Saç dökülmesi Tabiri Rüyada saçlarının dökülmüş olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve halkın gözünden düşmesine delalet eder. Bir kimse rüyada kel olan bir kadın görse, fitne ile beraber başgösterecek bir duruma delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Saç örmek Tabiri Rüyada saç örmek, — gerek kadın ve gerekse erkeklerden saçını örmeyi itiyad etmiş kimse için — hoştur. Bunların dışındakiler için saç örmek, işlerinin durgunluğuna, fazla borçlanmasına ve bazan da işinde aciz olmasına delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Saç tarayıcısı Tabiri Rüyada saç tarayan adamı görmek, insanların üzüntü ve kederlerini gideren bir kimseye delalet eder. Kadınların saçlarını tarayan ve gelinin yüzünü bezeten kadını görmek, örtülü bir kadına delalet eder. Rüyada kadınların saçlarını tarayan kişiye yaklaştığını gören kimsenin, halkın yanında kadr ve hürmeti artar. Gelinlerin yüzünü yazan kadının rüyada bekar bir kimsenin yanma girmesi […]

Categories: S Ş

Saçkıran Tabiri Rüyada saç kıran illetine yakalanmak, rütbenin gitmesine, Daul-fil (*) denilen hastalığa yakalanmak, aslına riayet etmeksizin dünyaya muhabbet etmeye delalet eder. (*) Kol ve bacaklardaki derilerin fil derisi gibi sert ve çizgili olmasından meydana gelen bir hastalık. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Saçmak Tabiri Rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıtmak, eğer onları yerden bir kimse kaldırmazsa, ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna ve yokluğuna delalet eder. Onlara layık olan kimseler onları yerlerden kaldırırsa, her şeyi yerine koymaya, işi sırasıyle yapmaya ve halkın ondan istifade etmesine delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sad suresi Tabiri İbn-i Şirin’in beyanına göre, bu Sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, tevbe eder. Halkın güvenini ve hürmetini kazanır. Kirmani diyor ki: Rüya sahibi Allah’ın affını talep eder. Sözüne sadık olur. Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Malı çok, kısmeti bol, olur. İşlerinde zeki ve itinalı davranır. Abdulgani diyor ki: Rızkı çok […]

Categories: S Ş

Sadaka Tabiri Kirmani demiştir ki: Rüyada sadaka vermek; korkudan kurtulmak, her türlü beladan muhafaza olmaktır. Cabir’ül Mağribi’ye göre sadaka veren, hastaysa; şifaya, hapisteyse; hürriyetine kavuşur. Günahkarsa; tevbe eder. Kafirse, müslüman olur. Bu rüya saadet ve baht açıklığıdır. Abdulgani’en Nablusi, yukarıdaki yorumlardan başka şunları söylüyor: Rüyada tasadduku caiz olmayan ölmüş havan vb.ni sadaka olarak vermek; tedbirsiz […]

Categories: S Ş

Saf suresi Tabiri İbn-i Şirin diyor ki: Bu sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, hayır işleriyle meşgul olur. Allah (C.C.) için gaza eder. Kirmani şöyle diyor: Allah’ın rızasının kazanmak için, çok çalışır. Din yoluna yönelir. Harp edenlere katılır. Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Bir toplulukla beraber gazaya gider ve şehitlik mertebesine erişir. Abdulgani’ye […]

Categories: S Ş

Safa ile merve arasında sa’yetmek Tabiri Rüyada Safa ile Merve arasında hızlı hızlı yürümek, rüyayı gören kimse ile başkası arasında olan düşmanlığın iyiye dönmesine delalet eder. Bazen de rüya sahibi sözünde adaletli ve doğru bir simsar olduğuna, yahut iki hanımı veya ana ve babası arasında adaletli davranmasına delalet der. Rüyayı gören hasta ise, hastalığından halas […]

Categories: S Ş

Safer Tabiri Safer ayında görülen rüya, makbul değildir. Keder ve üzüntü içinde bulunan bir kimsenin rüyada safer ayını görmeşinde bir zarar yoktur. Eğer rüyayı gören hasta olursa, şifa ve sıhhat bulacağma, bazen da keder ve üzüntüden kurtulacağına delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş