Arapça - İngilizce Görüntülü DualarEhl-i Beyt'ten DualarEhli-Beyt'e Dua ve TevessülGörüntülü DualarGörüntülü SalavatlarSalavatlar

Bereket Duası-Rızık Duası-Görüntülü Bereket Duası

Rızık Duası Video

Dua Hakkında:Peygamberimize ve Ehli Beyte ve İmamlara Salat  ve Selam ayrı ayrı zikedilip Onlar hürmetine şefaat dileme duasıdır.Alt yazı İngilizcedir(English subtitles)
Okuyan: Ebuzer El Helvaci

Bereket Duası toplumumuzda rızık duası olarak da bilinmektedir. İnsanların rızık ve bereketlerinin artması için yapmış oldukları bereket duaları, bir karıncanın yağmur yağması için yapmış olduğu duadan oluşmaktadır. Bu nedenle karınca duası olarak da adlandırılmaktadır. İş yeri ve evlerimizde bereket duası bulundurmamız faydalı olacaktır. Her duada olduğu gibi bu dua içinde şunu unutmamalıyız ki her şey Yüce Rabbimizin elindedir O dilerse her şey mümkün olur yapmış olduğumuz dualar sadece birer aracı hükmündedir. Dua ettikten sonra her istediğimizin hemen kabul edileceği hatasına düşmemeliyiz.

Bereket Duası Arapça Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca Duası Türkçe Okunuşu

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)
Bereket Duası

Dilerseniz sitemiz üzerinden sizzin için faydalı olabilecek Nazar Duasını da okuyabilirsiniz.
https://www.islamidavet.com/dualar/nazar-duasi/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı