Ehl-i Beyt'ten DualarEhl-i Beyt'ten Yazılı DualarHizb-ü Envari'l-Hakaikı'n Nuriyeİmam Ali'den DualarMecmuatul AhzabRisale-i Nur'dan DualarYazılı Dualar

Sekine Duası Nedir Nasıl Okunur?

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli dualardan

birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz

(sav)’in huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan

bu esrarlı ve tılsımlı dua sayfası, Hz. Ali (ra)’ye tebliğ ediliyor. Hz. Ali,

bu hadiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış

olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın

Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerini yazılı buldum”

“Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl

ve Kuddus isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali için İsm-i

Azam’ dır. Bu Sekine,Mecmuatü’l-Ahzab’ta “Kaside-i Ercûze” şeklinde geçmektedir.

(Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri, Mecmuatul Ahzab, Sayfa 582-597)

Bu isimlerden Hakem ve Adi isimleri İmam-ı Azam için İsm-i

Azam’dır. Hayy ismi, Abdulkadir Geylani için İsm-i Azam’dır. Kayyum

ismi, İmam-ı Rabbaru için İsm-i Azam’dır”

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur’u bu altı ismin mazhariyetinde telif

etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsirine

ayırmıştır.

Bu isimlerin manaları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yeganedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezeli, ebedi ve ölümsüz hayat Sahibidir.

Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyum: Allah daima kaimdir, tabir caizse daima ayaktadır, yarattığı

her şeye hakimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir,

her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam

eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hali almaz.

Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun iradesiyle ve kayyumiyetiyle varlığını

sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde

bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek adetindendir. Faydasız

ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından

haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adaletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç

kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder,

cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adalet

Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddus: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan,

acizliklerden, küfür ve dalalet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan

münezzehtir. Allah kemal sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi,

her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve

pak yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman

olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekmede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz ayetle

Allah’ tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek

dünyevi ve uhrevi her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz

ve bereketi istenir.

(19 ayet aşağıdadır.)

Üstad Bediüzzaman on dokuz Kur’an ayetinden alınan on dokuzar

harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa

okunmasını önermiştir. On dokuz rakamı Kur’an’ dan alınan bir şifredir.

Bilindiği gibi, Kur’an’da ebedi alemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz

adedi telaffuz ediliyor.

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika

bir surette korunmuş olan Üstad Said Nursi, İmam-ı Gazali yoluyla İmam

Ali’den ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimi bir

vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması, bize, her sıkıntı ve fitne

anında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye

yeterlidir.

Sekine duası Türkçe okunuşu ve anlamı

 1. Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
 2. İstiğfar (7 defa)
 3. Salavat-ı Şerife (7 defa)
 4. Allah-u Ekber (10 defa)
 5. Altı esma her ayetle beraber okunacak (19 defa)

Yani besmele çekilir, sonra “Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun,

Adlun, Kuddusun” denir ve 1. ayet okunur; bu sırayla 19 defa tekrarlanır.

Sonra tekrar besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur. 19 ayet bitene dek aynı

şekilde okunur.

Arapça Kısımları ve Okunuşları

sekine1sekine2sekine3

 

Ayetlerin Mealleri:

 1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. (Talak, 65/7)
 2. Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah’a baş eğmiştir. (Taha, 20/111)
 3. Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. (Hadid, 11/9)
 4. Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. (Nisa, 4/16)
 5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. (Nisa, 2/23, 106)
 6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. (Nisa, 4/149)
 7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. (Nisa, 4/58)
 8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. (Nisa, 4/11)
 9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. (Nisa, 4/1)
 10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. (Fetih,48/1)
 11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. (Fetih, 48/3)
 12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. (Maide, 5/56)
 13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. (Hud, 11/66)
 14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. (Lokman, 31/26)
 15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 9/129)
 16. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 3/173)
 17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. (Enbiya, 21/103)
 18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. (Fatiha, 1/5)
 19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 1/2; Enam, 6/45)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu