Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Meali

90-BELED SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

90-BELED:

1 – Andolsun bu beldeye

2 – Ki sen bu beldede oturmaktasın.

3 – Ve and olsun baba ve çocuğuna.

4 – Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.

5 – İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?

6 – Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.

7 – Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?

8 – Biz ona iki göz vermedik mi?

9 – Bir dil ve iki dudak?

10 – Ona iki yolu gösterdik.

11 – Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.

12 – Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?

13 – Köle azat etmek,

14 – Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,

15 – Yakınlığı olan bir yetime,

16 – Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

17 – Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

18 – İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.

19 – Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.

20 – Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

Başa dön tuşu