Zehir Tabiri Rüyada zehir görmek, mala delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisine zehir içirildiğini ve vücudunda şiş peyda olduğunu ve şişin iltihaplandığını görse, meydana çıkan şiş miktarınca o kimseye mal gelir. Eğer vücudunda şiş görmezse, o şahıs sıkıntı, keder ve üzüntüye düşer. Rüyada öldürücü zehir görmek, ölüme delalet eder. Zehir, onu rüyada içen […]

Categories: Z

Zehiri gideren ilaç Tabiri Rüyada bu ilacı görmek, korkudan emin olmaya delalet eder. İbn-i Şirin (R.H.) hazretlerine birisi gelip, — Ya imam, rüyamda bir yılan elimin baş parmağından ısırdı ve elimin parmağı şişerek acı ve ıstırap verdi ve bir ilaç alıp ağzıma koyunca acısı durdu, deyince İbn-i Şirin o adama hitaben, — Günahkar kimselerle düşüp […]

Categories: Z

Zehirlenmek Tabiri Rüyasında zehirlenmiş olduğunu gören, ciddi saydığı bir işte inat eder. Bir rivayete göre, üzüntüye düşer. Zehir yiyen, haram mala malik olur. Bir kısım tabirciye göre zehir içtiğini gören bir şahsa karşı kin besler. Zehirlendikten sonra istifrağ ettiğini gören, kazandığı haram malı elinden çıkarır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z

Zekat vermek Tabiri Rüyada zekat vermek, malın ziyadeliğine ve artmasına delalet eder. Bundan dolayı malının zekatını verdiğini gören kimsenin o sene içerisinde malının çoğalmasına delalet eder. Farz olan zekatını verdiğini gören kimse, zengin ise mal ve nimete nail olur ve namazlarını vakitlerinde kılar. Mal sahibi kimsenin rüyada zekatım vermesi, hayra ve düşmandan korunmasına delalet eder. […]

Categories: Z

Zekat vermek Tabiri Bu rüya; müjde, hayır, muvaffakiyet, selamet, şifa, borçtan kurtulmak, kolaylık, murat, aydınlık, hüzün, zafer ve rızk bolluğu ile yorumlanır. Zekat verdiğini gören kimsenin, malı artar. Zekat almak; menfaate, başka bir rivayete göre fakir düşmeye delalet eder. Abdulgani’en Nablusi şöyle diyor: Malının zekatını verdiğini görenin, o yıl malı çoğalır. Feyiz ve bereket hasıl […]

Categories: Z

Zekeriya (a.s.) Tabiri Bir kimse rüyada Zekeriya (A.S.)’ı görse, Allah-u Teala ona ihtiyarlığı zamanında muttaki, efendi, ve salih bir evlat verir ve rüya sahibinin hanımını ıslah eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zekeriya (a.s.) Tabiri Rüyasında Zekeriya (A.S.)ı gören kimse, Allah (C.C.) tarafından hayırlı işlere yönelir. Salih bir evladı olur. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z

Zelzele Tabiri Rüyada görülen deprem sultandan korkmaya delalet eder. Bazıları da bilinen bir yerde meydana gelen zelzele bir yerden bir yere göç etmeye delalet eder, dediler. Bazı tabirciler, zelzele melik tarafından meydana gelecek bir hadisedir, dediler. Eğer zelzele her tarafta olmuşsa, hadise de umumi olur. Eğer zelzele belli bir yerde olmuşsa, o hadise zelzelenin olduğu […]

Categories: Z

Zelzele Tabiri Kirmani demiştir ki: Arzın yarılıp, çöktüğünü görmek; o bölgenin bir zalimin zulmüne uğrayacağına, kuraklık tehlikesine, çekirge istilasına yahutta düşman korkusuna maruz kalacağına delalet eder. Yani rüya, büyük bir musibetin habercisidir. Yerin yarılıp çöktüğünü ve içine düştüğünü gören, günahkarlardan ise; ya dönemeyeceği bir sefere gider yahut bir belaya çatar. Rüya sahibi hayırsever ve dindarsa, […]

Categories: Z

Zembil Tabiri Zembil görmek; zevce, hizmetçiye, mala, ni’mete, uzun ömre, hayra, berekete, din kuvvetine, mirasa ve köleye delalettir. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z