Susuzluk Tabiri Rüyada susuzluk, dinde bozukluktur. Susuz bir kimse bir ırmaktan su içmeyi arzu ettiği halde içemediğini görse, üzüntü ve kederden kurtulur. Su içmek arzu ettiği halde içmeye kadir olamadığını veya kendisini bir ırmak, göze yahut bir kuyunun yanında durduğunu ve suya yetişemediğini görse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişemeyeceğine delalet eder. Rüyada susuzluk, fitne […]

Categories: S Ş

Suya dalmak Tabiri Rüyada suya dalmak, casus, fayda ve rızıklara delalet eder. Bir kimse rüyada deniz suyuna daldığını ve denizin dibinden kendisine çamur bulaştığını görse, o kimseye melik tarafından üzüntü ve keder erişir. Denizden inci çıkardığını gören kimse, kendi mülkünden bir cariyeye veya çıkardığı inci miktarı ilme yahut hazineye nail olur. Bir ırmağa daldığını ve […]

Categories: S Ş

Suya düşmek Tabiri Rüyada derin bir suya düştüğünü ve tam dibine kavuşamadığını gören kimse, pek fazla dünyalık elde ederek zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı tabirciler de, o kimse büyük bir zatın işlerinde bulunur, dediler. Rüyada suya düştüğünü gören kimse, sevinç ve nimete erişir. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Suya kanmak Tabiri Bir kimsenin rüyada, susuzluktan sonra suya kanması, çetinlikten kolaylığa, ihtiyaçlarını gidermeye, fakirlikten zenginliğe, tevbe istiğfar etmeye, hastanın iyileşmesine, ilim ve amelden kaçırdığı şeylere kavuşmasına ve dininin salahına delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendisini suya kanmış olarak görmesi, dininin sağlamlığına ve doğruluğuna delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Süleyman (as) Tabiri Rüyasında Süleyman (A.S.)’ı görenin mertebesi ve kudreti çok yüksek olur. Ehilse hakimliğe gelir. Süleyman (A.S.)’ı görenin sözü geçer. Malı artar. Bir kavle göre sefere gider ve salimen döner. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Süleyman (as) Tabiri Rüyada Süleyman (A.S.)’ı görmek, özellikle, Süleyman (A.S.) taciyle yönelmiş yahut yüzüğünü ona takmış veya onu tahtına oturtmuşsa, layık olan kimse için mülke, fetva vermeye layık olan kimse için de kaza ve fetvaya delalet eder. Bazan, o kimse müşkil işlere uğrar ve sonunda ahirette akibetinin güzelliği ve dünyada Allah’ın yardımı ile yüksek mevkilere […]

Categories: S Ş

Sülük Tabiri Rüyada görülen sülükler, insanın vücudunu yiyen kurt mesabesindedir. Kurtlar ise, kişinin çoluk ve çocuğudur. Bir kimse rüyada burnundan veya tenasül uzvundan yahut kıçından ya da karnından ve ağzından bir sülük çıktığım görse, o kimsenin hanımı bir çocuk düşürür. Sülükler alçak ve adi düşmana delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sülün Tabiri Bu rüya; ilim ve edep sahibi, sevimli, güzel bir evlatla tabir edilir. Bir sülün tuttuğunu gören, faziletli, hayırlı bir zatla arkadaşlık eder. Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Güler yüzlü ve güzel sözlü bir zevce, güzel bir cariye, tahsilli, nazik bir evlat, hitabet kudreti mükemmel bir alim. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sümbül kökü Tabiri Rüyada taze sümbül kökü görmek; Ni’met, helal mal, övgü ve iyi bir şöhretle tabir olunur. Bunu yemek iyidir. Helal maldır. Bir rivayete göre, hayırsever bir evlatla yorumlanır. Kuru sümbül kökü de hayırdır. Tazesi daha iyidir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sümkürme Tabiri Rüyasında sümkürdüğünü gören, kendisine çok benzeyen bir evlada kavuşur. Bazı tabircilere göre sümkürmek; borçtan ve üzüntüden kurtulmaktır. Yere sümkürenin, bir kızı olur. Bir kadının üzerine sümkürenin, o kadından evladı olur. Bir kısım tabirci, çocuk doğmadan düşer demişlerdir. Bir yatağa sümküren, ev sahibinin karısıyla gayr-ı meşru münasebette bulunur. Bir bölgeye sümküren, oradan bir kadınla […]

Categories: S Ş