Zariyat suresi Tabiri İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki: Zariyat Suresini rüyasında tamamen veya kısmen tilavet eden yahut tilavet olunduğunu gören, Allah’ın (C.C.) yardımıyla zahid olup, selamete ulaşır. Kirmani şöyle diyor: Güç işleri kolaylaşır. Bekarsa, evlenir. Cafer-i Sadık buyuruyor: Ziraatte ve çiftçilikte rızkı bol olur. Abdulgani diyor ki: Rızkını topraktaki mahsulden kazanır. İbn-i Kesir’e göre rüya […]

Categories: Z

Zatülcenp Tabiri Zatülcenp(*) hastalığına yakalandığını gören kimse, günah işlemeye cesaretinden dolayı sultan tarafından tevbe ve pişman olsun diye azabla cezalandırılacağına alamettir. (*) Bir nevi göğüs hastalığı, Zatürrenin ilerlemiş şekli. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zayıflık Tabiri Rüyada hissedilen zayıflık kuvvettir. Bundan dolayı rüyada zayıf olduğunu gören kimse kuvvetlenir. Bazı tabirciler, rüyada vücudunun zayıf olduğunu gören kimsenin dini zayıf olur veya dininde üzerine farz olan şeyi eda etmekte tembellik eder, dediler. Bazıları da, rüyada hissedilen zayıflık «İnsan da zayıf olarak yaratılmıştır (Sure-i Nisa, ayet 28) mealindeki ayete göre evlenmekteki sabırsızlığa […]

Categories: Z

Zayi Tabiri Rüyasında kaybolduğunu görenin, o mahalde adı unutulur. Ailesinin kaybolduğunu gören, bir kayıp yüzünden üzülür. Kendinden bir şeyin zayi olduğunu gören şayet iyi bir şey kaybetmişse, zarara uğrar. Fena bir şeyin kaybı ise, üzüntüden kurtulmaya işarettir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z

Zayi Tabiri Rüyada güzel bir şeyi zayi ve telef ettiğini gören, bulunduğu bir hayrı ifsad eder. Yahut, şehadet ve ahdini bozar veya mezhebinden başka bir mezhebi taklid eder. Ya da layıkı olmayan bir kızla evlenir. Eğer altın veya gümüşten yapılmış bir şeyi zayi ederse, kuyumcu ve dökümcü hakkında kötü bir söz söyler. Bazen de bir […]

Categories: Z

Zeberced Tabiri Zeberced görmek; Hayır büyük sevinç, menfaat ve maldır. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Zeberced; yardımı büyük, asil, kuvvetli ve sözüne sadık bir şahsa yahutta helal mala delalettir. Rüyasında birinin kendisine zeberced verdiğini gören, başkasına hayır ve menfaat temin eder. Zeberced bulanın, eline helal mal geçer. Bir erkeğin zeberced verdiğini gören kadın, onunla evlenip […]

Categories: Z

Zeberced Tabiri Rüyada görülen zeberced, temiz, şecaatlı, doğru, dindar, takva sahibi ve asıllı kimseye delalet eder. Zeberced, mala delalet ettiğinde, o mal temiz ve helal bir maldır. Zeberced, ilim ve takvadan hasıl olur doğru sözdür. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zebur Tabiri Davut (A.S.)a gönderilen Zebur’u görmek; hayırla tabir olunur. Zebur’u bakarak okuduğunu gören, güzel fiillerde bulunur. Zebur’u ezberden okuyan, nifaka düşer ve riyakar davranır. Dinden uzaklaşır. Îmanı zedelenir. Abdulgani demiştir ki: Bu rüya; tevazu içinde yalvarmaya, ağlamaya, tevbeye, korkuya, ibadete, gönülleri birleştirmeye, çalgı aletlerinden zevk almaya, eğri büğrü, garip haberler duymaya, kıraat (okumak) ve […]

Categories: Z

Zebur Tabiri Rüyada Davut (A.S.) ‘a nazil olan Zebur’u görmek, ölü üzerine ağlamaya, tevbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalpleri birleştirmeye, neşe verici ney, düdük v.s. gibi şeylerden zevk almaya, doğru olmayan garip haberleri işitmeye ve okumaya, ya da hitabete nail olmaya delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zehir Tabiri Bazı tabirciler demişlerdir ki: Zehir; haram mal, harp, cinayet, ve ahirete faydasız bir işle tabir olunur. Bir kısım tabirciye göre zehir yemek; uzun ömre ve dünya menfaatine delalet eder. Rüyasında zehir içenin eline haram mal geçer. Belki de katil olur. Zehirlere sahip olup bunlarla uğraşan, dinine faydasız işlerle meşgul olur yahut dünya menfaati […]

Categories: Z