Sümük Tabiri Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yere sümkürdüğünü gören kimsenin hanımı, ömrü uzun olan bir kız doğurur. Bir kimse rüyada eliyle hanımının üzerine sümkürse, hanımı ondan erkek bir çocuğa hamile kalır. Ve bu çocuğu düşürür. Eğer hanımı onun üzerine sümkürdüğünü görse o kadın erkek bir çocuk doğurur. Çocuğu varsa, onu memeden keser. […]

Categories: S Ş

Süngü Tabiri Rüyada görülen mızrak hanıma, çocuğa, doğru şahitliğe veya yolculuğa delalet eder. Bundan dolayı bir kimse elinde bir mızrak olduğunu görse, onun erkek bir çocuğu dünyaya gelir. Eğer mızrak demirden ve süngüsü de varsa o çocuğun bir takım halk üzerine reis olmasına ve halkı muhafaza etmesine delalettir. Mızrağın kırılması çocuk için derttir. Tamiri mümkün […]

Categories: S Ş

Sünnet etmek Tabiri Rüyada sünnet ettiğini görmek, pisliklerden temizlenmeye, ferahlığa ve sevince delalet eder. Bir kimse rüyada sünnet olduğunu görse, işleyeceği bir amelden dolayı Allah onun günahlarını affeder. Sünnet edildiğini gören kimseden kan olur. Bu rüyayı gören, bekar kız ise evlenir. Bazan da, o kız hayız görür. üunnet, evlenmeye müracaat etmektir. Bazan da sünnet, ismin […]

Categories: S Ş

Sünnetçi Tabiri Rüyada sünnetçi görmek, avret yerinin açılmasına, rezilliklere muttali olmaya, sünnetçi kadın görmek, kadınların sırlarını izhar etmeye ve onların sırlarına ve ayıplarına muttali olmaya delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Süprüntü Tabiri Rüyada mezbele yani süprüntü görmek; dünya ile tabir olunur. Hz. Peygamber Efenimiz (S.A.V.)e dünyanın mahiyeti sorulduğunda, Fahr-i Kainat Efendimiz, onu çöplüğe benzetmişlerdir. Bazı tabirciler demişlerdir ki: Dünya, çöplüğün temsilcisidir. Dolayısıyle rüyasında bir çöplüğün üzerine çıktığını, bilhassa orada oturduğunu görenin, bahtı çok açık olur. Bir rivayete göre, üzüntüye düşer. Çöplük rüyası, umumiyetle mal ile […]

Categories: S Ş

Süprüntü Tabiri Rüyada süprüntü görmek, adi ve pis işlerde bulunan kimse için hayra, fakirler hakkında servet, mal ve eşyalarının çokluğuna delalet eder. Zenginler için reisliğe ve onların mal ve eşyalarının çokluğuna bütün insanlar nazarında erişecekleri izzet ve şerefe delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Süpürge Tabiri Rüyada görülen süpürge, eğer sert olursa itaatsiz, yumuşak olursa itaatkar bir hizmetçiye delalet eder. Süpürge cariyeye de delalet eder. Rüyada evini süpürge ile süpürdüğünü gören kimse zenginse, fa-kirleşeceğinden korkulur. Bazı tabirciler ev süpürmek, o evdeki hastanın ölmesine veya o evden başka bir yere taşınmasına yahut mallarının ondan ayrı düşmesine delalet eder. Bir yen […]

Categories: S Ş

Süpürmek Tabiri Rüyada süpürmek, san’atkar, kirli ve paslı işlerde bulunan kimse için hayra delalet eder. Rüyada başka birisinin evini süpürdüğünü gören kimse, o kimsenin malından bir şeye nail olur. Zenginler için rüyada süpürmek, fakirliğe ve mallarında meydana gelecek eksikliğe delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Süpürmek Tabiri Bu rüya mal kaybıyla yorumlanır. İbn-i Şirin demiştir ki: Evini süpürdüğünü gören, malının bir kısmını harcar. Süpürge, hizmetkarlarla tabir olunur. Kirmani’ye göre, Evini süpürdüğünü görenin hastası varsa, vefat eder. İbadet gibi güzel bir sebeple yeri süpürdüğünü gören; mal sahibi, iyi bir insan olur. Süpürdüğü yerdeki süprüntüyü toplayan, mal kazanır ve temiz olur. Bir […]

Categories: S Ş

Sürçmek Tabiri Bir kimse rüyada ayağının baş parmağının sürçtüğünü ve yere düştüğünü görse, o kimse üzerinde fazla borç yığılır. Eğer parmağından kan çıkarsa, o kimse haram bir mala malik olur. Veya onun malına bir musibet erişir. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş