Zembil Tabiri Rüyada zembil görmek, aile ve çocukları için arzu ettikleri şeyi hazırlayan ev sahibi bir kimsedir. Bazan da, zembil görmek, zevceye, hizmetçiye veya çocuğa delalet eder. Tekke ve misafirhane zembili, onun hizmetçisine ya da vakfedilmiş yere delalet eder. Zembil, doğru ve itimad edilen hammala ve köleye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zemzem Tabiri Bir kimse rüyada zemzem içtiğini görse, dert ve hastalıklardan şifa bulur. Özellikle, zemzemi mal kazanmak yahut ilim öğrenmek gibi muayyen bir husus için içerse o kimse o mal veya o ilme nail olur. Rüyada zemzem suyunu içtiğini gören kimse takva ve iyilik cihetinden bir hayra erişir. Murad ettiği şeye nail olur. Kuyu bahsinde […]

Categories: Z

Zencar Tabiri Bkz. Göztaşı. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z

Zencefil Tabiri Rüyada zencefil görmek; üzüntüye, zarara, düşmanlığa, mal ve itibar kaybına işarettir. İbn-i Şirin diyor ki: Zencefil yediğini gören, hastalanır, neticesinde vefat eder. Zencefil ile resim yaptığını veya boyadığını gören, batıl şeylerle mağrur olur. Zencefil ile Kur’an-ı Kerim’e yahut tevhide dair bir şey yazmak; iyi ve hayırdır. Zencefil sattığını veya birine verdiğini gören, gamdan […]

Categories: Z

Zenginlik Tabiri Kirmani demiştir ki: Rüyada zengin ve kudretli olduğunu görenin işleri değişir. Vaziyeti bozulur. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüya sahibi zenginse, fakir düşer. Bazı tabirciler dindar birinin rüyada zengin olmasını, kanaatkarlıkla yorumlamışlardır. Esasen zengin olan bir adamın rüyada her zamanki alışkanlığı ile servetinden istifade etmesi yahut çok fakir bir adamın, rüyada zengin olması […]

Categories: Z

Zenginlik Tabiri Kirmani demiştir ki: Rüyada zengin ve kudretli olduğunu görenin işleri değişir. Vaziyeti bozulur. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüya sahibi zenginse, fakir düşer. Bazı tabirciler dindar birinin rüyada zengin olmasını, kanaatkarlıkla yorumlamışlardır. Esasen zengin olan bir adamın rüyada her zamanki alışkanlığı ile servetinden istifade etmesi yahut çok fakir bir adamın, rüyada zengin olması […]

Categories: Z

Zenginlik Tabiri Rüyada zengin olmak, fakirliğe delalet eder. Bundan dolayı rüyada zenginleştiğini gören kimse, fakir veya kanaat sahibi olur. Zira kanaat zenginlik, zenginlik ise kanaattir. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zerdali Tabiri Rüyada görülen zerdali, eğer mevsiminde olursa altınlara, mevsiminde olmazsa hastalığa, zerdalinin yeşili gümüş paralara delalet eder. Zerdali ağacı kendisinden istifade edilmeyen hastalıklı bir adamdır. Bazı tabirciler, zerdali ağacı, güler yüzlü, ailesinin geçimi usu-sunda cimri ve cesur bir kimsedir, dediler. Eğer zerdali ağacının meyvesinin yeşil olduğunu görse, gümüş paraya, san görse, altın paraya delalet […]

Categories: Z

Zerdali Tabiri Rüyada zerdali ve kayısı görmek; mal ve hüzündür. Tatlı zerdali ve kayısı yiyenin eline mal geçer. Meyve ekşi ise, rüya hüzün, düşmanlık ve hastalıkla yorumlanır. Mevsiminde değilse de tabir aynıdır. Mevsiminde tatlı zerdali ve kayısı yiyen; ya cariye alır yahutta kötü asıllı birinden mal kazanır. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında yeşil zerdali […]

Categories: Z

Zerdali ve kayısı ağaçları Tabiri Bu rüya parası çok, dinsiz, faydasız, rengi değişik ve hasta mizaçlı bir şahısla tevil olunur Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z