İslami Davet

İmam

20 Eylül 2018 18:25

Muharrem ayı, şehitlerin büyük efendisi, Allah velilerinin serverinin tağut karşısında kıyamıyla insanlığa bilinç ve darbe vurmayı, zalimin yok oluşu, zalimlerin yenilişi, feda vermek ve feda olmanın yolunu öğrettiği bir aydır. Ve bunu kendisi bizim milletimiz için sonsuza kadar İslam öğretilerinin temelidir. İmam Humeyni (ra)

4 Haziran 2018 11:55

Ruhullah’il Musevi’yyil Humeyni, hicri-kameri 20 Cemadiyessani 1320 ve miladi takvime göre 24 Eylül 1902’de, İran’ın Merkez iline bağlı Humeyn şehrinde, ilim, hicret, cihad ehli ve kökleri Ehlibeyt’e uzanan asil bir ailede dünyaya gözlerini açtı. İmam Humeyni, nesilden nesile halkı ilahi yolda aydınlatan ecdadı gibi ilim yolunu seçti. İmam Humeyni’nin dedesi merhum Ayetullah Seyyid Mustafa Musevi, merhum Ayetullah’il Uzma...

13 Şubat 2018 14:21

"Büyük İran milletinin bir yıldırım gibi Amerika'nın beynine inmiş olmasından daha tatlı ne olabilir? İran milletinin şehinşahlık sisteminin yıkılmasını ve Amerika'nın İran'daki hayat damarlarının kurumasını görmesinden daha tatlı ne olabilir? Aziz halkımızın nifak, milliyetçilik ve sentezcilik köklerini kurutmasından daha tatlı ne olabilir? Ve İnşAllah bunların bütün dünyadaki köklerini kurutarak en büyük mutluluğua da erişecektir." İmam Humeyni(ra)

12 Şubat 2018 10:54

Siz; niye baştan demokrasinin üstüne çizgi çektiniz? Ve buyurdunuz ki ‘İslam Cumhuriyeti!’: ne bir kelime fazla ne bir kelime eksik!: tarzında sorulan soruya İmam Humeyni şöyle cevap vermiştir.“İslam’a demokrasinin ilave edilmesi, zihne İslam’ın muhtevasında özgürlüğün olamadığı düşüncesini getiriyor. Demokrasi İslam’ımızla beraber olsun!.. (Bu olur mu?) İslam her şeydir…”(Sahife-i Nur:9/88) . . .

4 Şubat 2018 14:29

Güçlüler, süper güçler ve onların uşakları şunu iyi bilsinler ki, 'Humeyni'; tek başına bile kalsa, küfür-zulüm ve putperestlikle mücadele yolu olan kendi yolundan asla sapmayacak; bu yola devam edecek ve İslam Dünyası'nın fedaileriyle birlikte, diktatörlerin pençesi altında inim İnim inleyenlerle birlikte, 'Dünya-yiyiclerinin' ve onların zalim uşaklarının rahat bir 'uyku' uyumalarına asla 'izin' vermeyecektir! Aşura Kültürü'nün İmam Humeyni'deki Tecellileri / Sayfa 298 Sahife-i...

3 Şubat 2018 18:20

Ben verdiği bir karardan sonra boş söz söyleyip oturan insanlardan değilim; ben, peşin peşin yola düşerim!.. İslam'ın maslahatı, bir söz söylememi gerektiriyorsa söylerim ve peşinen yola düşerim. Allah-u Teala'ya hamd olsun, hiçbir şeyden korkmuyorum. Allah'a yemin olsun ki, şimdiye kadar hiçbir şeyden korkmadım. Beni götürdükleri gün bile, onlar korkuyorlardı, ben onları 'korkmayın!' diye teselli ediyordum. Aşura Kültürü'nün İmam Humeyni'deki Tecellileri /...

5 Ekim 2017 11:15

Kerbela'yı canlı tutun! Hazreti Seyyid-üş Şüheda'nın (as) mübarek ismini yaşatın. Zira O'nun yaşaması İslam'ın canlı olarak korunmasıdır. İmam Humeyni (ra)

3 Ekim 2017 18:00

“Muharrem ayı, şehitlerin büyük efendisi, Allah velilerinin serverinin tağut karşısında kıyamıyla insanlığa bilinç ve darbe vurmayı, zalimin yok oluşu, zalimlerin yenilişi, feda vermek ve feda olmanın yolunu öğrettiği bir aydır. Ve bunun kendisi bizim milletimiz için sonsuza kadar İslam öğretilerinin temelidir.” İmam Humeyni(ra)

28 Eylül 2017 13:55

Kerbela; hak-batıl mücadelesinin, çok garip ve trajedik bir cilvesidir. Bir avuç mücessem İslam‘ın, okyanuslar gibi kaynaşan-azgınlaşan mücessem şeytanların ve canavarların saldırılarına ma’ruz kaldığı garip ve hâzin bir meydan-ı imtihan olan Kerbela, insanlığın iflas bayrağını çektiği bir arenadır. (Üstâd Hizbullah HAKVERDİ)

Yukarı Çık