Sarraf Tabiri Bu rüya, sakin ve bilgili bir insanla yorumlanır. Rüya sahibi dinden uzak bir insansa, dünyayı ahirete tercih eder. Kirmani’ye göre bu rüya, dünyadan faydalanmaktır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sarraf Tabiri Rüyada görülen sarraf, hakim gibi ilmiyle yalnız dünya malı için faydalanılan bir alimdir ki, onun sanatı söz ve münakaşaları dinlemek, ilam ve fetva gibi resmî evrakı vererek karşılığında para almayı gerektiren soru ve cevaba dikkat etmekten ibarettir. Sarrafın terazisi, hakimin hüküm ve adaletidir. Sarrafın terazisi, bazan da, hakimin kendisi ve dilidir. Terazinin kefeleri, […]

Categories: S Ş

Satıcı Tabiri Rüyada satıcıyı görmek veya satıcı suretine girdiğini ya da satıcının işiyle geçindiğini görmek, yalan yere yemin etmeye, namazı boşlamaya, ölçü ve tartıyı noksan yapmaya, faiz yemeye ve nezafetsizliğe delalet eder. Arpa satıcısını görmek, dünyayı sevip ahireti unutmaya delalet eder. Sattığı şeyden para alır veya bir şey karşılığında satarsa bunda bir beis yoktur. İplik […]

Categories: S Ş

Satın almak Tabiri Rüyada cariye satın aldığını gören kimse, kazançlı bir ticaret yapar. Aldığı cariye ölürse, ticaretinde üzüntü ve zahmetten başka bir şey temin edemez. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Satır Tabiri Satır, güçlüklerin üstesinden gelen, ihtiyaçları karşılayan, cesur bir insanla tabir olunur. Elde satır görmek; kuvvettir. Ebu Said’ül Vaaz, satır rüyasını; kavgaları yatıştıran, düşmanlıkları ortadan kaldıran bir adamla tabir ediyor. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Satır Tabiri Rüyada görülen satır, kuvvetli yiğit ve işlerinin kolay ve müşkül olanlarının, arasını ayıran, düşmanlık ve münakaşaları halleden bir adama delalet eder. Bir kimse rüyada bu adam ile dövüşse, onun o kimseyi perişan edeceğine ve ona kötülük getireceğine delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Satmak Tabiri Bu rüyanın tabiri ihtilaflıdır. Bazıları için iyidir. Bir kısım yorumcu ise, satın almak hayırlıdır demişlerdir. Rüya satılan ve alınan maddenin cinsine göre yorumlanmalıdır. Bir rivayete göre köle satmak, menfaat ve selamettir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Satmak Tabiri Rüyada kendisi satılıyor veyahut satılmak için ilan ediliyorsa ve kendisini de bir kadın satın alıyorsa, o kimse izzet ve devlete nail olur. Kendisini bir erkek satın alıyorsa, üzüntü ve endişeye düşer. Satılan kimsenin kıymeti ne kadar fazla olursa o kadar kıymetli olur. Kendisinin satıldığını gören kimse köle, esir veya fakirse veya halinin değişmesini […]

Categories: S Ş

Satranç Tabiri Rüyada satranç görmek, çeşitli insanlarla muaşerete, melik için büyük bir şehire, ferahlık ve sevince erişmeğe delalet eder. Rüyada satranç, tavla, aşık ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşaya delalet eder. Bir kimse satranç oynadığını görse, o kimsenin adi bir düşmanı olduğuna delalet eder. Oyun oynanılmayan satrancı görmek, o işlerinden çıkarılmış adamlara; oynanan satrancı görmek […]

Categories: S Ş

Satranç Tabiri Satranç; batıl şeylerin ve gururun temsilcisidir. Bir düşmanıyla satranç oynayıp, kazandığını gören; dünyada da galip gelir yahut batıl bir şeye galebe çalar. Üstünlük sağlar. İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada satranç görmek ve oynamak; iftira ve batıl sözle yorumlanır. Kirmani diyor ki: Rüyada satranç görmek; güç ve kıymetle tevil edilir. Satranç oynadığını gören, biriyle […]

Categories: S Ş