Güve Tabiri Rüyasında yemek veya eşya üzerinde güve gören, üzülür yahut hastalanır. Bu iyi bir rüya değildir. Ayrıca güve, eşyada meydana gelecek eksikliktir. Bir kitabın veya kağıdın güve tarafından yenmesi, hiç bir zaman hayra yorulmaz. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: G

Güvercin Tabiri Kirmani demiştir ki: Rüyada güvercin görmek; eş veya cariyeyle tabir olunur. Kendisine bir güvercin hediye edildiğini gören, uzak bir yerden fayda ve hayır görerek sevinir. Güvercine kurşun atan, bir kadına iftira eder. Güvercin eti bulanın eline mal geçer. Güvercin yavruları, bekar kızlara yahut evlada delalettir. Rüyasında kendisine bir güvercinin uçup geldiğini gören, uzak […]

Categories: G

Güvercin Tabiri Rüyada görülen güvercin, emin sefir, sadık dost ve sevgilidir. Bazen de , güvercin, sırları hıfz eden ailesi için meşakkat ve mihnetlere tahammül eden masum kadınlara delalet eder. Kendisinin uçan çok güvercinlerinin olduğunu görse, o kimse hanımı ve cariyelerine infakta bulunmasına delalet eder, veya hanımı doğurur, ya da hamile olur. Ibn-i Sirin’in (R.A.) «Güvercin […]

Categories: G

Güzel kokulu ot Tabiri Rüyada görülen güzel kokulu otlar, kokularının ve onları koklamak için alanların v.s. gibi şeylerin değişmesi ile tâbiri değişik yapılır. Güzel kokulu otları rüyada görmek, yahut koklamak üzüntü, keder ve şiddetten kurtulmaya, güzel amel işlemeye ve sadık vaada delâlet eder. Bir ölü, rüyada diri bir kimseye güzel kokulu şey verse yahut bir […]

Categories: G

Güzel kokulu ot satan Tabiri Rüyada güzel kokulu ot satanı görmek, musibet ve belâlara razı, kaza ve kadere sabır eden kimseye delâlet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: G

Güzel konuşmak Tabiri Rüyada Arap olmadığı halde güzel ve açık bir şekilde arapça konuştuğunu gören kimse, benzeri olmayan izzet, şeref ve mülke erişir. Eğer vali ise, dünyayı eline geçirir. Tüccar ise, bulunduğu yerde isim yapar veya herhangi bir san’atkârsa yine isim yapar. Rüyada bütün dillerle konuştuğunu gören kimse, dünyaca büyük işlere malik ve aziz olur. […]

Categories: G

Güzellik Tabiri İnsanın elbisesinde, vücudunda yahut bineğinde gördüğü güzellik, düşmanının halinin çirkinliğine delâlet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: G

Haber vermek Tabiri Gizlenmesi icap eden bir şeyi rüyada haber vermek, malını israf etmeye, hikmeti nâehle vermeye delâlet eder. Rüyada Allah’ın kendisine verdiği nimetlerini haber vermesi, Allah’a şükretmeye ve verdiği nimete hamd etmeye delâlet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: H

Haberleşmek Tabiri Rüyada harpte bulunan iki tarafın askeri arasında yapılan muhabereyi görmek, ecelin yaklaşmasına, fitneyi yatıştırmaya, hakka uymaya, hastanın ölmesine ve mazlumun, galip gelmesine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada elçi olması, o kimsenin kadrinin yüce olmasma delâlet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: H

Habil Tabiri Bir kimse rüyada Habil’i görse, o kimse hakkında hased yapılır. Düşmandan ona sıkıntı erişir. Bazen de o kimse, suçsuz olarak öldürülür. Zalim bir kimseden ona şiddet erişir. Rüyada Habil’i gören kimse, rabbisine itaatta bulunur ve bir kadın veya Allah (C.C.)’ın ondan razı olduğu bir yakınlığı sebebiyle afiyet ve sıkıntı erişir. O kimsenin arkadaşlarından […]

Categories: H