Af ve Mağfiret DualarıArapça Sesli DualarEhl-i Beyt'ten DualarEhl-i Beyt'ten Yazılı Dualarİmam Ali'den DualarNamaz Duaları ve TesbihatSesli DualarSesli Namaz DualarıYazılı DualarYazılı Namaz Duaları

İmam Ali(r.a) Sabah Namazı Duası

İmam Ali(r.a) Sabah Namazı Duası

Dua Hakkında
Allame Meclisî bu duayı “Biharu’l-Envar” adlı kitabının dua kitabında ve salat kitabında kaydetmiş ve demiştir ki: “Bu dua meşhur dualardandır; ben bu duayı Seyyid b. Bâkî’nin (r.a) “Misbah” adlı kitabı dışında diğer muteber kitaplarda bulamadım.”
Ve yine demiştir ki: “Meşhur olan bu duayı sabahın farz namazından sonra okumaktır. Seyyid İbn Bâkî ise bunun sabah namazının nafilesinden sonra okunmasını rivayet etmiştir; fakat hangisinden sonra okunursa okunsun iyidir.”

Ebuzer Helvaci
Muhsin Ferhemend

Muhammed Hucirat

 

 

Bismillahirrahmanirrahim
“Allah’ım! Ey sabahı apaçık aydınlığıyla aşikâr eden, gecenin karanlıklarını kendi haline salıveren, burçlardaki ölçülerinde gezegenlerine sapasağlam bir yapı veren ve ışık saçan güneşin nurunu her tarafa yayan Allah.
Ey varlığına, varlığı ile delil olan; yaratıklara benzemekten münezzeh ve yaratıkların niteliklerinden yüce olan Allah.
Ey basiret gözü ve düşüncelere yakın, zahiri gözlerin bakışından uzak olan ve varlıkları yaratmadan önce onları bilen Allah.
Ey huzur içinde beni uyutan, bana bağışlamış olduğu çeşitli nimet ve ihsanlarından yaralanmam için tekrar uykudan uyandıran, kendi eli ve egemenliğiyle kötülükleri benden uzaklaştıran Allah.
Allah’ım! En karanlık gecede (delalet ve şirk karanlığında) halkı sana yönlendiren, üstün ve sağlam ipe (Kur’an’a) sarılan, kemalin zirvesinde hasebi (aile üstünlüğü) halis ve yüce olan, tâ başından ve cahiliyet dev-rinde halkın sapmasına (şirk ve delalette olmalarına) rağmen Allah’a ibadette sebat gösteren Peygamber’ine ve onun tertemiz, şeçkin ve üstün Ehl-i Beyt’ine salat eyle. Allah’ım; sabahın kapılarını felah ve rahmet kilitleriyle yüzümüze aç. Allah’ım; en güzel salah ve hidayet giysisini bana giydir. Allah’ım; büyüklüğünle kalbimin derinliklerine huşu ve tevazu çeşmelerini yerleştir. Allah’ım; heybetin için göz pınarımdan gözyaşlarını akıt. Allah’ım; haddi aşan serkeşlik ve cahilliğimi kanaat yularıyla düzelt.
Allah’ım; ilk başından güzel tevfikinle rahmetin beni sarmasaydı, apaçık doğru yolda kim beni sana yönlendirebilirdi? Eğer ağır davranman (mühlet vermen) sabrın beni batıl arzularımın çektiği yöne gitmekte beni kendi halime koyacak olsa, artık beni nefsin azgınlıklarından kim kutrarabilir? Eğer nefis ve şeytana karşı mücadelede yardımın benden esirgense, o zaman ben zorluk ve mahrumiyete duçar olurum.
Allah’ım; sen görüyorsun ki sadece ümitlerimle sana geldim ve günahlarım visal yurdundan beni uzaklaştırdığında çaresiz kalarak senin kerem ve lütuf iplerine tutundum.
Nefsimi istediği yöne çekip götüren bu havâ ve heves bineği ne kötü bir binektir. Yazıklar olsun, batıl arzu ve hayallerle kendini aldatan ve mevlasına başkaldırmaya kalkışan nefse.
Allah’ım; ümit eliyle rahmet kapını çaldım. Hava ve hevesin taşkınlığı yüzünden sana koştum. Dostluk parmaklarımı rahmet iplerine geçirdim. Allah’ım; artık günahımı, hatamı ve sürçmelerimi bağışla ve beni helak olmaktan koru. Çünkü sensin benim efendim, mevlam, ümidim ve güve-nim. Sensin benim her iki dünyada en son arzum ve isteğim.
Allah’ım; günahlardan kaçıp sana sığınan aciz kulunu nasıl kerem kapından kovarsın? Senin kapına koşarak gelen ve yol göstermeni iste-yen kimseyi lütuf ve ihsanından nasıl mahrum edersin? Susamışlığını gi-dermek için senin rahmet çeşmelerinin sahiline gelen kimseyi nasıl susamış olarak geri çevirirsin? Hayır; Oysa senin rahmet ve kerem çeşmelerin, kuru topraklarda da coşmaktadır, senin rahmet kapın, arayan ve tufeylilerin (herkesin) yüzüne açıktır, sensin en son arzu ve isteğim.
Allah’ım! Bu nefsimin yularıdır; onu senin irade ve rıza ipine iyice bağladım; bu günah yüklerimdir, onu rahmet ve affına sığınarak üzerim-den atıyorum; bu dalalete çeken nefsimdir, onu senin lütuf ve merhametine bırakıyorum.
Allah’ım! Bu sabahı, hidayet ışığı, dünya ve dinimde selametlikle bana açılmasını mukadder eyle ve akşamımı, düşmanların hilesine siper ve nefsin helak edici heveslerine karşı bir koruyucu kıl. Gerçekten sen istediğin her herşeyi yapmaya kadirsin, dilediğine mülk verirsin, dilediğinden mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır sadece senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze ve gündüzü de geceye sokarsın. Ölüden diri ve diriden de ölü meydana getirirsin, dilediğine de hesapsızca rızık verirsin.
Senden başka tapılacak ma’bud yoktur. Sen her noksanlıktan münezzehsin; Allah’ım! hamd sana mahsustur. Kimdir senin yüceliğini bilip de senin celal ve azametinden korkmayan, kimdir seni hakkıyla tanıyıp da senin heybetinden titremeyen?
Kendi kudretinle çeşitli fırkalar arasında dostluk meydana getirdin. Kendi lütfunla sabahı ağarttın. Kendi kereminle gecenin karanlığını aydınlığa çevirdin.
Sarp kayaların ortasından acı ve tatlı sular akıttın. Sıkıştırılan bulutlardan şarıl şarıl sular indirdin. Güneş ve ayı mahlukat için ışıklı çırağ yaptın. Yarattığın andan itibaren hiçbir zaman yorgunluk ve çaresizliğe düşmedin.
Ey bekâ ve izzeti ile tekliği kendisine mahsus kılan, ölüm ve fenâ ile (öldürüp yok ederek) tüm kullarına galip gelen Allah; Muhammed ve onun takvada üstün olan Ehl-i Beyt’ine salat eyle. Allah’ım; lütfunla çağrımı işit, duâmı kabul buyur, ümit ve arzumu gerçekleştir.
Ey sıkıntının giderilmesi için çağrılanların en hayırlısı ve ey her zorluk ve kolaylık için ümit edilenlerin en hayırlısı; hacetimi senin kapına getirmişim. Beni güzel ihsanlarından mahrum olarak geri çevirme. Ey Kerim, ey Kerim, ey Kerim. Rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi.
Allah’ın salat ve selamı yarattıklarının en hayırlısı olan Muhammed ve onun Ehl-i Beyt’inin tümüne olsun.”
Sonra secde et ve şöyle de:
“Allah’ım; kalbim günahlardan oluşan perdeler arkasında kalmış; nefsim kusurlu hale gelmiş, aklım yenik düşmüş, hava ve hevesim ise galip ol-muştur. İtaatim az, günahım çok ve dilim ise günahlarımı itiraf etmektedir. Bu durumda çarem nedir, ey kusurları örten Allah, ey gaybı mutlak surette bilen Allah, ey kederleri gideren Allah, tüm günahlarmı bağışla, Muhammed ve Âl-i Muhammed hürmetine, ey çok bağışlayıcı, ey çok bağışlayıcı, ey çok bağışlayıcı, rahmetin hürmetine (duamı kabul et) ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu