Hasan-ı Şazeli (r.a) ‘in Koruyucu Azime Duası

0
15418

[toggle title=”Arapçası”]şazeli01 şazeli02 şazeli03 şazeli04[/toggle]Okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim* Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli şey’in ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasırin*Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vağfir li fe inneke hayrul fatihıyn* Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin* Verhamni fe inneke hayrul fatihıyn* vağfir li fe inneke hayrul ğafirin* Verhamni fe inneke hayrur rahımin* Vehdini veneccini minel kavmiz zalimin* Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* Meracel bahrayni yeltekıyan* Beynehüma berzehun la yebğıyan* Es’elüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil a’zami minha en tec’alel lame tav’a yedeyye vel elifel hakime ayeyye ven nüktate vuslaten minke ileyye* Ehunün* Kafün* Edümme* Humme* Heün emin* Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk* Ves sirru sirruk* Ve la ilahe ğayruk* Ve entel melikül hakkul mübin* Taha* Yasin* Nun* kaf* Sad* Ta sin* Ta sin mim* Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra* Elif lam mim sad* Kef ha ya ayn sad* Ha mim* Vallahü min veraihim mühıyt* Bel hüve kur’anün mecid* Fi levhin mahfuz* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.

Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki:” Bu öyle bir hazinedir ki, Kur’an-ı Kerim’deki bütün surelerin sırlarını ihtiva etmektedir. Her ne niyet ile okunursa Allah’ın izni ile yerine gelir. O kimseye karşı herkez saygı duyar, güvenir ve herkesin sevgilisi haline gelir. Okuyan kimsenin düşmanı perişan olur. Ulaşmak istediği her şeye kolayca ulaşır.” (M.Ahzab)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here