BilimselHaberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Rehber’den gençlere üretkenlik çağrısı

Pazar günü Tahran’da üniversite öğrencileri ile buluşan Rehber Seyyid Ali Hamaney İranlı gençlere hitaben “İslam Devrimi’nin 4.On Yıllık döneminde İslam Devrimi gençlerinin verilen görevlerde daha ateşli ve istekli olmasının yanı sıra dünyaya adaleti getirmek için çalışmaları gerektiğini” söyledi.

“Kalkınma tüm alanlarda olması gerekir, ruhani düşünceler ve materyalist(maddi) gelişmeler gerçekleştirilirken sosyal refah, gerekli bilimsel gelişmeler, görevler unutulmamalı ve çalışırken tüm dünyaya İslami değerleri, adaleti, ruhaniyeti, sağlam imanı ve yüksek motivasyonu yerleştirmek için çalışmak gereklidir.” Dedi.

Rehber gençleri Batı’nın iki yüzlü ve mantıksız bilimsel gelişme süs verilmiş değerlerine düşmemeleri konusunda uyardı.

Fikirlerin geliştirilmesi konusunda ise İslami ve İran halkının değerlerine ters olan, insanlığı küçümseyen fikirlerin görünmeyen tehlikeler olduğunu ve bu tip fikirlere mahal verilmemesi gerektiğini söyledi.

“Batılıların bazı bilimsel gelişmeleri gerçekmiş gibi isimlendirip onlara güzel manzaralar vermesi bazı Müslümanlarında bu gibi fikirlere meyletmesine sebep olmaktadır.” Dedi.

“Derin düşünce ve fikir üretme ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek olan İslami Kurumlaşmada çok çok önemlidir. Bu yüzden öğrenciler arasında düşünce meclisleri, seminerler, konferanslar düzenlenmelidir. Önemli konular buralarda konuşulmalı ve genç beyinlerden çıkan taze fikirler değerlendirilmelidir.” Dedi.

İslâmi Davet

Rehber’in sitesinde yayınlanan haber :

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün çok sayıda başarılı üniversite öğrencisine hitaben yaptığı konuşmada genç kuşağın en önemli görevinin İslam İnkılabı’nın dördüncü on yılında ilerleme ve adaletin sağlanabilmesi için akla dayalı coşkun bir harekete başkoymak olduğunu söyleyerek, ‘gayretli ve müslüman genç kuşak umutlu ve kesintisiz çabaları ile tutarlı ve ilkeli programlamaları sayesinde yepyeni bir düşünce üretimi ve maddi ve manevi ilerlemelere sahip İslam toplumuna ulaşılması yolunda adım atmalıdır’ dedi.
Ayetullah Hamenei, İslam nizamının, 30 yıllık ömrüne rağmen henüz genç ve üzerinde çalışılması gereken bir nizam olduğunu vurgulayarak, bu nedenle inkılabın dördüncü on yılının ‘ilerleme ve adalet’ dönemi olarak adlandırıldığını ve böylece tüm çabalar ve planlamaların bu hedefi gütmesinin amaçlandığını hatırlattı.
İslam İnkılabı Rehberi İslam nizamında ilerlemenin ne anlama geldiğini izah amacıyla şunları söyledi: ‘Bu ilerleme çok yönlü olup, maddi ve manevi ilerlemeleri içermektedir.Toplumun geçim düzeyinin yükseltilmesi, çalışma imkanları, refah ve uygun bilimsel gelişmenin yanısıra adalet, yüksek İslam ahlakı, maneviyat, derin iman ve yepyeni hedefler açısından da yüksek bir düzeye ulaşılmalıdır.’
İlerleme sürecinde sapmalara uğranmaması gerektiğini belirten Ayetullah Hamenei, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Bu sapmalardan biri, inkılaptan önce görüldüğü üzere ilerleme adına batılı sembollerin peşine düşülmesi gibi bir yanlış mecraya girilmesidir. İlerleme sürecindeki bir başka sapma ise İran ve İslam kimliğini reddetmeksizin ülkenin kalkınmasıyla ilgili olarak umutsuz ve karamsar bir tablo çizmektir. Malesef, bu tür düşünce tarzı ‘gerçekçilik’ olarak adlandırılmakta ve bir müslüman milletin daima batı kuyrukçuluğuna mahkum olduğu anlamına gelmektedir. Bu çarpık düşünce tarzı, beşerin tarihi tecrübesine ters düşmektedir. Zira, Allahu teala asla insanlardan bir grubu, ilerleme sahibi insanlar olarak yaratmamıştır.’
İslam İnkılabı Rehberi ayrıca son yıllarda İran’da sağlanan bilimsel ilerlemelere işaretle şöyle konuştu: ‘Bu çarpık düşünce, şu andaki bilimsel ilerlemelerin başladığı sıralarda, bu çabaları yararsız ve sonuçsuz faaliyetler olarak nitelemekteydi. Ancak, çalışkan müslüman gençlerimiz bilimsel çabaları sayesinde şu anda bazı dallarda hatta dünya standartlarının bile ilerisindedirler. Gerçek bir ilerlemeye ulaşabilmek için bakış açımız umutlu ve çabalarımız da kesintisiz ve programlı olarak sürmelidir.’
Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında yeni düşüncelerin sağlıklı bir istikamette seyretmesi gerektiğini ve doğru hareketin de ilkelerden sapılmaması sayesinde korunabileceğini ifade etti.
Bu ziyaret sırasında bazı öğrenci liderleri ile başarılı üniversiteliler çeşitli bilimsel konular ile üniversitelilerin problemleri çevresinde görüşlerini aktardılar.
Üniversite öğrencilerinin yaptığı konuşmalarda ele alınan konuların bazıları şöyleydi:
• Adalet kültürü ve söyleminin toplumun çeşitli katmanlarında derinleştirilmesi,
• Her üç erkin, özellikle de yargı erkinin ekonomik yozlaşmayla ciddi bir şekilde mücadele etmesi,
• Bilimsel alanlarda hamle ve özellikle de milli özgüvenin takviyesi yolunda kültürel atmosferin oluşturulması,
• Üniversitelerdeki laboratuarların modern bir biçimde donanımı,
• İslam İnkılabı’nın temel ilkeleri ve İmam Humeyni’nin düşüncelerinin genç kuşak için dakik olarak açıklanması,
• Özellikle mahrumiyet bölgelerindeki yetenekli gençlerin gelişimi için ortam hazırlanması,
• Eğitim sisteminin araştırma eksenli olarak değiştirilmesi,
• Üniversitelerde bilimsel eleştiri atmosferine zemin hazırlanması,
• Ülkedeki ekonomik meselelere bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşılması,
• Karar mekanizmalarında seçkin gençlerin kapasitesinden de yararlanılması,
• Toplumda tahrip yerine insaflı eleştiri ruhunun geliştirilmesi,
• Yargı, Yasama ve Yürütme erkleri ve özellikle hükümetin adaletin icrası yolundaki söz ve fiillerinin birbirini tutması,
• Çeşitli sosyal ve ekonomik projelerin kültürel boyutlarına da dikkat edilmesi.

Bu görüşmenin sonunda ziyaretçiler akşam ve yatsı namazlarını İslam İnkılabı Rehberi’nin imametinde eda ettiler ve iftarlarını birlikte açtılar.

Başa dön tuşu
Bugün 28 Ocak 2022 (14) içerik yüklenmiştir.