Dua Hakkında

Duanın mezhebi olur mu?

Gerçek şu ki, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. (Enbiya,92)

Allah’u Teâla’nın kitabında buyurduğu Rabbimizin, kitabımızın, kıblemizin bir olduğu gibi İslam Toplumunun da bir bütün olması gerekmektedir.

Ne yazık ki İslam toplumu olması gerektiğinin aksine Rasulullah(s.a.v)’in dünyadan ayrılışının akabinde çok defa fitnelere, katliamlara, zulümlere maruz kalmış; basit dünyalık çıkarlar, haset ve düşmanlık İslam ümmetinin kısa sürede paramparça olmasına sebep olmuştur.

Fitne uykudadır. Allah (c.c.) onu uyandırana lanet etsin.” ( Feyzül Kadir C.4 S.461)

Müslümanlar arasındaki fitne ve ayrılıkların zamanla fikir, felsefe, düşünce biçimlerine girmesiyle doğal ve olağan bir gruplaşma olan mezhepler arasında zaman zaman münafık ve kafirlerin kışkırtmalarıyla düşmanlıklar baş göstermiştir.

Asrımızda ise maalesef İsrail isimli illetin Filistin’de baş göstermesi ve Siyonist-Haçlı ittifakının dünyayı eline almak için her yolu denemesi neticesinde biz Müslümanlar arasında düşmanlıklar yaratmak için olmayan ayrılıklar çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Ne yazık ki bu ayrım günümüzde dualara kadar işlemiş durumadır. Kişiler kendi bağlı olduğu âlimlerin dualarını kabul edip başka âlimlerin dualarını dışlamakta, Peygamberimiz(s.a.a)’e dayansa bile tek kalemde kesip atabilmektedir. Örneğin Cevşen-i Kebir gibi mübarek nebevi bir dua asırlarca “şii duası” diye kitaplara alınmamış; güzide Ehl-i Beyt kaynaklı münacatlar yakın zamana ta ki A.Ziyaüddin Gümüşhanevi(r.a) ve hususen Bediüzzaman Said Nursi(r.a) gibi vahdeti merkeze alan âlimlerin bu duaları yaygınlaştırmasına kadar ülkemizde duyulmamıştır. Hâlbuki hangi zerre iman ve akıl sahibi bir kişi senede ve rivayete bakmadan peşinen uydurma diye hüküm verebilir ki?

Sonuç olarak kesin olarak söyleyebiliriz ki DUA’NIN MEZHEBİ YOKTUR VE OLAMAZ! Bir dua ve bir kitap vs. eğer genel İslam kaidelerine uyuyorsa o kitap İSLAMİ bir kitaptır. Bunun haricinde ayrıma gidip Sünni duası, Şii duası, Tarikat duası gibi ayrımlara gitmek tek kelimeyle HARAMDIR ve Kur’an’ın “O hâlde hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve Dağılıp ayrılmayın!” (Ali İmran,103) emrine karşı gelmektir ki neticesi vahimdir.

Biz de İslami Davet Dua sitesi olarak kaynağına güvendiğimiz bütün duaları (sünni veya şii kaynaklı)  hiçbir ayrım yapmadan özellikle bilinmeyen Ehl-i Beyt kaynaklı duaları ülkemize kazandırarak yayınımızı (Allah’ın izniyle) sürdürmeye gayret etmekteyiz.

Muvaffakiyet Allah’tandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu