İmam Zeynelâbidin'den DualarSahife-i SeccadiyeSesli Dualar

Sahife-i Seccadiye Tövbe İstemiyle İlgili Duası

Sahife-i Seccadiye Tövbe İstemiyle İlgili Duası

31. Duadır

Okuyan:Meysem Kazım
Kısım 1

Kısım 2

Kısım 3

Anlamı: Tövbe ve Tövbe İstemiyle İlgili Duası Allah’ım! Ey niteleyenlerin nitelemesi kendisini tarif etmeyen! Ey ümitlilerin ümidi kendisinden öteye geçmeyen! Ey iyilik yapanların mükâfatı katında zayi olmayan! Ey ibadet edenlerin korkusunun nihayeti! Ve ey takvalıların haşyetinin ereği! Günahtan günaha sürüklenen, hatalardan bir türlü kurtulamayan, Şeytan’a yenik düşerek emirlerini yerine getirmekte kusur eden, tutkusuna aldanarak yasaklarından sakınmayan, kudretinden habersiz, bol ihsanını yadsıyan kimse gibi, ancak hidayet gözü açılıp körlük bulutları önünden dağıldıktan sonra kendine ettiği zulümlerin farkına varan, Rabbine muhalefeti hakkında düşünüp ona karşı gelmenin ne kadar büyük, ona muhalefetin ne kadar korkunç olduğunu anlayan, daha sonra utanarak ama umutla sana gelen, reddetmeyeceğinden emin olarak isteğini sana bildiren, içtenlikle korkudan sana yönelen, senden gayrisinden umudunu kesen, senden gayrisinin korkusunu kalbinden atan, yakarır hâlde karşına dikilen, önünde boynunu bükerek bakışını yere diken, izzetin karşısında alçalarak başını aşağı indiren, huzuunun işareti olarak senin daha iyi bildiğin sırlarını sana açan, huşuunun belirtisi olarak sayısını senin daha iyi bildiğin günahlarını sayıp döken; zevki geçici, vebali kalıcı olan bildiğin büyük günahlarından, katında kendisini rezil eden çirkin işlerinden sana sığınan, cezalandırdığın takdirde adaletinden şüphe etmeyen, büyük günahı kolayca bağışlayabilecek Kerim Rab olduğunun bilincinde olarak, acıyıp affettiğin takdirde de affının büyüklüğüne şaşırmayan biri olarak sana yalvarıyorum. Allah’ım! Sen; “Beni çağırın, size icabet edeyim.” (Mü’min, 60) buyurarak dua etmemizi emretmiş, icabet vaadinde bulunmuşsun. İşte emrine itaat ederek sana yalvarıyor ve icabetini bekliyorum! Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve suçumu itiraf ederek seninle karşılaştığım gibi, mağfiretinle benimle karşılaş. Senin için kendimi alçalttığım gibi, günahların yıktığı yerden beni kaldır, yücelt. Benden intikam almakta ağır davrandığın gibi, örtünle beni ört (rahmetinin kapsamına al). Allah’ım! Emirlerine itaatte niyetime sebat ver. Sana kullukta basiretimi sağlam kıl. Hatalar kirini yıkayıp götürecek işlere muvaffak et beni. Öldürdüğün zaman kendi dinin ve peygamberin Muhammed’in –selâm olsun ona– dini üzere öldür beni. Allah’ım! Buradan sana yönelerek büyük ve küçük günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden, eski ve yeni sürçmelerimden; günah lâfı etmeyen, günaha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe ediyorum. Tanrım! Sen, Kitabının muhkem ayetinde, kullarından tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedeceğini (Şûra, 25), tövbe edenleri sevdiğini (Bakara, 222) söylemişsin. O hâlde, vadettiğin gibi tövbemi kabul et; garanti ettiğin gibi kötülüklerimi affet; şart koştuğun gibi sevgini benim için gerekli kıl. Ey Rabbim! Ben de sana; hoşlanmadığın işe geri dönmeme, kınadığın şeyi yapmama ve bütün günahları terk etme sözü veriyorum. Allah’ım! Sen, yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O hâlde, benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni sevdiğin işlere yönelt. Allah’ım! Hatırımda olan veya unuttuğum bir sürü kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünün önünde, unutmayan ilmindedir. Allah’ım! Kötülüklerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver; kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır; omuzlarımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yapmaktan beni koru. Allah’ım! Hiç kuşku yok, senin koruman olmazsa, tövbeme bağlı kalamam; senin gücün olmazsa, hatalardan sakınamam. O hâlde, yeterli bir güçle beni güçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla beni koruman altına al. Allah’ım! Tövbe ettikleri hâlde daha sonra tövbelerini bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşacaklarını bildiğin kullar gibi olmaktan sana sığınırım. Şu hâlde, bu tövbemi, ardından tövbeye ihtiyaç duymayacağım, geçmişteki günahların izlerini yok edecek, gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak bir tövbe kıl. Allah’ım! Cahilliğimden dolayı senden özür diliyorum. Kötü işlerimi bana bağışlamanı istiyorum. O hâlde, lütfunla rahmetinin kapsamına al beni; kereminle (günahlara karşı) bağışıklık örtüsüyle ört beni. Allah’ım! Her uzvumu ayrı ayrı senin cezalandırmalarından koruyacak, zalimlerin korktukları acıklı azaplarına duçar olmaktan kurtaracak bir tövbeyle, iradene ters düşen, sevginin dışında kalan düşüncelerimden, bakışlarımdan, konuşmalarımdan tövbe edip sana yöneliyorum. Allah’ım! Önünde tek başıma duruşuma, korkundan kalbimin çırpınışına, heybetinden bedenimin titreyişine acı. Allah’ım! Günahlarım, katında o kadar rüsva etmiş ki beni; sussam, kimse avukatlığımı yapmaz; şefaatçi (aracı) ile kapına gelsem, şefaat edilecek gibi değilim. Allah’ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve hatalarım hususunda keremini bana şefaatçi (aracı) kıl. Kötülüklerime affınla yaklaş. Cezalandırmana tâbi tutarak hak ettiğim cezayla cezalandırma beni. Bol ihsanını benden esirgeme. Aziz birinin, kendisine yalvarıp yakaran zelil birine acıyarak yaptığını veya zengin birinin, kendisinden bir şey isteyip de ihtiyacını giderdiği yoksul birine yaptığını bana yap. Allah’ım! Beni senden koruyacak biri yok. O hâlde, izzetin beni korusun, himayesine alsın. Katında bana şefaat edebilecek biri bulunmamakta. O hâlde, lütfun bana şefaatçi olsun. Günahlarım beni korkutmuş durumda. O hâlde, affın beni korkudan kurtarsın. Bu yalvarıp yakarmalarım, kesinlikle yaptıklarımın kötülüğünü bilmediğimden, kötü işlerimi unuttuğumdan değildir. Böyle yapıyorum ki, gökyüzü ve içindekiler, yeryüzü ve üzerindekiler pişmanlık itirafımı ve sana sığınıp tövbe edişimi duysunlar. Duyup da rahmetinle hâlime acısınlar; içinde bulunduğum kötü durumdan etkilenerek bana dua etsinler. Bakarsın, onların duası, katında daha çabuk kabul olur; şefaatleriyle gazabından kurtulur, hoşnutluğunu elde etmiş olurum. Allah’ım! Eğer pişmanlık tövbeyse, ben pişman olanların en pişmanıyım. Eğer günahları terk etmek sana dönmekse, ben sana dönenlerin ilkiyim. Ve eğer mağfiret dilemek, günahların dökülmesine sebep oluyorsa, hiç kuşkusuz ben, senden mağfiret dileyenlerdenim. Allah’ım! Sen tövbeyi emretmiş ve kabul buyuracağını söylemişsin. Dua etmemizi istemiş ve icabet edeceğini vadetmişsin. O hâlde, Muhammed ve Âline salât eyle ve tövbemi kabul buyur; rahmetine olan ümidimi ye’se dönüştürme. Hiç kuşkusuz, sen günahkârların tövbesini kabul buyuransın; suç işleyip de sana dönenlere pek merhametlisin. Allah’ım! Bizi Muhammed ile hidayet ettiğin gibi, ona ve Âline salât eyle. Bizi Muhammed ile kurtardığın gibi, ona ve Âline salât eyle. Kıyamet günü, sana muhtaç olduğumuz gün bize şefaatçi olacak bir salât ile Muhammed ve Âline salât eyle. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin ve bu, sana pek kolaydır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu