Yazılı DualarÖzel DualarPeygamberimizden DualarPeygamberimizden Yazılı Dualar

Allah’ın Velilerinden Olmak ve İmanla Ölmek İçin Dua ve Okunuşu

Allah’ın Velilerinden Olmak ve İmanla Ölmek İçin Dua ve Okunuşu

Duanın Aslı ve Manası

Okunuşu

  1. Sayfa

Velilerden Olmak, Daima Allâh-u Te’âlâ’nın Nazarı Önünde Bulunmak ve İmanlı Ölmek İçin Bir Dua

Allahümme! Ya Allah! Ya Rahman! Es-elüke biesmâikel kesîratil  kebîrah. Ya Allah! Ve es-elüke bi Esmâikerradiyyetil mudiyyeh. Ya Allah! Ve es-elüke bi esmâikel azîzetil menî’atil mümenni’ah.

Ya Allah! Ve es-elüke bi esmâikel mübâreketil meknûneh. Ya Allah!. Ve es-elüke biesmâikettâmmetil kelimâtil meşhûrati ledeyk. Ya Allah! Ve es-elüke bi esmâikelletî lâ yenbeğî lişey-in eyyüsemmâ bihâ ğayruk. Ya Allah! Ve es-elüke bi esmâikelletî  lâ turâmu ve lâ  tezûlü ve lâ türâ ve lâ tefnâ. Ya Allah! Ve es-elüke bimâ ta’lemü ennehü leke ridan min esmâik. Ya Allah! Ve es-elüke bi esmâike

  1. Sayfa

Ve Es-elüke bi esmâikelleti lâ ya’dilûhâ şey’.Ya Allah. Ve es-elüke bi-semâilikelletî tübdî bihâ külle şey-in vetü’îd. Ya Allah! Ve Es-elüke bi-semâilike bimâ âhette evfel  ‘ahdi Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah! Ya Allah! En tucîbe sâileke Ya Allah!Ve es-elüke bilmes-eletilletî tegûlu lisâilihâ Gul mâ şi’-te fegad vecebet lekel icâbeh. Ya Allah! Ve es-elüke bil mes-eletilletî ente lehâ ehlun Ya Allah! Ve es-elüke bicümleti mâ helagte minel mesâililletî lâ yegvâ bi hamlihâ şey-un dûneke Ya Allah! ve es-elüke bilmes-eletilletî tegûlu lizâkiri hâ: Selnî mâ şi’-te Ya Allah! ve es-elüke bimesâilike biea’lâ hâ uluvven veerfe’ihâ rif’aten, ve alâ hâ zikren, ve esdaihâ nûren ve esraihâ necâhen ve icâbeten, ve ettimmehâ, ve ekmelihâ kemâlen ve küllü mesâilike azîmetun Ya Allah! Azzet ve cellet. Ve es-elüke bimâ lâ Yenbağî lişey-in eyyüs-ele bihî ğayruke minel azimeti vel celâli, vel-ikrâmi vel kibriyâ-i, vel-gudsi veşşerafi, vel işrâfi vennûri verrahmeti vel culûdi vel azameti vel husni vel medhi vel fadlilazîmi, velmesâililletî tegdi bihâ havâice minturîdü vebihâ tübdî ve bihâ td.

Ya Allah!Ve ese-lüke bi-esmâikennegiyyetil mehsusatil mehfûfeti biberakâkik. Ya Allah! Ve ese-lüke bi esmâikel âliyetil ammetirrafîati fevge külle şey. Ya Allah! Ve ese-lüke bi-esmâikennegiyyetil mehcûbeti min külli şey-in dûnek. Ya Allah! Ve es-elüke bi esmâikel cellîletil hasenetil cemileh. Ya Allah! Ya rahmân! Ya Zelcelâli vel ikrâm! Ya cemîl! Ya Hallak! Ya Alim! Ya Hakim! Ya Kerim! Ya Ferd! Ya Vitr! Ya Ehad! Ya Samed!

Ya Allah! Ya Rahmân! Ya Rahîm! Ve es-elüke bicümleti mesâilikel kübrâ, ve bikülli mes-eletin vahdeha hattâ en-tehiye ilel ismil azam.Ya Allah! Vees-elüle bil-ismil kebîril ekberil aliyyil âlâ, ve hüvesmükel kâmilul azîmmullezi tufaddiluhû alâ cemî-î mâ tetesemmâ bih. Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah!Ya Allah! Ya ehad! Ya Samed!

  1. Sayfa

Ya Allah! Ed’ûke ve es-elüke, bimâ lâ y’adiluhû küllü mâ ente fîhi mimmâ lâ ‘alemuhû fe-usemmîke bih! Ve es-elüke bi-haggi hâzihîl esmâi kullihâ, ve tefsîri hâ, fe-innehû lâ ya’lemu tefsîrihâ ğayruk. Ya Allah! Ve es-elüke bimâ lâ ‘alemü, velev alimtuhû se-eltuke bihi ve bi küllismin semmete bihî nefseke eviste-serte bihî fî ilmil ğaybi indeke, ve es-elüke bi cümleti mâ fil ğaybi min-esmâik. Ya Allah! Ve es-elüke bimâ lâ yerâhu ehadün, ve lâ ya’lemuhû min-esmâike Ya Allah!Ya Allah! Ve es-elüke ya Rahmân! Yâ Hayra min du’iye, ve hayra men suile! Es-elüke bi-haggi hâzihil esmâi kullihâ, ve tefsîrihâ; Yâ ehlettegvâ! ve yâ ve ehlelmağfirah! ve Ya mevdial minneti ve rahmeti vel-gudrati vel mülki velfaleti vel izzeti veşşuûn! En tusalliye tüsellime alâ muhammedin abdike ve resûlike ve habîbike, ve habiratike, ve alâ âli muhammedin, ve alâ muhammedin ve alâ cemi’innebiyyîn. Amin!

Not: Okunuşta kalın karakterler kalın harfleri belirtmek için altı çizili harfler ise peltek harfler için kullanmıştır.  Her ikisi kullanılan herfler ise hem kalın hem peltek harlerdir.(Gırtlaktan çıkan hırıltılı ha harfi hariç bu harfte de alt çizgi kullanılmıştır.)

2 Yorum

  1. Selamın aleykum EN YÜKSEK VELİLERDEN OLMAK İÇİN UZUN DUA PAYLAŞMIŞSSINIZ 2 rekat hacet namazıy kılarak başla bunu sadece bir kereliğinemi yapalım yoksa her okumaya karar verdiğimizde hep hacet namazıylamı başlayacağız açıkçası vird edinmek istiyorum bu duayı ama her seferinde hacet namazı kılmak nasıl olacak Açıkçası bu duayı hacet namazı kılmadanda okuyamazmıyız. ??? İlla her seferinde hacet namazı kılmak gerekirmi ???

  2. Selamın aleyküm bi sorum olacak bir niyet için mi 7 defa okunacak yoksa 1 kere okumak kafi mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu