Günlük DualarMecmuatul AhzabPeygamberimizden DualarPeygamberimizden Yazılı DualarYazılı DualarYazılı Günlük Dualar

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

“Kim sabah üç defa ‘ euzu billahis semi’ un alim, min’eşşeytani’r racim’
diyerek Haşr Süresi sonundan üç ayet okursa Allah-u Teala onun için yetmiş
bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona dua ederler, o gün ölürse
şehid olarak ölür, bunu akşam yapan da aynı derecededir”1
“Sabaha çıkınca bin def’a ‘Subhanallahi ve bihamdihi’ diyen kimse
nefsini Allah’ dan satın almıştır”2
Sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa;
“Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir hile yapmak ne
hileye uğramış olmak faide vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de
O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp
iltica etmektedir” derse yetmiş türlü bela ondan def olur”3 demelidir.


1 Tirmizf’den Tuhfetu’z-Zakirin, 77.
2 bk. Buhart Tevhid, 58.
3 Ramuzu1-ehadis.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu