Sarmısak Tabiri Rüyada sarımsak, haram ve kötü mala ve çirkin söze delalet eder. Rüya sahibi hayrı, şerre tebdil eder. Bundan dolayı, sarımsak yediğini gören kimse, kötü bir isimle yad edilir. Yediği sarmısak pişmiş ise kötülüklerden tevbe eder ve hatadan döner. Sarmısak yemek, yalnız hasta için hayırdır. Kökten sarımsağı yerinden çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafmdan bir […]

Categories: S Ş

Sarı arı Tabiri Rüyada görülen sarı arı, harp edici bir düşmandır. Bazan sarı arı, mimar ve mühendise, yol kesiciye, kazancı haram olan kimseye, değişik usulle çalgı çalmaya delalet eder. Bazan onu görmek zehirli şeyleri yemeye ve içmeye delalet eder. Rüyada sarı arıyı görmek, kavga ve mücadele eden, küfreden, korkunç, harpte sebatlı ve akılsız bir adamdır. […]

Categories: S Ş

sarık Tabiri Rüyada başta görülen sarık, kişinin taç, şöhret, kuvvet, rütbe ve hanımına delalet eder. Vali olan bir kimse rüyada sarığının dürülü olarak boynuna indiğini görse, vazifesinden alınır. Sangının başından alınması veya kaçırılmasının tabiri de böyledir. Rüya sahibi vali değilse, o kimse hanımını boşar veya şöhreti elinden gider. Sarığının altından olduğunu gören kimsenin, rütbe, şöhret, […]

Categories: S Ş

Sarılık Tabiri Sarılık hastalığını vücutta görmek, giyecek ve örtünecek şeye veya kendisine uygun olmayan bir hanıma delalet eder. Kaynak:İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sarmaşık Tabiri Rüyada görülen sarmaşık otu, doktordur. Bir kimsenin rüyada sarmaşık otunu görmesi o kimsenin kendisine faydalı olacak tıp tahsili yapmak için çalışmasına ve gayret göstermesine delalet eder. Sarmaşık otu kötü ve fena ahlaka ve adi himmete delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sarmısak Tabiri Rüyada sarımsak, haram ve kötü mala ve çirkin söze delalet eder. Rüya sahibi hayrı, şerre tebdil eder. Bundan dolayı, sarımsak yediğini gören kimse, kötü bir isimle yad edilir. Yediği sarmısak pişmiş ise kötülüklerden tevbe eder ve hatadan döner. Sarmısak yemek, yalnız hasta için hayırdır. Kökten sarımsağı yerinden çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafmdan bir […]

Categories: S Ş

Sarmısak Tabiri Sarmısak, haram mal ve çirkin sözdür. Pişmiş sarmısak yiyen, tevbe eder. Pırasa da sarmısak gibi tabir edilir. Pırasa tohumu, haram mala delalet eder. Bazılarına göre sarmısak kabuğu, mal ümidiyle dalkavukluk etmeye delalettir. Kirmani’ye göre sarmısak, gıybettir. Rüya sahibi dindarlardan ise, rüya hayırdır. Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Sarmısak; üzülmek ve ağlamaktır. Yenirse, zararı daha […]

Categories: S Ş

Sarnıç Tabiri Bkz. Kuyu. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sarnıç Tabiri Rüyada sarnıç görmek, su konulduğundan dolayı zevceye, bazan da cüzdan, hazine, sandık ve çukur gibi içine mal vs. konularak korunan her şeye delalet eder. Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese delalet eder. Su sarnıcında zeytinyağı görmek, sarnıç sahibinin zenginliğine delalet ettiği gibi, zeytinyağı sarnıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacağına delalet […]

Categories: S Ş

Sarp yokuş Tabiri Rüyada ihtiyacı için sarp bir yokuşa çıktığını gören kimse, rüyada azmi nisbetince dünya veya ahiretini kazanmaya gayret gösterir. Bazan da sarp yokuş kalın kafalı bir kadına veya gönül okşamak suretiyle yola getirilen zorba adama delalet eder. Bazan sarp yokuş kendilerinden mal ve cam hakkında emniyet edilmez arkadaş ve ortağa delalet eder. Bazan […]

Categories: S Ş