Alimlerden Yazılı DualarAlimlerin DualarıMecmuatul AhzabYazılı Dualar

İmam Ebu Hanife’nin Duaları

imam-ebu-hanife01
imam azam

 

Okunuşu:“Allahumme-rzukna işen bila bela ve dinen bila heva ve amelen bila riya ve afven bila azab ve mağfireten bila ikab. Ve cenneten bila hisab ve ru’yeten bila hicab. Allahumme tub aleyna kablel mevt verhamna indel mevt vela tuazzibna ba’del mevt. Ve hevvin aleyna sekaratil mevt”

Meali: Ey Allah’ım! Bize belasız bir yaşayış, hevasız bir din, riyasız bir amel, azapsız bir afv ve mağfiret, hesapsız bir cennet nasip et. Ey Allah’ım! Ölmeden önce tevbemizi kabul et. Ölüm sırasında bize acı. Ölümden sonra bize azab etme. Rahmetin hürmetine kabul et, ey merhametlilerin en merhametlisi. Âmin.

 imam-ebu-hanife02

Okunuşu:“Subhane’l-ebediyyil’l-ebed. Subhane’l-vahidi’l ehad. Subhane’l-ferdi’s samed. Subhane rafi’s-semai bi-gayri amed. Subhane men basetal-arda ala main cemed. Subhane men haleka’l-halka fe-ahsanuhum adeda. Subhane men kaseme’l-erzaka ve lem yense ehada. Subhanelli lem yettehiz sahibeten,vela veleda. Subhanellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekunllehu kufuven ehad. Subhanelli men yerani ve ya’rifu mekani ve yerzukuni velâ yensani…”

Meali: Ebed ve ebedi olan Allah’ı tesbih ederim. Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim. Tek ve her şey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim. Semayı direksiz yükselten Allah’ı tesbih ederim. Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ ı tesbih ederim. Mahlûkatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim. Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ ı tesbih ederim. Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ ı tesbih ederim. Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah’ ı tesbih ederim. Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu