Zerde Tabiri (*) Rüyada görülen zaferansız beyaz zerde, menfaate, zaferanlı ve sarı olursa hastalığa delalet eder. Yine ktndisinde sarılık.olan her şeyin’ tabiri böyledir. (*) Zaferan, pirinç ve şekerle yapılan bir çeşit tatlı kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zeytin Tabiri Rüyada görülen zeytin, mal ve eşyadır. Zeytin ağacı aile ve çocukları için mübarek bir adamdır. Bazı tabirciler, zeytin ağacı, şerefli bir kadın yahut ileride reis olacak bir çocuktur, ya da yüksek bir mevkidir, dediler. Sarı zeytin, dinde üzüntü ve kederdir. Ağaçtan zeytin çıkardığını gören kimse bereket ve hayra nail olur. Rüyada kölenin zeytin […]

Categories: Z

Zeytin Tabiri Sarı zeytin, üzüntü, yeşil zeytin; mal ve mal kaybı, siyah zeytin ise, ölüm ve zarardır. Zeytin yediğini gören dindarsa; mala kavuşur. Günahkarsa, üzüntüye düşer. Kırılmış yahut ezilmiş zeytin; bazı tabirciler için iyi bazıları için kötüdür. Bir mahalde küme halinde birikmiş zeytin görmek; ibadete delalet eder. Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Ekmekle zeytin yediğini gören, […]

Categories: Z

Zeytin ağacı Tabiri Zeytin ağacı görmek, mübarektir. İlim, menfaat ve akrabadan gelecek hayırdır. Dindar bir insanın rüyasında zeytin ağacı görmesi, ni’met artışıdır. Zeytin ağacı almak; çok iyidir. Bu ağacı dikenin, rızkı bol olur. Zeytin ağacına çıkmak; ni’met sahibi olmaktır. Zeytin ağacından inmek veya düşmek; eldeki imkanları kaybetmektir. Kirmani demiştir ki: Rüyasında zeytin ağacının yapraklarını toplayıp […]

Categories: Z

Zeytinyağcı Tabiri Rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim ve hidayete, kafirin Müslüman olmasına, İlim sahiplerine hizmete ve meliklere yakınlığa delalet eder Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zeytinyağı Tabiri Rüyada görülen zeytinyağı, rızık ve helal mal, onunla yağlanan kimse için de şifadır. Rüyada zeytinyağını içtiğini gören kimse, sihire veya hastalığa yakalanır. Zeytinyağı, ilim, bereket ve hidayet, batini nur ve helal rızıktır. Zeytinden başka şalgam ve çitlenbik gibi şeylerin yağı, ekseriya kendisinde şüphe veya sultana ait olan maldır. Bazan zeytinyağı göz veya kalp […]

Categories: Z

Zırh Tabiri Rüyada zırh görmek ve giymek; emniyete, düşmandan muhafazaya, dindarlığa, kuvvete, mala ve geçime delalettir. Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Zırh, emniyettir. Onu giymek; büyük şeref, makam ve ni’mettir. Musibet ve hileden korunmaktır. Zırh giydiğini görenin, erkek kardeşi ve evladı kendisine yardımcı olurlar. Kirmani demiştir ki: Zırh giydiğini gören, bütün çirkinliklerden muhafaza olur. Kaynak: […]

Categories: Z

Zırh Tabiri Rüyada görülen zırh, düşmandan vikaye ve muhafazaya delalet eder. Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir yer yapar. İnsanın kendi üzerinde gördüğü zırh, kaledir. Kendisinin zırh giydiğini gören kimse, kuvvetli bir şehir veya nahiyenin büyük bir memuru olur. İşten atılmaktan emin ve üzüntüden halas olur. Rüyayı gören ticaretçi ise, bulunduğu ticaretten kendisine ait […]

Categories: Z

Zırh yapan Tabiri Rüyada zırh yapan kimseyi görmek, çetin ve müşkil işleri kolaylaştırmaya ve niyet ettiği şey hakkında meydana gelecek yumusaklığa, bekar için evlenmeye delalet eder. Zırh yapan,halka edeb ve ilim öğreten ve onlara iyi ahlakı gösteren ve kendisinde nifak bulunan bir kimsedir. Rüyada zırh yapan kimseyi görmek, halka ünsiyet ve ülfet etmeye, güzel söz […]

Categories: Z

Zırhlı gemiler Tabiri (Zırhlı savaş gemileri hakkındaki tabir, Kitabın yazarı Seyyid Süleyman tarafından benzer yorumlar dikkate alınarak yapılmıştır.) Demirden gemi; melik ve sultan ile tabir olunduğundan, harp gemilerinin tamamı padişaha nispet edilir. Diridnot denilen büyük savaş gemisi, kudretli bir sultanla ifade edilir. Sıralanmış harp gemileri, vezirler ve amirlerle manalandırılır. Kruvazör; ordu ve fırka kumandanları; muhripler; […]

Categories: Z