Sandık Tabiri Rüyada görülen sandık, kadın yahut güzel bir cariyeye delalet eder. Sandık görmek, rüya sahibinin evine, hanımına ve dükkanına delalet eder. Sandık görmek bekar kimse için evlenmeye, fakir için de zenginliğe delalet eder. Yolculuk sandığı da sefere çıkmaya veya bir yere gönderilecek elçiye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sansar Tabiri Rüyada sansar görmek, zinaya delalet eder. Çünkü sansar tavuğa düşkündür. Tavuk ise kadına benzer. Rüyada sansar ile mücadele ettiğini gören kimse, zina eden bir insan ile münakaşa yapar. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Santur Tabiri Büyükler için santur çalmak veya büyük bir zatın huzurunda santur çalındığını görmek; iyidir. Şeref ve izzettir. Bunun dışında, halk için santur çalmak; hayır değildir. Kirmani şöyle diyor: Santur çalan fena bir iş yapar. Santur sesini işiten, ölüm haberi alır. Cafer-i Sadık demiştir ki: Santur çalmak, musibet, üzüntü ve düşmanlıkla yorumlanır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sap Tabiri Bkz. Saman. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sapan Tabiri Rüyada görülen sapan, hastanın yanına gelirse hastanın yerinden çıkaralmasına delalet eder. Bazan sapan, mütevelli’nin vazifeden alınmasına veya mahzurlu şeylerden menetmeye ya da elçi ve sefire delalet eder. Rüyada bir adama sapama taş attığını gören kimse, sert ve katı olarak kalb kırıcı bir sözle taş attığı insanı, doğru bir işe davet eder. Bir kimse […]

Categories: S Ş

Saraç Tabiri Rüyada saracı görmek, bekar kimsenin evlenmesine, bir vazifeye tayin edilmeye, bir evden diğer bir eve veya bir dükkandan diğer bir dükkana taşınmaya delalet eder. Bazan da, saraç, cariye simsarına delalet eder. Zira at eğeri, kadın, cariye ve erkeğin oturacağı yerdir. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Saray vazifelileri Tabiri Rüyada padişahın emrinde-kiler, saraydaki vazifeliler, ehil olanlar için; makam ve menfaattir. Mabeynciler, onların katipleri v.b. sultan bahsindeki gibi tevil olunur. Hazinedar olmak veya onu görmek, mala işarettir. Aşçıbaşı yahut vekilharç görmek veya bu vazifede bulunmak, ni’mete ve genişliğe kavuşmaktır. Silahtar görmek, silahtar olmak kuvvete delildir. Alemdar, hayırlı habere ve sevince işaret eder. […]

Categories: S Ş

Sarhoşluk Tabiri Rüyasında sarhoş olduğunu gören, haram kazanır. Kirmani diyor ki: Alkollü bir şey içmediği halde, sarhoş olduğunu gören, büyük korku ve telaşa düşer. Alkol sebebiyle sarhoş olduğunu gören, işlerinde zahmet çeker. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sarhoşluk Tabiri Rüyada kendisini sarhoş görmek, üzüntü ve kedere delalet eder. Rüyada sarhoş olmak fazla sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna delalet eder. Rüyada sarhoşluk eğer hurma ve üzümden olursa, herhalde devlet ve saltanata delalet eder. Bir kimse rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kimsenin nimet ve ikbalinin genişliği sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasına […]

Categories: S Ş

Sarhoşluk veren şeyler Tabiri Rüyada sarhoşluk veren şeyleri görmek, mal, evlad ve zevcelerde bulunan şüphelere delalet eder. Rüyada sarhoşluk veren şeyi içmek uyanıkken dövülmeye veya dövücü bir adama delalet eder. Çünkü, sarhoşluk verici şeyleri içmede had vurulur. Dan, arpa ve buğdaydan mamul sarhoşluk veren şeyi içmek dinin veya zevcenin bozulmasına yahut İslam dininden çıkmaya ya […]

Categories: S Ş