Arapça Türkçe Görüntülü DualarGörüntülü DualarGörüntülü Namaz DualarıNamaz Duaları ve Tesbihat

Ezan Duası Arapça-Türkçe

Ezan Duası Nedir?

Ezan Duası ezanın akabinde okunan ve okuması sünnet olan bir duadır. Efendimizin mübarek makamının Makam-ı Mahmud olması Allah’u Teala’den istenir. Aslında ezan duası sözleri Rasulullah(s.a)’ın şefaatini dilediğimiz bir duadır. Efendimiz (s.a) dua hakkında:

“Kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur:  ‘Allahumme rabbe hâzihî’d-da’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. İnneke la tuhliful mîâd.'” [Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4]

buyurmaktadır.

ezan duası

Ezan Duasının Fazileti

Sahabeden Sa’d İbni Ebî Vakkas(r.a)’dan rivayet olunur ki:
“Kim müezzini işittiği zaman: Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah’tan, resûl olarak Muhammed’den, din olarak İslam’dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır.” (Müslim, Salât 13. Ayr. bk. Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)

Ezan Duası ve Anlamı

Allahumme rabbe hâzihî’d-da’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. İnneke la tuhliful mîâd.

“Allâh’ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)’e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O’nu, kendisine vaad buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd’a eriştir. Şüphe yok ki, sen vaadinden dönmezsin.”

Namazdan sonra okunan duaya güzel bir örnek aşağıda verilmiştir.

Ezan Duasının Arapçası

 

 

 

 

 

https://www.islamidavet.com/dualar/her-namazdan-sonra-okunan-dua/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu