Genel DualarEhl-i Beyt'ten DualarEhl-i Beyt'ten Yazılı DualarEhl-i Beytten Resimli DualarHadis-i Şerifler'den Resimli Dualarİmam Zeynelâbidin'den DualarKur'an'dan DualarMecmuatul AhzabPeygamberimizden DualarPeygamberimizden Resimli DualarPeygamberimizden Yazılı DualarPeygamberlerden Yazılı DualarResimli DualarSahife-i Seccadiye

Ahir Zaman Fitnesi ve Fitneden Korunma Duası

Hadis-i Şeriflerden ve Ehlibeyt’ten Ahir Zaman Fitnesi ve Fitneden Korunma Duası

Ahir zaman fitnesi, ahir zaman fitneleri nelerdir, ahir zaman ve diğer tüm fitnelerden nasıl korunur. Hadislerden ve ehlibeytten fitneden korunma duaları ve peygamberimizin tavsiyeleri

Fitne Nedir:

Fitne kelimesi küfür, azgınlık, sapıklık, günah, rüsvalık, ayrılık, birisini azdırmak, delilik, iç ihtilaf ve kargaşa, kavga, kalbin bir şeyi fazlaca beğenip, ona meyletmesi, hoşuna gitmesi, bela, azap, musîbet… gibi anlamlara sahiptir. Aynı zamanda insanlar arasında vukua gelen ihtilaf, ihtilâl, eşkiyalık ve kavgaya da denir. Bazı hadis ve ayetlerde söz konusu kelime daha ziyade bu manadadır

Hadislerde fitne daha çok “ictimaî bozukluk, düzensizlik, anarşi… vb. manalar” kullanılmıştır: “Fitne, deniz dalgaları gibi dalgalanır” (`Buhâri, fiten, 17; Müslim, iman, 231). Bilhassa Hz. Peygamber “Deccâl`dan” bahsederken, fitne kelimesini kullanmış, ümmetini bu fitneye karşı dikkatli olmaları için uyarmıştır (Buhârî, fiten, 26, i`tisâm, 2; Müslim, küsûf, 8, 1 1, 12, 22; Ebu Davud, fiten, 24, 149). Yine O, bir çok dualarında da mutlak olarak fitneden, Allah`a sığınmış (Buharı, daavât, 35; Müslim, fezâil, 137…)

Ahir Zaman Fitnesi

Ahir Zaman Fitnesi

Ahir zaman: Bu dünyanın son dönemi, kıyâmetin kopmasına yakın zaman.

Hadîs-i serifte de kıyametin vukuuna yakın bir zamanda zuhur edecek münâfıklar tanıtılırken su ifadelere yer verilmektedir; “Ahir zamanda bir takım kimseler ortaya çıkacaklar da dini dünyaya alet edecekler ve insanlara yumusak görünmek için kuzu postuna bürüneceklerdir. Dilleri sekerden tatlıdır, fakat kalpleri kurt kalbidir.” (Tirmizî, Zühd, 60)

Ahir Zaman Fitnesi demek, İslam’ın öngördüğü tevhit ve istikametin bozulması demektir.

Dinî ilimlerle fen bilimlerini birlikte okumak, asrın durumunu müşahedeye çalışmak önemlidir. Çünkü, ahir zaman fitnesinin en önemli sıkıntılarından biri de cehalettir. Bu devirde bir yandan fen ilmini bilmedikleri için mekteplileri tekfir eden bağnaz medrese softaları, bir yandan da dinî ilimlerden habersiz olduklarından medrese alimlerini cehaletle suçlayan mektep bağnazları cehalet kaynağı durumundadır. Özellikle bu iki cehalet de ilim örtüsüne bürünmüş bir cehl-i mürekkep konumunda olduğu için, izalesi de oldukça zordur.

Hadislerde ahir zamanın dehşetli fitnelerinden haber verilmiştir.

Ebu Hureyre’den (ra.) rivayet edildiğine göre Resulullah ümmetin sefih gençlerine dikkat çekerek

“Ümmetimin helaki sefih gençler eliyle olacaktır.”(1) buyurmuştu.

“İçimizde salihler (dindarlar) olduğu halde helak olur muyuz?” sorusuna

“Kötülükler çok olunca.”(2) diye cevap vermişti.

“İyiler birer birer önceden gider. Geride arpa veya hurmanın husalesi (döküntüsü, kötüsü) kaldığı gibi husaleler kalır da Allah Onlara hiç kıymet vermez.”(16)

Bir hadis-i şerifte ise, ahir zamanda, kişiyi kardeşinden ve babasından ayıracak fitneler çıkacağı haber verilmektedir:

İlerde büyük fitneler olacak, kişi o fitnelerde kardeşinden ve babasından ayrılacak. (O zaman) fitneler erkeklerin kalplerinde kıyamete kadar yayılacak. Hatta O fitne zamanında bir kimse, zinakâr kadının zinasıyla ayıplandığı gibi, Allah’ın emirlerine uymasından dolayı (17) ayıplanacak.” (18)

Rabbim ahir zamanın, deccalin, süfyanın, ortak ve yandaşlarının fitnelerine karşı cümlemize; Kuran’a, Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)’in sünnetine ve Ehlibeytine sımsıkı sarılabilmeyi ve tüm fitnelerden korunabilmeyi nasip eylesin.

Fitneden Korunma Duaları

Hz. Peygamber’in(saa) dilinden fitneden korunma duası:

Arapçası:

peygamberin fitneden korunma duası

Okunuşu:

Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve min azâbinnâr ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil Mesîhiddeccâl.

Bu dua tembellikten kurtulmak, haram, borç, fakirlik, kabir azabı, Cehennem ateşi, her türlü bela ve Deccal’in fitnesinden korunmak için okunur.

Şeytanın Vesvesesinden, Fitneden ve Her Türlü Zarardan Korunmak için dua

Arapçası:

şeytanın şerrinden korunmak için

Okunuşu: Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ürraûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!

İmam Zeynelabidin(as) Sahifei Seccadiyeden Duası:

Allah’ım, kim senden başkasına güveni veya ümidi olarak sabahlarsa sabahlasın, ben, tüm işlerde sana güvenerek ve sana ümidim olarak sabahlamışımdır. Şu halde, işlerin sonuç bakımından en iyi olanını benim hakkımda mukadder eyle ve rahmetinle beni saptırıcı fitnelerden kurtar; ey rahmedenlerin en merhametlisi!

Hz. Peygamber’in(saa) dilinden fitneden ve çirkin şeylerden korunma duası:

Hz. Peygamber'in(saa) dilinden fitneden korunma duasıOkunuşu:

Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn

Anlamı:

Yâ Rabbî! Bana hayrlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkarmak istediğin zaman, fitneye karışmadan canımı al!

Ahir Zaman Fitnesi ve deccale karşı korunmak için Kehf  suresi okunmalıdır.

Kehf Sûresini okuyan Deccal’ın fitnesinden korunmuş olur.”(Ebû Davud, Melahim 14)

Unutmamalıyız ki imanı elde tutmanın kor ateşi elde tutmaktan daha zor olduğu; ahir zamanın, deccalin ve kafirlerin fitneleriyle karşı karşıya olduğumuz  bu dönemde Yüce Rabbimizin bizlere rehber kıldığı Kitabullaha, Rasulü Hz. Muhammed’e (Salat ve selam Onun üzerine olsun) sığınmalıyız. Peygamberimizin hadis-i Şerifinde “Nuh’un gemisi gibidir ona binen kurtulur uzak duran boğulup helâk olur” buyurduğu Ehlibeyt’inin yolundan asla ayrılmamalıyız. Ahir zamanın ve deccalin fitnelerinden ancak bu suretle korunulabilir.

Rabbim dualarımızı kabul buyursun ve bizleri tüm fitnecilerin fitnesinden, şerlilerin şerrinden muhafaza etsin.

Kenzül Arş Duası Anlamı ve Arapçası:

https://youtu.be/OI10G5vKNUg

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu