Yazılı DualarÖzel Dualar

Sıkıntıyı Defeden Dua

Sıkıntıyı Defeden, Başa Gelmesi Kesinse Dahi Beraberinde Bir Lütuf İnmesini Temenni Eden Dua

sıkıntı için dua sıkıntı için duasıkıntı için duasıkıntı için dua

Duanın Okunuşu

İlk başta 20 kere şu ism-i şerifler tekrar edilir:

“La ilahe illa ente, Ya Aliyyü, Ya azimu Ya Mecidu Ya Kerimu, Ya vâsial cûdi Ya Berrü!Ya Rahim”

Sonra 10 kere Salatü’l Fatih sigası okunur ki, o kıymetli salat sigası da şöyledir:

“Allahümme salli alâ seyydinia Muhammedil fâtihi limâ uğliga vel hatimi limâ sebega, nâsıril haggi bil haggi velhâdî ilâ sıradikel müstegim, ve alâ  âlihil hagge gadrihî ve migdârihîl azîm.”

Dua

71

İlâhenâ! Entel muharrikü vel müsekkinü likülli mâ vega’a fil vucûdi minel hayrâti veşşurûr, ve fî hukmikel hallü vel’agdü licemi’ilumûr, ve biyedike ve’an meşietike tesârîful agdâri vel gadaül megdür, veente e’lemu biaczinâ vezehâbi havlinâ an tebaûdinâ

72

mimmâ yehullu binâ mineşşurûr,ve’anittisâlinâ bimâ nürîdul vugû’a fîhi minel hayrâti ev mâ yulâimu eğrâdenâ fî cemi’il  umûr, vegad vegafnâ bibâbike vel tece-nâ bicenâbike ve vegafnâ âlâ e’tâbike müsteğîşîne bike fî sarfi mâ yehullu binâ mineşşurûr, vemâ yenzilü binâ minel helâki mimmâ yecrî bihî  te’agubuddühûri mimmâ lâ gudrete lenâ alâ tehammulihî ve lâ guvvete binâ alâ dallihî fadlen an veblîh, ve entel afuvvul kerimu vel mecîdurrahîm, ellezî mesteğâse bike musteğîsun illâ eğasteh, ve lâ teveccehe ileyke mekrûbun yeşkû kerbehû illâ ferracteh, ve lâ nâdâke darîrun min elîmi belâihî  illâ âfeytehû ve rahimteh, ve hâzâ megâmul müsteğîsi bike vel multecîi ileyk, ferham züllî ve tedarru î beyne yedeyk, vekünlî avnen venâsiren vedâfian mâ yehullu bî minel mesâibi velahzân, velâ  tec’al azâime zünûbî hâcibeten limâ yenzilü ileynâ minfadlik, velâ mâniaten limâ tuthifunâ  bihî mindavlik, ve’âmilnâ fî cemîi zünûbinâ biafvike ve ğufranik, ve fî cemîi zellâtinâ ve aşerâtinâ birahmetike ve ihsânik, feinnâ lifadlike râcûn, ve alâ keremike muavvilûn, ve linevâli sâilûn, ve evseû mecden minkülli men dama’a fîhiddâmiûn, fe innehû lekel mennul e’zamu vel cenâbul ekram, ve ente e’zamu keremâ, ve e’lâ mecden min en yesteğîse bike müsteğîsün feterüddehû hâiben ev mest’adife ahadun nvaleke mütedarri’an ileyke feyekûne hazzuhû minkel hirmân, lâ ilahe illâ inte ya Aliyyü Ya Azimu Ya Mecîdu Ya Kerimu Ya vâsiel cûdi Ya berru Ya Rahîm!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu