On İkinci İmam, Zamanın Sahibi, Kâim EL-Mehdi (A.S) İmam Ebu’l-Kasım “Muhammed Mehdi”, hicretin iki yüz elli beşinci yılında, şaban ayının on beşinde İmam Hasan Askerî’nin soyundan dünyaya gelmiştir. Annesi Nergis hatundur. İmam beş yaşındayken değerli babası şehid olmuştur. İmam (a.s), biri gaybet-i suğra ve diğeri gaybet-i kübra olmak üzere iki defa gaybete çekilmiştir. İmam, uzun […]

Categories: T

Tabak Tabiri Rüyada tabak görmek, helva ve arzu ettiği yemekleri tabakla takdim ettiği bir dostudur. Bazan tabak görmek, çekirgeye, Bazen de şiddete delalet eder. Kadın için tabak görmek erkeklerden büyük bir kimseye, erkek için de, asil bir kadına delalet eder. Eğer tabak mala delalet ederse, o malın değeri uyanıkken o tabağın kıymeti kadardır. Rüyada bir […]

Categories: T

Tabak örtüsü Tabiri Rüyada tabak üzerine örtülen örtüyü görmek, sırları gizlemeye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: T

Tabakacı Tabiri Rüyada tabakacıyı görmek, insanların sırlarını gizleyen bir kimseye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: T

Tabakhane Tabiri Rüyada tabakhane görmenin tabiri “Mezbaha” görmenin tabiri gibidir. Çünkü tabakhanede de su, pis koku ve yüzülmüş deri bulunur. Bazan tabakhane ilim yuvası, tekke ve ahlak öğrenilen yerlere delalet eder. Bazen de tabakhane meşakkat ve zahmete tahammül eden, eza ve cefaya sabreden kadına veya cariye yahut köleye delalet eder. Bazen de kaba, sert ve […]

Categories: T

Tabanca Tabiri Tabanca rüyası, kötü söz ve üzüntüyle tabir olunur. Elindeki tabancayı kullanmadığını, bununla kurşun atmadığını gören, halka eziyet edebilecek mevkide olmasına rağmen bundan kaçınır. Kirmani’ye göre, elindeki tabanca ile birine kurşun attığını gören kimse, o şahsa iftira eder. Boş tabanca ile nişan aldığını gören, halkı tehdit eder. Tabancası bozulan şahıs; halka iftira etmek, eziyet […]

Categories: T

Tabiin Tabiri Rüyada Tabiinden (R. Anhüm) birini bir şehir veya bir yerde görmek, o şehir veya o yer halkı sıkıntı kıtlık ve korkuda iseler, bunlardan kurtulmalarına delalet eder. Reislerinin hali iyi ve gidişatı güzel olur. Tabiin alimlerinden veya diğerlerinden birini görmek, hikmetin ziyadeliğine, onların vaazlarından birini görmek, fetih ve sevinçlere, evliya ve salihlerini görmek dindeki […]

Categories: T

Tabut Tabiri Rüyada teneşir ve tabut; aynı şeyleri temsil ederler. Bir teneşire konulduğunu görenin, malı artar, makam ve itibarı yükselir. Teneşir yapılmasını emreden, sevaba nail olur. Teneşirin kırıldığını görmek; iyi değildir. Teneşir imal eden, halka iyilik eder. Kirmani demiştir ki: Rüyasında herhangi bir suretde tabut görenin, alanın, hediye edilenin; mülkü, hikmeti huzuru ve heybeti artar. […]

Categories: T

Tabut Tabiri Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde olduğunu gören, saltanata nail olur. Bazı tabirciler bu rüyayı gören düşmanından korkar ve düşmana karşı düşmanlık yapmaktan acizdir, dediler. Bazıları ise, bu rüya bir müddetten sonra şer ve kötülüklerden kurtulmaya delalet eder, demişlerdir. Bazıları da, kaybı olan için bu rüya kaybının bulunmasına alamettir, demiştir. Bazı tabirciler de, […]

Categories: T

Tac Tabiri Bu rüya, fazla mala, ilme ve çocuğa işarettir. Rüyayı gören kadın ise arab olmayan bir erkekle evlenmesine, erkekler için taç, kendisine nisbet edilen şeyin (kendi malı olan şeyin) elinden gitmesine işarettir. Çünkü altın, erkekler için mekruh ve makbul olmayan bir şeydir. Bir tücar başından tacın kaldırıldığını ve indirildiğini görse elinden malı gider. Eğer […]

Categories: T