Saffat suresi Tabiri İbn-i Şirin’in kavline göre, bu Sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, Allah’ın yardımına mazhar olup, hidayete ulaşır. Kirmani diyor ki: Allah-ü Teala’dan korkar, günah-lardan uzak durur. Halka hizmet etmek hususunda hırslı olur. Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Cenab-ı Hak, rüya sahibine hayırlı, dindar bir erkek evlat ihsan eder. Abdulgani diyor […]

Categories: S Ş

Saflar Tabiri Rüyada görülen saflar, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lazım gelen hakları yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine delalet eder. Bazan da bu rüya, cemaatla namaz kılanların saflarma devam etmeye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Safran çiceği Tabiri Rüyasında safran çiçeği topladığını gören, helal rızka nail olur. Bir rivayete göre, sarı safran çiçeği; hastalıktır. Kırmızısını görmekte beis yoktur. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Safran otu Tabiri Bu rüya, hayır, menfaat ve güzel bir şöhrete delalettir. Herhangi bir surette safrana sahip olduğunu gören, zengin bir kadınla evlenir. Yüklerde veya kutularda safran görmek; ni’mettir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sağırlık Tabiri Rüyada görülen sağırlık, Allah (C.C.)’ın kafirler hakkında gelen: (onlar) sağır, dilsiz ve körlerdir.» (Sure-i Bakara, ayet 18.) mealindeki ayetine göre dince noksanlığa delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sahabe Tabiri Bkz. Ashab-ı Kiram. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sahan Tabiri Sahan rüyası; güzel, akıllı ve tutumlu bir cariye ile yorumlanır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sahifeler Tabiri İbn-i Şirin diyor ki: Rüyada Suhuf-ı Enbiya yani bazı peygamberlere gelen sahifelerden, İbrahim veya Musa (A.S.)lardan birinin suhufunu bakarak okumak; kendini sevaba sevkedecek, hatadan uzaklaştıracak bir adamla buluşmaya işaret eder. Bunu ezbere okuyan, geçimini halk arasında nifak ikilik çıkarmak suretiyle tedarik eder. Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Bir müslümanın Mushaf-ı Şerifi terkederek, Suhuf-u İbrahim […]

Categories: S Ş

Sahra Tabiri İbn-i Şirin diyor ki: Rüyada, geniş ve güzel bir sahra görmek; ferah, sevinç ve adalete delalettir. Geniş bir sahranın mevsiminde çimenlerle süslü olduğunu ve burada gezindiğini gören; adil bir sultana yakın olur, ondan hayır ve menfaat görür. Dikenlik vahşi bir sahra gören, ya zalim bir idareci yahutta bir fahişe ile yakın olur. Bazılarına […]

Categories: S Ş

Sahra Tabiri Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve mihnetden kurtularak genişliğe ve selamete çıkmaya, günahlardan tevbe etmeye, zarardan sonra, kazanca ve hastalıktan sıhhata kavuşmaya delalet eder. Rüyada tehlikeli veya harap bir yerde bulunduğunu kendisinin de fakir olduğunu gören kimse, ölür. Rüyada çöl ve sahrada yürümek kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir şeye başlamaya delalet […]

Categories: S Ş