15 MünacaatArapça Sesli DualarEhl-i Beyt'ten Dualarİmam Zeynelâbidin'den DualarSesli Dualar

Zakirlerin Münacatı

Zakirlerin Münacatı

Dua Hakkında: Bu Münacat İmam Zeynulabidin (A.S)’ın Hamse Aşere Diye Meşhur Olan Münacatlarındandır. Allame Meclisî “Biharu’l-Envar”da şöyle kaydetmiştir: Ben bu münacatların ashabımızdan bazılarının kitaplarında rivayet edildiğini gördüm.

Ebuzer Helvaci
Hüseyin Garayib
hhttp://islamidavet.tv/dua/mp3/zakirlerin-munacati.mp3
Anlamı:Bismillahirrahmanirrahim
İlahi; eğer emrini kabul etmek farz olmasaydı Seni anmamda tenzih ederdim; Seni anmam kendi değerimin miktarıcadır, Senin değerinin miktarınca değildir; benim değerim Seni takdis edebilecek bir dereceye ulaşması gerekir. Bize nasib olan en büyük nimetlerden biri de Senin zikrinin bizim dilimizde söylenmesi ve Seni çağırmak tenzih ve tesbih etmek için bize vermiş olduğun iznidir.
İlahi; zikrini yalnızlıkta ve toplumda, gece ve gündüzde, açıkta ve gizlide, mutlulukta ve mihnette bize ilham eyle. Bizi, gizli anmalarla me’nus kıl; temiz işte ve rızan olan çalışmalarda bizi çalıştır; ve tam bir şekilde bizi mükafatlandır.
İlahi; aşık kalpler Sana susmuştur, çeşitli akıllar Senin marifetin üze-re toplanmıştır; öyleyse kalpler ancak Seni anmakla tatmin olur ve canlar ancak Seni görünce (Sana yakın edince) sükunet bulur. Sen her mekan-da tesbih edilensin, her zamanda ma’budsun, her vakitte mevcudsun, her dille çağıransın, her kalpte büyüksün; Senin zikrin olmayan her lezzetten, Senin ünsün olmayan her rahatlıktan, Senin yakınlığın olmayan her se-vinçten ve Seninin itaatın olmayan her meşguliyetten bağışlanma diliyorum.
İlahi; Sen buyurmuşsun ve Senin buyruğun ise haktır: “Ey inananlar, çokça zikretmek suretiyle Allah’ı zikredin (anın). Ve O’nu sabah ve akşam tesbih edin” (Ahzab, 42). Yine buyurmuşsun ve buyruğun ise haktır: “Öyleyse (yalnızca) beni anın, Ben de siz. anayım” (Baka-ra,152). O halde kendini anmayı bize emretmişsin ve bunun üzerine bize, şeref olmamız ve yücelmemiz için bizi anmayı vaadetmişsin; biz şimdi emrettiğin şekilde Seni anmaktayız; öyleyse ey ananları anan, ve ey merhametlilerin en merhametlisi; bizi vaadettiğin şekilde mükafatlandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu