İslami Davet

Tasarım – O zat (sav) kendi kendine delildir

s6

O zat (sav) güneş gibi kendi kendine delildir. Binler mu’cizat ve kemalat ve yüksek, güzel ahlakıyle risaletine ve sadıkıyyetine pek kuvvetli şehadet eder.

Risale-i Nur 1958 Baskısı / Şualar / 15. Şua / 405. Sayfa

Yukarı Çık