Mecmuatul AhzabPeygamberimizden DualarPeygamberimizden Yazılı DualarYazılı Dualar

Kainatın Efendisi’nin Dualarından Örnekler

Abdullah bin Abbas‘ dan rivayete göre dualarından biri şu dua idi:
“Ya Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır,
sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır,
önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle; (bir başka rivayette)
benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı
nurlandır, yüzümü nurlandır” 1

Rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem’in dualarından biri de şu idi:
“Başka bir İlah yok, ancak Allah var. O’nun şeriki yoktur. Mülk
O’nundur, hamd de O’nundur. O her şeye kaadirdir. Allah’ım, Senin
verdiğine engel olacak yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet
sahibi olanların servetleri menfaat veremez. Yani servetine güvenerek Sana
asi olanları o servetleri kurtaramaz”2
Abdullah bin Abbas‘dan rivayete göre Resulu Ekrem’e bazı kimseler  İnsanlar; yani

Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde, bu söz mü’minlerin yakin imanlarını ve cesaretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz de:
“Allah bize kafidir, O ne güzel vekildir!” buyurdu. Mü’ minler de böyle söylediler 3
Enes bin Malik‘ den rivayete göre: Resulu Ekrem Efendimiz’in çok defa duası:
“Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik,güzellik ver. Bizi (cehennem)ateş azabından koru”4 mealindeki dua idi. Rivayete göre Resulu Ekrem Efendimiz şöyle dua ederlerdi: “Ya Rabb, benim hatalarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve Sen’in benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah’ım,benim neşeli ve  ciddiyet hallerimi, hataen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!”5

Efendimiz (sav); Ey Ebu Bekir’in kızı! Sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim mi? Şöyle dua et:
“Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim, Resulu’nün Sen’den istediğini istyorum, Resulu’nün Sana sığındığı şeyden ben de Sana sığınıyorum.
Allah’ım, benim için kaza ettiğin şeyin akibetini doğru yola ulaştır” 6

Diğer bir dua;
“Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir.
Beni nasiyemden tutup hayra sevk et. İslam’ı rızamın en son noktası kıl.
Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim beni aziz kıl. Ben
San’a muhtacım, beni rızıklandır”7
Resulullah’ ın bir başka duası: “Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl”8

Ekseri duaları: “Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dinin üzere sabit kıl”9


1 Buhari, Deavat, 9; Müslim, Müsafirin, 181.
2 Buhari,Ezan,155,Deveat,18; Müslim, Salat,193;Tirmizi,Salat, 108; Muvatta; Kader, 8; İbn Hanbel Müsned, 3/87.
3 Âl-i İmrân,173,Buhari
4 Bakara Suresi, 201 .
5 Buhari, Deaviit, 60; Müslim, 70.
6 İbn Mace, Dua, 4.
7 Ramüzü’l-ehadis.
8 Camiu’s-Sağir.
9  Tirmizi, Deavat, 85.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu