Aylık DualarEhl-i Beyt'ten DualarPeygamberimizden DualarPeygamberimizden Yazılı DualarRecep Ayı DuaÜç Aylar DuaYazılı Dualar

Recep Ayı Genel Duaları

Recep ayında Allah’ı (cc) tesbih etmenin sevabını, hiçbir vasfedici tarif edemez
“ Her kim Recep’in ilk 10’unun her günü 100 kere:

“ Hay ve Kayyum (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.”
İkinci 10’un her günü 100 kere:

“ Ehad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.”
Üçüncü 10’un her günü 100 kere:

“Rauf (yarattıklarını çokça esirgeyen) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez.”( Nüzhetül-Mecalis)

Recep ayında oruç tutmaya gücü yetmeyen kişi için Resulullah’ın (asm) tavsiye ettiği dua

“ Resulullah’a (asm) “Recep’in orucundan aciz kalanın ne yapacağı.” soruldu. Resulullah (asm) :
-“Her gün bir pide sadaka versin.” buyurdu. Onu da bulamazsa, ne yapabileceği sorulunca, o zaman:

“ Kendisinden başkasını tesbih (etmek) caiz olmayan Zat’ı (cc) tesbih ederim. Ululuk, kendisine ait olan ve kendisi ona layık olan Zat’ı (cc) tenzih ederim.” der, buyurdu. (Nüzhetül-Mecalis)

Recep ayında istiğfar eden kişinin bedeni, cehenneme haram kılınır

“Recep’in ilk gecesi olduğunda Allah (cc) bir meleğe:
“Dikkat edin! Gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allah’tan (cc) af isteyenlere (çokça istiğfar edenlere) müjdeler olsun.” diye seslenmesini emreder.” (Nüzhetül-Mecalis)
“ Recep ayında istiğfarı çok yapın. Zira onu her bir saatinde, Allah’ın (cc) cehennemden azatlıları vardır.” (Nüzhetül-Mecalis)
“ Her kim Recep ayında sabah-akşam 70 kere istiğfarda bulunursa, şüphesiz ki Allah (cc) onun bedenini cehenneme haram kılar.” (Nüzhetül-Mecalis)
“Her kim Recep ayında bir kere ihlas suresini okusa, Allah (cc) onun 50 senelik günahını bağışlar.” (İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi)
İstiğfar çeşitleri çok olup, bunların içinde dile en kolay olanı:

“Yüce Allah’tan (cc) istiğfar ederim.” zikridir.

Ehli beyt kaynaklı recep ayı duaları:
İmam Cafer-i Sâdık (r.a) ceddi Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmektedir: “Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tevbe edip bağışlanma dileyin). Zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok okuyun:
“Esteğfirullahe ve es’elut-tevbe” (Allah’tan mağfiret ve tevbe diliyorum.)

Merhum İbn-i Babeveyh muteber senetle Salim’den şöyle rivayet etmiştir: “Ben Recep ayının sonuna bir kaç gün kala, İmam Cafer-i Sadık’ın (r.a) yanına gitmiştim. Beni görür-görmez şöyle buyurdu:
“Ey Salim, bu ayda hiç oruç tuttun mu?” “Hayır vallahi dedim, ey Resulullah’ın oğlu!” İmâm (r.a) şöyle buyurdu: “O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah bilir. Bu, Allah’ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır.” Sâlim diyor ki ben: “Ey Resulullah’ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim?” diye sorduğumda, şöyle buyurdu: “Ey Sâlim, kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm anında can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırât’tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir.”

Resul-i Ekrem (s.a.a): “Recep ayındaki ilk Cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler “Ragâib Gecesi” derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kabe ve etrafına toplanırlar. Allah-u Teâlâ onlara hitap ederek şöyle buyurur: “Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi benden dileyin.” Onlar da şöyle arz ederler: “Ey Rabbimiz,bizim isteğimiz Recep ayının oruçlularını bağışlamandır.” Allah Tebâreke ve Teâlâ da “Kabul ettim” diye cevap verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu