Dua Hakkında

Risale-i Nur’da Kısaca Dua Adabı

Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde dua makbul olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.

Ezcümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur…

  • Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalble dua etmek,
  • Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra,
  • Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde,
  • Hem Cumada, hususan saat-i icabede,
  • Hem şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meşhurede,
  • Hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde dua etmek, kabule kârin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyen me’muldür.1 

O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur.

Demek, aynı maksat yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez,2belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir.

Mektubat 23. Mektup


1 : İhyâu Ulûmi’d-Dîn, 1:457-466; Neveî, el-Ezkâr, s. 420-426.
2 : Buhârî, Deavât, 22; Müslim, Zikr, 90-91.

âhir : son
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
esbâb-ı kabul : kabul edilme sebepleri
ezcümle : meselâ
hayat-ı ebediye : sonsuz âhiret hayatı
hulûs : samimiyet
huşû : Allah’a karşı korku ve saygı ile boyun eğme
huzûr-u kalb : kalb huzuru
içtima : toplanma
istiğfar : af dileme
karîn : birşeyin beraberinde, eşiğinde olan
kaviyen : kuvvetle
leyâli-i meşhûre : meşhur, mübarek geceler
Leyle-i Kadir : Kadir Gecesi
makâm-ı rızâ : Allah’tan gelen herşeye razı olma derecesi
makbul : kabul gören
me’mul : beklenilen, ümid edilen
mescid : namaz kılınan yer
mevâki-i mübâreke : mübarek yerler
makbul : kabul gören
makbuliyet : kabul edilmiş olma
mazhar olma : erişme, nail olma
mü’min : Allah’a inanan
nisbet : oran, ölçü
rahmet : merhamet ve şefkat
salâvat-ı şerife/salâvat : Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duaları
saat-i icabe : duaların kabul edildiği saat
şuhûr-u selâse : üç aylar; Receb, Şaban ve Ramazan ayları
suret : biçim, şekil
şefaat : günahlarımızın bağışlanması için peygamberlerin ve Allah katında makbul kişilerin, Allah’ın izniyle aracılık yapması
şerâit : şartlar
şerâit-i kabul : kabul şartları
zikretme : anma

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu