İslami Davet

Ramazan Ayı

29 Mayıs 2017 8:42

Aziz, sıddık kardeşlerim; Ruh u canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşaallah, âlem-i İslâmın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahir-i müttefika-i İslâmiyenin kudsî kanun-u esasiyelerinin menbaı olan Kur’ân-ı Hakîm, istikbale tam hâkim olup beşeriyete tam bir bayramı getireceğine çok emareler var. Üstad Bediüzzaman Said Nursi / Emirdağ Lahikası

29 Mayıs 2017 5:36

3. Günün Duası: “Allahummerzugnî fîh’iz-zihne ve’t-tenbîh ve bâidnî fîhi min’es-sefâheti ve’t-temvîh vec’al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved’el ecvedîn.” Anlamı: Allah’ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

29 Mayıs 2017 1:07

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 4.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   http://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/4.mp4 KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 4.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 4.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.     http://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/4.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 4.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=WKS70hm2Xgg   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. http://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

29 Mayıs 2017 0:55

Bismillahirrahmanirrahim  Ramazan ayı, (öyle) bir aydır ki, insanlara doğruyu bildiren, doğruluğa ait apaçık delillerden ibaret olan ve hakla batılı ayırt eden Kur'ân, bu ayda indirildi. (Bakara/185) Allah'a hamdolsun ki, bizlere verdiği hayat nimetini devam ettirdi de yeniden Ramazan ayına ulaştık. Allah'tan, bu şerif ayın bereketlerinden istifade edebilme tevfikini dileriz. Ramazan ayının her saati, her dakikası ve her anı bereketlerle doludur. Bu ay, âlemlerin...

28 Mayıs 2017 10:39

2. Günün Duası: “Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem’er-râhimîn.” Anlamı: Allahım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.

28 Mayıs 2017 2:46

    İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 3.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   http://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/3.mp4 KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 3.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 3.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.     http://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/3.flv   ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 3.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=G9bGDnEFtgM   SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. http://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

28 Mayıs 2017 0:47

İmam Rıza'dan (a.s), o da babalarından onlar da Hz. Emir-ül Muminin Ali'den (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir; buyurdu: Resul-i Ekrem (s.a.a) bir gün bize hutbe okuyarak şöyle buyurdu: "Ey insanlar, Allah'ın ayı bereket, rahmet ve mağfiret ile size doğru gelmekte, öyle bir ayki Allah katında en üstün aydır. Onun günleri en faziletli günler, geceleri en faziletli geceler ve saatleri en faziletli saatlerdir....

27 Mayıs 2017 20:34

Hamd Allah’a ki, kendisine hamd etmenin yolunu bize gösterdi ve bizi hamd ehlinden kıldı ki, ihsanına şükredenlerden olup iyilik yapanların mükâfatını alalım. Hamd Allah’a ki, bize dinini armağan etti, şeriatiyle bize minnet koydu ve ihsan yollarını bize tanıttı ki, nimetiyle o yolları katederek rızvanına ulaşalım. Öyle bir hamd ki, bizden kabul buyursun ve onunla bizden hoşnut olsun. Ve hamd Allah’a ki, oruç...

27 Mayıs 2017 2:07

1. Günün Duası: “Allahummec’al siyamî fîhi siyam’es-saimîn ve giyamî fîhi giyam’el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet’il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh’el-âlemin ve’fu annî ya âfiyen an’il-mucrimîn.” Anlamı: Allah’ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilâhı! Affet beni,...

27 Mayıs 2017 1:38

Seyyid Fadlullah'ın sesinden Ramazan ayı 1.Gün Duası 1. Günün Duası: “Allahummec’al siyamî fîhi siyam’es-saimîn ve giyamî fîhi giyam’el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet’il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh’el-âlemin ve’fu annî ya âfiyen an’il-mucrimîn.” Anlamı: Allah’ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde...

27 Mayıs 2017 1:29

İSHAK DANİŞ'İN OKUYUŞUYLA OK TAKİPLİ, MEAL EŞLİĞİNDE 2.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   http://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/ishak/2.mp4 KABE İMAMLARI'NIN OKUYUŞUYLA 2.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.   AHMET EL-ACEMİ'NİN OKUYUŞUYLA GÖRÜNTÜLÜ MEAL EŞLİĞİNDE 2.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. &nbs http://www.islamidavet.com/kuran/dosyalar/video/acemi/2.flv ABDUSSAMED’İN OKUYUŞUYLA 2.CÜZÜ DİNLEYEBİLİRSİNİZ. https://www.youtube.com/watch?v=dZZPMC1VImw SİTEMİZDE YER ALAN DİĞER HATİM ÇALIŞMALARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. http://www.islamidavet.com/kuran/hatimler/

27 Mayıs 2017 0:42

Ramazanın Her Gecesinin Özel Namazı Merhum Meclisi bu namazları ve bundan sonra zikredeceğimiz her günün kısa özel duasını "Zad-ül Mead" kitabında şöyle rivayet etmiştir: 1. Gecenin Namazı: Dört rekâttır. Her rekâtta bir Hamd, on beş defa İhlas suresi okunur. 2. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Hamd, yirmi defa Kadir (inna enzelnahu) suresi okunur. 3. Gecenin Namazı: On rekâttır; her rekâtta bir Hamd, elli defa İhlas...

27 Mayıs 2017 0:28

Allah Resulünün Ramazan Ayı Yaklaştığında Okuduğu Hutbeler İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah Resulü (s.a.a) bir gün bizlere bir hutbe okuyarak şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Şüphesiz bereket, rahmet ve mağfiret ayı sizlere yönelmiştir. Bu ay Allah nezdinde ayların en iyisi ve bu günler, günlerin en iyisi, bu geceler, gecelerin en iyisi ve bu anlar anların en iyisidir. Bu ayda sizler...

Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234
Yukarı Çık