdi.) Bu Lem'a lâakal her onbeş günde bir defa okunmalı. (daha&helliip;)

3 Şubat 2008 17:46

Dava arkadaşı Zübeyir GÜNDÜZALP'in dilinden Üstad Bediüzzaman Said Nursi Nur Risalelerinin müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleridir. Bu zat-ı Nuranî, büyük bir insan-ı kamil, dahi bir İslam müellifidir. Misli benzeri pek ender olan namdar bir İslam mütefekkiridir. Şarkî Anadolu afakında parlayan bir ateşpare-i zekadır. Envar-ı Kur'aniyenin fem-i mübareklerinden fışkırdığı bir hazine-i ulumdur. Fart-ı zeka ve hafızaya malik ve meşhur olan bir nadire-i...

Toplam 7 sayfa, 7. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567
Yukarı Çık