Avret yeri Tabiri Rüyada elbisesinin açılıp avret yerinin göründüğünü gören kimse, utanmazdır. Avret yerinin açıldığını ve bundan utandığım gören kimse, düşmanı sevineceği bir hataya düşer. Avret yerinin açıkta olduğunu ve bu durumdan da utanmadığını, hiç bir kimsenin de ona bakmadığını gören kimse, içinde bulunduğu sıkıntı ve meşakkat veya bir hastalıktan kurtarır. Eğer borçlu ise, Allah […]

Categories: A

Avuç Tabiri Rüyada görülen avuç içi, rüya sahibinin kuvvetine avucun açıklığı dünyalığının genişliğine, kapalılığı ise geçiminin darlığına delalet eder. Bir kimse, avucunda abdesti bozan bir şey görse, o kimsenin kuvvetine ve dünyalığına delalet eder. Avucunun içinde kıl bittiğini görse, ona erişecek keder ve borca delalet eder. Bazı tabirciler de bu rüya o kimsenin elinden uzaklaşacak […]

Categories: A

Avuç Tabiri İbn-i Kesir diyor ki: Avucunun geniş olduğunu görenin, serveti artar. Cömertlikle meşhur olur. Avcun daralması bu yorumun tersidir. Kirmani’ye göre güzel ve temiz avuç görmek; hayırdır. Günahlardan el çekmeye delalettir. Rüyada avuçlarını birbirine vuran; ya sevinir yahutta faydasız şeyle meşgul olur. Bir elinin tersiyle diğer elinin içine vuran, musibete düşer. Felaket yaşar. Cafer-i […]

Categories: A

Ay Tabiri Rüyada ay görmek; bir devletin en yetkili kimsesi tarafından mükafatlandırılacağı ve yüksek bir mertebeye getirileceği ile tabir olunur. Kaynak: Güncel

Categories: A

Ay Tabiri Bu rüya, vezir ve diğer büyüklerle yorumlanır. Ayı eliyle tutup kendine mal ettiğini gören layıksa, vezir yahut yüksek dereceli bir memur olur. Ay ile kavga eden, idarecilerle çatışır. Ay olduğunu veya onun yerinde durduğunu gören, büyük bir makama gelir. Ayı eliyle tutan, kederden kurtulur. Ayı semadan başka bir yerde doğar görmek; idarecilerin zorluklarla […]

Categories: A

Ay Tabiri Rüyada ay görmek, adaletli bir melike veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlana ya da yalancı bir adama delalet eder. Eğer ayı gökte normal şekilde görse, melikin vezirine delalet eder. Gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanında görse, o kimse ayın parlaklığı nisbetinde, birisiyle evlenir. Ayın nur ve ışığını […]

Categories: A

Ayak Tabiri Ayaklar, ebeveyn, rızk, servet ve sefer ile tabir olunur. Danyal (A.S.) demiştir ki: Bir ayağının kırıldığını veya kesildiğini gören, malının yarısını yahut ana babasından birini kaybeder. İki ayağını da aynı durumda gören; ya yolculuğa çıkar, ya malını kaybeder yahutta vefat eder. Ayaklarının demirden veya bakırdan olduğunu görenin ömrü uzun, malı ziyade olur. Camdan […]

Categories: A

Ayak Tabiri Rüyada ayak görmek kişinin servetinin devamlı olmasına, iyi amel yapmağa, işlerinde itimat ettiği şeye delalet eder. Ayak parmakları o insanın kız, cariye ve kölelerinin bezeklerine delalet eder. Ayak kemikleri geçim kaynağı olan malına delalet eder. Ayak kemiklerinden bir kemiğin göğe çıktığını gören kimse, ölür. Ayaklarda görülen kıl, rüya sahibinin borcunun artmasına, ayaklar kişinin […]

Categories: A

Ayak bileziği Tabiri Kirmani demiştir ki: Ayağında altından halhal gören sıkıntıya düşer. Korkar. Veya hapse girer. Gümüşten halhal takan, yeni dostlar bulur. Bir rivayete göre istemediği bir işe girer. Başka bir kavle göre ceza görür. Süslü ve nakışlı halhal çok hayırsızdır. Ayaklarında herhangi bir madenden halhal gören kadının rüyası, kocasına göre tevil edilir. Rüya sahibesi […]

Categories: A

Ayak bileziği Tabiri Rüyada görülen ayak bilezikleri, erkek bir çocuktur. Bir kimse üzerinde altın bilezikler olduğunu görse, hasta olur yahut dininde ona bir hata erişir. Bir kadın rüyada üzerinde altın bilezikler olduğunu görse, o kadın korkudan emin olur. Eğer kocası yoksa, cömert bir kimse ile evlenir ve kocasından hayır görür. Üzerinde altın veya gümüşten bilezikler […]

Categories: A