Mecmuatul AhzabPeygamberimizden DualarPeygamberimizden Yazılı DualarSahabeden DuaYazılı Dualar

Hz. Ebu Bekir’in Duası

Rasulullah, Efendimiz(s.a.a) Ebubekir (ra)’e şöyle dua etmesini öğretmiştir:

-“Ey Allah’ım! Peygamber’in Muhammed’in hürmetine, dostun İbrahim’in hürmetine, kurtardığın (veya Seninle konuşan) kulun Musa’ hürmetine, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine, Musa’nın Tevrat’ı, İsa’nın İncil’i, Davud’un Zebur’u ve Muhammed’in Furkan’ı hürmetine, kullarına gönderdiğin bütün vahiylerin hürmetine, yerine getirdiğin bütün kaza ve kaderin hürmetine, Sen’den isteyip dileğine erişen kullarının hürmetine, fakir yaptığın zenginin, zengin yaptığın fakirin hürmetine veya hidayet ettiğin sapığın hürmetine ihtiyacımı Sen’den istiyorum. (Beni mahrum eyleme). Musa’ya inzal buyurduğun isminin hürmetine, kullarının rızıklarını dağıtmakta rolü olan büyük isminin hürmetine, yeryüzünün karar bulması için, üzerine koyup da onda muvazeneyi temin eden isminin hürmetine, göklerin üzerine konup onların istiklale kavuşmasını temin eden isminin hürmetine, dağların üzerine koydurup onlarda istikrarı temin ettiren isminin hürmetine, o ismin ki, arşın onunla ayakta durmaktadır, işte onun hürmetine, Sen’in Tuhur, Tahir, Tahhar, Samed ve Vitr isimlerinin hürmetine, o mübarek ismin ki, Kitabında Sen’ in nezdinde apaçık nfirdan inzal buyurulmuştur, onun hürmetine. O ismin ki, gündüzün üzerine onu koymuş, gündüzün nurlanmasına vesile olmuştur. Gecenin üzerine onu koymuş, gecenin kararmasına vesile olmuştur, onun hürmetine, Sen’ in azamet ve kibriy anın, kerim zatının hürmetine, Sen’den bana Kur’an ile onun bilgisini ihsan buyurmanı ister ve o bilgiyi etimle, kanımla, kulağımla, gözümle ayrılmaz bir şekilde karıştırmam Sen’den dilerim ve bütün bunların hürmetine Sen’den isterim ki, kuvvet ve kudretinle benim vücudumu kendi yolunda çalıştırasın. Çünkü günahtan dönüş ve ibadete yöneliş, ancak Sen’in kuvvetin ve kudretinledir.

Ey rahmet edenlerin en rahmet edicisi olan Allah!..”

(Mecmuatul Ahzab Muhtasarı,100)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu