Arapça Sesli DualarCevşenSesli CevşenSesli Dualar

Cevşen-i Sağir

Cevşen-i Sağir

Okuyan:Ali Salim
Dua Hakkında:Bu dua, muteber kitaplarda “Cevşen-i Kebir” duasından daha geniş bir açıklamayla nakledilmiş ve Kef’amî “Beledu’l-Emin” kitabının haşiyesinde demiştir ki: Bu duanın şanı yüce ve makamı büyüktur. Musa Hâdî Abbasî, İmam Musa Kâzım’ı (a.s) öldürmek isteyince İmam (a.s) bu duayı okumuş ve rüya aleminde ceddi peygamber efendimizin kendisine, “Allah Teala senin düşmanını öldürecektir” dediğini görmüştür. Bu dua Seyyid b. Tavus’un “Mehcu’d-Deavat” kitabında da nakledilmiştir.

Anlamı

“İlahi’ nice düşmanlar vardır ki, bana karşı düşmanlık kılıcını çekmiş, hançerlerinin ağzını bilemiş, mızraklarını sivriltmiş ve beni öldürmek için öldürücü zehirlerini hazırlamış, hedefine ulaşan oklarla beni nişan almış, beni gözetmek için gözünü kırpmamış, içinde beni işkenceye tabi tutmak ve ölümün acı şerbetini bana tattırmayı saklamıştır. –Allah’ım!- sen benim güçsüzlük ve zayıflığıma baktın, onların zulüm ve sitemi karşısında güçsüz olduğumu ve benimle savaşa geçen onlara karşı yardım almaktan aciz olduğumu, beni helak etmek için tasarladığı bir çok şeyde yalnız olduğumu, onların tuzağına karşı misilleme yapmak için düşünemediğim şeyde bana tuzak kuran kimse tarafından yalnızlığımı gördün de kendi gücünle beni destekledin, yardımınla sırtımı güçlendirdin, benim için düşmanın kılıcının keskinliğini körelttin ve ordusunu hazırlayıp teçhizatlandırdıktan sonra onu alçalttın ve beni ona üstün kıldın ve onun bana yönelttiği hileleri kendisine çevirdin ve kendi aleyhine döndürdün; fakat onun kin ateşi sönmedi, öfke alevi yatışmadı, benden dolayı bana karşı parmaklarını ısırdı da sırtını dönüp kaçmaya başladı. Ordusu bir şey elde edemedi (mağlup bir duruma düştü). Ey Rabbim! Sen mağlup düşmeyen güçlü ve acele etmeyen sabırlı oluşundan dolayı hamd sana mahsustur; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle. Beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan kıl.

İlahi! Nice zalimler var ki benim aleyhimde hileler yapmış, beni avlamak için tuzaklar kurmuş, beni aramak için vekil tayin etmiş ve avı için pusuya yatan yırtıcı bir hayvan gibi benim için pusuda fırsat kollamakta beni aldatmak için dalkavuklukla gülümsemekte ve gerçeği olmayan güler yüz göstermekteydi; fakat sen –ey Allah’ım!- onun içinde gizlediği kini ve ihanetini, onunla aynı inancı paylaştığım halde bana karşı içinde beslediği kötü niyetini ve bana karşı işlemeği tasarladığı zulmü görünce sen de intikam için onu başı üzerine yere vurdun ve kökünü kazıdın. Sonra onu helaket çukuruna ve azap kuyusuna düşürdün ve yüzünü ayağının toprağı ile eş kıldın ve onu kendi bedeni ile rızkını temin etmekle meşgul ettin. Ve yeni zulmünün taşını onun kendisine fırlattın, zulmünün kirişi ile onun boğazını sıktın, kendi okuyla onu helak ettin, yüzü üstü onu yere serdin, hilesinin kemendi ile boğazını sıktın, onu pişman ettin, hasret ve pişmanlık duygusuna düşürdün; nitekim o kadar kibirden sonra zelil oldu. Yücelik ve üstünlük iddiasından sonra alçaldı ve güç ve kuvvet sahibi olduğu dönemde beni esir görmeği arzuladığı hile iplerine kendisi esir düştü.

Allah’ım! Eğer senin rahmetin olmasaydı onun uğradığı acı ve ıstıraplar neredeyse benim başıma gelecekti; o halde sana hamd ediyorum. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım! Nice kıskançlar var ki hasretinden boğazı tıkandı, nice düşmanlar var ki öfkesinden üzüntüye uğradı ve keskin diliyle beni incitti; beni gözünün parıltısıyla hor – hakir etti, haysiyetimi iftiralarına hedef kıldı ve bana karşı düşmanlık kemerini bağladı. Ve ben ey Rabbim, bu durumda sana sığınarak, duamı hemen kabul edeceğine güvenerek, senin sürekli beni iyi bir şekilde savunacağına itimat ederek, senin savunma gölgene girenin hiçbir zaman mağlup düşmeyeceğini ve senden yardım dileme siperine sığınan kimsenin hiçbir zaman olayların taşı başına isabet etmeyeceğini bilerek sürekli seni –yardıma- çağırdım; böylece sende kendi kudretinle beni o düşmanlarının kötülüğünden korudun. O halde sana hamd ediyorum. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım nice sıkıntı bulutları vardı ki sen onları giderdin, nimet semandan rahmet yağmuru yağdırdın, bağış nehirlerinden rahmet suyu akıttın, olaylar çeşmelerini kör ettin, büyüyen rahmetini yaydın, afiyet zırhı giydirdin, zor musibetleri giderdin, cari işleri takdir ettin, düzene soktun, -dünyada-istediğin her şey seni aciz bırakmadı ve irade ettiğin zaman iradene itaatsizlik etmedi. O halde hamd sana mahsustur. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım! Nice hüsnü zanları gerçekleştirdin, nice fakirlikleri telafi edip giderdin, nice şiddetli fakirlikleri zenginliğe dönüştürdün, nice tehlikeli yıkılanları ayağa kaldırdın ve nice meşakkatlerden rahatlattın. Sen yaptıklarından dolayı mesul değilsin, fakat kullar –yaptıklarında- mesuldürler; bağışta bulunman senden bir şey eksiltmez; -kulların- senden istediler de sen bağışta bulundun; onlar istemediği zaman da ise sen istemeden verdin. Senin ihsan kapın sürekli açıktı. Ey Rabbim! Sen nimet vermek, ihsanda ve bağışta bulunmaktan cimrilik etmedin, ondan sakınmadın; ben ise –cehaletle her şeyde- haramlarını çiğnemekten, sana karşı günah işlemeye cüret etmekten, senin sınırlarını aşmaktan, verdiğin azap vaadinden gaflet etmekten, benim ve senin düşmanına itaat etmekten başka her şeyden sakındım. Allah’ım! Ve ey benim yardımcım! –bütün bunlara rağmen- senin şükrünü getirmemem bana karşı ihsanlarını tamamlamaktan seni alı koymadı ve benim nefsim seni öfkelendirecek hata ve günahları işlemekten vazgeçmedi.

Allah’ım! Senin tevhit ve birliğini itiraf eden, kendi nefsinin senin –itaat- hakkını eda etmek konusunda kusurlu olduğunu ikrar eden, nimetlerini kendisine tamamladığına ve kendisine karşı güzel bir adet ve ihsan sergilediğine şehadet eden zelil bir kulun konumu budur. O halde ey ilahım ve efendim! Bana, senin rahmetine ulaştırmaya vesile, rızana yükselmek için merdiven azabından güvende kalmak için vesile olacak ihsanınla bağışta bulun; izzet ve ihsanın hürmetine, peygamberin Muhammed’in –Allah’ın salatı onun ve Ehlibeytinin üzerine olsun- hakkı hürmetine. O halde hamd sana mahsustur. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım! nice kulların var ki, ölüm ve göğüs hırıltısı içerisinde ve karşısında bedenlerin titrediği ve kalplerin korktuğu ölüme bakarak akşamlayıp sabahlarlar; ben ise bütün bunlardan afiyet içerisindeyim. O halde hamd sana mahsustur. Allah’ım’ sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım! Nice kulların var ki, akşam ve sabahlarını hastalık, acı, inilti ve feryat içerisinde geçirir, -hasta yatağında- üzüntü içerisinde dönüp dururlar; ne bir kaçış yeri bulur, ne de yiyecek içeceklerden lezzet alırlar; ben ise sıhhatli bir vücuda, sağlıklı ve huzurlu bir yaşama sahibim; bütün bunlar sendendir; o halde hamd sana mahsustur. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

İlahım ve efendim! Nice kullar var ki, düşmanların elinde zincire bağlanmış, demire vurulmuştur, kendisine merhamet edilip acınmaz, ailesinden, çoluk-çocuğundan mahrum bir halde akşamlayıp sabahlamaktadır, kardeşlerinden, vatanından bağlantısı kesilmiş, uzak düşmüş, her an kendisinin nasıl öldürüleceğini, vücudunun azalarını nasıl kesip koparacaklarını beklemektedir; ben ise bütün bunlardan afiyet içerisindeyim; o halde hamd sana mahsustur. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım’ nice kullar var ki, gece ve gündüzünü savaş meydanında düşmanla karşı karşıya olarak geçirmektedir. Düşman kılıç, mızrak ve savaş aletleri ile kendisini her taraftan kuşatmıştır, demirler arasında acıyla feryat edip çaba harcamaktadır, bir çare ve kaçış bulamamaktadır; aldığı yaralar nedeni ile ağırlaşmış, atların tırnakları ve savaşçıların ayakları altında kan içinde çırpınır ve bir yudum su ister veya son bir defa ailesini ve çoluk-çocuğunu görmek ister de buna gücü yetmez; ben ise bütün bunlardan afiyet içerisindeyim. O halde hamd sana mahsustur. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım! Nice kullar var ki, gece ve gündüzünü denizlerin karanlıklarında, korkunç rüzgar ve tufanlarda boğum öldürmesi beklenen dalgaların arasında geçirmekte ve bir çare bulamamakta veya yıldırım, yıkık, yangın, güneş, deprem, yere gömülme, mesh olma (hayvan şekline çevrilme) veya iftiraya tutulmuştur; ben ise bütün bunlardan afiyet içerisindeyim. O halde hamd sana mahsustur. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım! Nice kullar var ki, tek ve yalnız başına gece ve gündüzünü yolculukta ve sürekli çoluk-çocuğundan uzak, çöllerde şaşkın bir halde, yırtıcı, otlayan ve sürüngen hayvanlardan dehşete kapılarak geçirmekte, bunlardan kurtulmak için bir çare ve yol bulamamakta veya soğuk ya da sıcaktan, açıklık veya çıplaklıktan ya da diğer sıkıntılardan eziyet ve acı çekmektedir; ben ise bütün bu eziyetlerden afiyet içerisindeyim. O halde hamd sana mahsustur. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım! Nice kullar var ki, gece ve gündüzünü fakir, zavallı, çıplak, yoksul, felaket içerisinde, insanlar kendisinden uzaklaşmış aç, susuz bir halde geçirmekte, haysiyeti dökülmeden birinin kendisine ihsan etmesini beklemekte veya senin yanında nice haysiyetli kullar var ki –insanların kölesi olmasına rağmen- senin yanında –özgür bir insan olmama rağmen- daha haysiyetlidir; bağlanmış ve kahredilmiş bir halde ağır kölelik yükünü taşımakta, köleliğin zorluk ve külfetine rağmen zor işler yapmakta (ve aldığı ücreti sahibine vermekte) veya senin lütuf ve insanın olmaksızın kurtulamayacağı şiddetli bir belaya tutulmuştur; ben ise hizmetçi ve köle değilim, nimet, huzur, ihsan ve afiyet içerisindeyim; onun bulunduğu tüm o sıkıntılardan uzağım; O halde hamd sana mahsustur. Allah’ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.

Allah’ım ve efendim! Nice kullar var ki, gece ve gündüzünü rahatsız, şiddetli hasta, yatalak olarak ve hasta elbisesinde geçirmekte, hastalığın şiddetinden dolayı sağa ve sola dönmekte, ne yemeğin lezzetinden ve ne de suyun tatlılığından bir tat almaktadır; kendisine hasretle bakmakta; ne kendisine bir zarar verebilmekte ve ne de bir yarar ulaştırabilmektedir; ben ise senin lütuf ve ihsanınla bütün bunlardan uzağım; o halde –şükürler olsun sana- senden başka ilah yoktur. Sen münezzeh ve hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni sana ibadet edenlerden, senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanını ananlardan eyle, rahmetin hürmetine bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Mevla’m ve efendim! Nice kullar var ki, akşam ve sabahını ölüm hastalığı ulaştığı, ölüm meleği ve yardımcıları gözlerini ona diktikleri halde geçirmektedir; ölüm sarhoşluğu ve ölümün onu kuşatmasından kurtulmak için bir çare ve ilaç aramakta, gözleri sağa ve sola dönmekte, sevenlerine, dostlarına ve özel ashabına bakmakta, dilinin dönmesi engellenmiş ve konuşamamaktadır; o halde kendisine hasretle bakmakta, kendisine bir zarar verememekte ve bir yarar ulaştıramamaktadır. Ben ise senin lütuf ve kereminle bütün bunlardan afiyet içindeyim; o halde senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin sen ve hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanını ananlardan eyle, merhametin hürmetine bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Mevla’m ve efendim! Nice kullar var ki, gece ve gündüzlerini zindan ve hapis sıkıntılarıyla, üzüntü ve zilletleriyle geçirmektedir; zindan görevlileri onu elden ele ve zindandan zindana aktarmaktalar ve kendisine ne yapacaklarını, vücudunun hangi uzvunu keseceklerini bilmemektedir. Bu halde yaşamında sıkıntı ve hayatında darlık içerisindedir; kendisine hasretle bakmakta; kendine bir zarar veremediği gibi bir fayda da ulaştıramamaktadır. Ben ise senin bağış ve lütfunla bütün bunlardan rahatlık içerisindeyim. Senden başka ilah yoktur. Münezzehsin sen, hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni sana ibadet edenlerden, senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle, merhametin hürmetine bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Efendim ve Mevla’m! Nice kullar var ki gece ve gündüzlerini peş peşe gökyüzünün kazasına tutulduğu, bela kendisini kuşattığı, bütün dostları, arkadaşları ve özel ahbapları kendilerinden ayrılmış halde geçirmekteler; kafirler ve düşmanların ellerinde esir, hakir ve zelil bir halde sağa ve sola çekilerek günlerini akşam etmekteler; demirden zincirlerle bir zindanın siyah kuyusundan diğer bir karanlık zindana aktarılmakta, gözleri dünyanın aydınlığını ve esintisini görememektedir. Kendilerine hasretle bakmakta; kendine bir zarar veremedikleri gibi bir fayda da ulaştıramamaktadırlar. Ben ise senin bağış ve lütfunla bütün bunlardan rahatım. O halde senden başka ilah yoktur; sen münezzehsin, hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni sana ibadet edenlerden, senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanını ananlardan eyle, merhametin hürmetine bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ve izzetin hürmetine ey Kerim! Ben ısrarla senin yanında olan şeyden talep ediyorum ve sana karşı suçlu ve günahkar olan ellerimi hacet için sana uzatıyorum. Rabbim! Kime sığınayım ve kimin korumasına gireyim? Senden başka benim kimsem yoktur. Dayanağım sensin benim, sana tevekkül ettim, -buna rağmen- beni kovuyor musun? Gökyüzüne bırakınca temelinin sağlamlaşmasına neden olan, yere bırakınca istikrar bulmasına sebep olan, dağlara bırakınca dimdik durmasını sağlayan, geceye bırakınca kararmasına neden olan, gündüze bırakınca aydınlanmasına neden olan ismin hürmetine senden diliyorum; Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, bütün hacetlerimi reva eyle, küçük büyük bütün günahlarımı bağışla, rızkımı dünya ve ahiret şerefine ulaşmamı sağlayacak kadar genişlet, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Mevla’m! Yalnız senden yardım diledim. O halde Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle ve bana yardım et. Ben yalnız sana sığındım; o halde beni koru, sana itaat etmekle beni kullarının itaatinden ve Senden dilemekle kullarından dilemekten müstağni kıl. Beni fakirlik zilletinden zenginlik izzetine, günahların zilletinden –sana- itaatin izzetine ulaştır. Şüphesiz sen lütuf ve ihsanınla beni yarattıklarından bir çoğundan üstün kıldın; bu üstünlüğü ben hak etmemişken –sen kendi kereminle verdin bu üstünlüğü-.

Allah’ım! Bütün bunlardan dolayı sana hamdolsun. Muhammed ve Ehlibeytine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle.”

Sonra secdeye giderek şöyle de:

Benim zelil yüzüm senin yüce, aziz veçhin karşısında secdeye kapanmıştır. Benim işten düşmüş fani yüzüm senin daimi olan baki veçhin karşısında secdeye kapanmıştır. Benim fakir yüzüm senin yüce ve zengin veçhin karşısında secde etmiştir. Benim yüzüm, kulağım, gözüm, etim, kanım, derim, kemiğim ve yeryüzündeki tüm uzuvlarım alemlerin Rabbi karşısında secde etmiştir.

Daha sonra şöyle de:

Allah’ım! Sabrınla cehaletime, zenginliğinle fakirliğime, izzet ve saltanatınla zilletime, kudretinle zayıflığıma, güveninle korkuma, af ve rahmetinle günah ve hatalarımdan dön (onlara teveccüh eyle) ey Rahman ve Rahim.

Allah’ım! Falan oğlu falanın karşısında senin vesilenle kendimi savunuyor ve onun kötülüğünden sana sığınıyorum. O halde firavunlar ve düşmanın olan zalimler karşısında peygamberlerine, velilerine ve salih kullarına kifayet ettiğin gibi bana da kifayet et ve bütün yaratıklarının şerrinden –sana sığınıyorum-. Rahmetin hürmetine ey merhametlilerin her merhametlisi! Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir.

[/toggle]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu