Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Meali

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Meali

1-FATİHA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

1-FATİHA: 1 – Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2 – Hamd o âlemlerin Rabbi, 3 – O Rahmân ve…

Devamını Oku »

2-BAKARA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

2-BAKARA: 1 – (Elif, Lâm, Mîm.) 2 – İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir. 3…

Devamını Oku »

3-AL-İ İMRAN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

3-AL-İ İMRAN: 1 – Elif, Lâm Mîm, 2 – Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur 3 – 4…

Devamını Oku »

4-NİSA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

4-NİSA: 1 – Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar…

Devamını Oku »

5-MAİDE SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

5-MAİDE: 1 – Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartıyla, çeşitli hayvanlar size helal kılındı.…

Devamını Oku »

6-EN’AM SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

6-EN’AM: 1 – Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyleyken kâfirler hâlâ Rablerine başkalarını…

Devamını Oku »

7-ARAF SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

7-ARAF: 1 – Elif, lâm, mîm, sâd. 2 – (Bu,) sana indirilen bir Kitab’tır. Onunla (insanları) uyarman ve inananlara öğüt…

Devamını Oku »

8-ENFAL SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

8-ENFAL: 1 – Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah’a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçekten mümin…

Devamını Oku »

9-TEVBE SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

9-TEVBE: 1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay…

Devamını Oku »

10-YUNUS SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

10-YUNUS: 1 – Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir. 2 – İnsanları (eğri yolun sonundan) korkut, inananlara…

Devamını Oku »

11-HUD SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

11-HUD: 1 – Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah…

Devamını Oku »

12-YUSUF SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

12-YUSUF: 1 – Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sana o açık seçik kitabın âyetleridir. 2 – Muhakkak ki, biz onu…

Devamını Oku »

13-RA’D SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

13-RA’D: 1 – Elif, Lâm, Mîm, Ra. İşte bunlar sana o kitabın âyetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lâkin insanların…

Devamını Oku »

14-İBRAHİM SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

14-İBRAHİM: 1 – Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her…

Devamını Oku »

15-HİCR SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

15-HİCR: 1 – Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur’ân’ın âyetleridir. 2 – Bir zaman gelecek ki inkâr…

Devamını Oku »

16-NAHL SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

16-NAHL: 1 – Allah’ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir. 2 –…

Devamını Oku »

17-İSRA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

17-İSRA: 1 – Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah,…

Devamını Oku »

18-KEHF SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

18-KEHF: 1 – Hamd, o Allah’a mahsustur ki kulu (Muhammed’e) kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı. 2 – Onu…

Devamını Oku »

19-MERYEM SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

19-MERYEM: 1 – Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. 2 – Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya olan rahmetini anmadır. 3 – Bir…

Devamını Oku »

20-TAHA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

20-TAHA: 1 – Tâ, Hâ, 2 – Ey Muhammed! Kur’ân’ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. 3 – Ancak Allah’tan korkan…

Devamını Oku »

21-ENBİYA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

21-ENBİYA: 1 – İnsanların hesab (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar. 2 – Rablerinden kendilerine…

Devamını Oku »

22-HAC SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

22-HAC: 1 – Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 2 – Onu göreceğiniz…

Devamını Oku »

23-MÜ’MİNUN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

23-MÜ’MİNUN: 1 – Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir, 2 – Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler, 3 – Onlar ki, boş ve…

Devamını Oku »

24-NUR SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

24-NUR: 1 – (İşte bu âyetler) bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye…

Devamını Oku »

25-FURKAN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

25-FURKAN: 1 – “Tebareke” ne yüce feyyazdır o ki, dünyaları uyarmak üzere kulu Muhammed’e, hakkı batıldan ayırdeden Kur’ân’ı indirdi. 2…

Devamını Oku »

26-ŞUARA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

26-ŞUARA: 1 – Tâ, Sîn, Mîm. 2 – Bunlar sana apaçık kitabın âyetleridir. 3 – (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye…

Devamını Oku »

27-NEML SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

27-NEML: 1 – Tâ, Sîn. Bunlar sana, Kur’ân’ın ve apaçık bir kitabın âyetleridir. 2 – İman eden müminler için hidayet…

Devamını Oku »

28-KASAS SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

28-KASAS: 1 – Tâ, Sîn, Mîm. 2 – Bunlar, apaçık kitabın âyetleridir. 3 – İman edecek bir kavim için Musa…

Devamını Oku »

29-ANKEBUT SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

29-ANKEBUT: 1 – Elif, Lâm, Mîm. 2 – İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? 3 –…

Devamını Oku »

30-RUM SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

30-RUM: 1 – Elif, Lâm, Mim. 2 – Rumlar yenildi. 3 – (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde onlar,…

Devamını Oku »

31-LOKMAN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

31-LOKMAN: 1 – Elif, Lâm, Mîm. 2 – Bunlar, o hikmetli kitabın âyetleridir. 3 – O, güzellik ve iyilik yapanlar…

Devamını Oku »

32-SECDE SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

32-SECDE: 1 – Elif, Lâm, mim. 2 – Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır. 3…

Devamını Oku »

33-AHZAB SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

33-AHZAB: 1 – Ey peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve…

Devamını Oku »

34-SEBE SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

34-SEBE: 1 – Hamd, o Allah’ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O’nundur. Ahirette de hamd O’nundur. O…

Devamını Oku »

35-FATIR SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

35-FATIR: 1 – Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediği…

Devamını Oku »

36-YASİN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

36-YASİN: 1 – Yâsîn. 2-3 – Ey Muhammed! Hikmetli Kur’ân’a andolsun ki, sen risâlet görevi 4 – Dosdoğru bir yol…

Devamını Oku »

37-SAFFAT SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

37-SAFFAT: 1 – Andolsun o saf bağlayıp duranlara. 2 – O haykırıp da sürenlere. 3 – Ve o yolda zikir…

Devamını Oku »

38-SAD SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

38-SAD: 1 – Sâd. Bu zikirle dolu Kur’ân’a bak! 2 – O inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. 3…

Devamını Oku »

39-ZÜMER SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

39-ZÜMER: 1 – Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır. 2 – Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla…

Devamını Oku »

40-MÜMİN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

40-MÜMİN: 1 – Hâ Mîm. 2 – Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır. 3 –…

Devamını Oku »

41-FUSSİLET SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

41-FUSSİLET: 1 – Hâ Mîm. 2 – Bu Kur’ân Rahmân ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir. 3 – Bu, Arapça…

Devamını Oku »

42-ŞURA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

42-ŞURA: 1-2 – Hâ, mîm, ayn, sîn, kaf. 3 – Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah…

Devamını Oku »

43-ZUHRUF SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

43-ZUHRUF: 1 – Hâ, mîm. 2-3 – Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur’an yaptık.…

Devamını Oku »

44-DUHAN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

44-DUHAN: 1 – Hâ, mîm. 2 – 3 – O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede…

Devamını Oku »

45-CASİYE SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

45-CASİYE: 1 – Hâ, mîm 2 – Bu kitap, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir. 3 – Şüphesiz göklerde…

Devamını Oku »

46-AHKAF SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

46-AHKAF: 1 – Hâ mîm. 2 – Bu kitabın indirilişi, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. 3…

Devamını Oku »

47-MUHAMMED SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

47-MUHAMMED: 1 – İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır. 2 – İman edip salih amel işleyenlerin…

Devamını Oku »

48-FETİH SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

48-FETİH: 1 – Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik. 2 – Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını…

Devamını Oku »

49-HUCURAT SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

49-HUCURAT: 1 – Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 2 –…

Devamını Oku »

50-KAF SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

50-KAF: 1 – Kâf. Şanlı ve şerefli Kur’an’a andolsun ki, 2 – Doğrusu kâfirler kendi içlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine…

Devamını Oku »

51-ZARİYAT SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

51-ZARİYAT: 1 – O tozdurup savuranlara, 2 – Derken bir ağırlık taşıyanlara, 3 – Derken bir kolaylıkla akanlara, 4 –…

Devamını Oku »

52-TUR SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

52-TUR: 1 – Andolsun Tûr’a, 2-3 – Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba, 4 – Ma’mur eve, 5…

Devamını Oku »

53-NECM SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

53-NECM: 1 – İnmekte olan yıldıza andolsun ki, 2 – Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı. 3 – O, hevâdan (arzularına göre)…

Devamını Oku »

54-KAMER SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

54-KAMER: 1 – Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı. 2 – Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve “süregelen bir büyüdür”…

Devamını Oku »

55-RAHMAN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

55-RAHMAN: 1 – Rahmân (çok merhametli olan Allah) 2 – Kurân’ı öğretti. 3 – İnsanı yarattı. 4 – Ona beyanı…

Devamını Oku »

56-VAKIA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

56-VAKIA: 1 – Olacak vak’a olduğu zaman 2 – Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. 3 – O, alçaltıcıdır, yükselticidir. 4…

Devamını Oku »

57-HADİD SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

57-HADİD: 1 – Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 2…

Devamını Oku »

58-MÜCADELE SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

58-MÜCADELE: 1 – Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü…

Devamını Oku »

59-HAŞR SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

59-HAŞR: 1 – Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih etmektedir, O üstündür, hikmet sahibidir. 2 – Ehl-i kitaptan inkar…

Devamını Oku »

60-MÜMTEHİNE SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

60-MÜMTEHİNE: 1 – Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar…

Devamını Oku »

61-SAF SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

61-SAF: 1 – Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah’ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. 2 – Ey iman edenler! Yapmayacağınız…

Devamını Oku »

62-CUMA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

62-CUMA: 1 – Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih etmektedir. 2 – O’dur…

Devamını Oku »

63-MÜNAFİKUN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

63-MÜNAFİKUN: 1 – Münafıklar sana geldikleri vakit: “Şahitlik ederiz ki sen muhakkak Allah’ın elçisisin.” derler. Senin mutlaka kendisinin elçisi olduğunu…

Devamını Oku »

64-TEĞABUN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

64-TEĞABUN: 1 – Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. Her şeye gücü yeten…

Devamını Oku »

65-TALAK SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

65-TALAK: 1 – Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun.…

Devamını Oku »

66-TAHRİM SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

66-TAHRİM: 1 – Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok…

Devamını Oku »

67-MÜLK SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

67-MÜLK: 1 – Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter. 2 – O, hanginizin…

Devamını Oku »

68-KALEM SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

68-KALEM: 1 – Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun. 2 – Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. 3 – Kuşkusuz senin için…

Devamını Oku »

69-HAKKA SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

69-HAKKA: 1 – (Gerçekleşecek) Kıyamet! 2 – Nedir, o Kıyamet? 3 – Gerçekleşenin (Kıyametin) ne olduğunu sen nerden bileceksin? 4…

Devamını Oku »

70-MEARİC SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

70-MEARİC: 1 – Bir isteyen, olacak azabı istedi. 2 – Kâfirler için onu savacak yok. 3 – O, derece ve…

Devamını Oku »

71-NUH SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

71-NUH: 1 – Gerçekten biz Nûh’u kavmine gönderdik, “kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar” diye. 2 – Dedi…

Devamını Oku »

72-CİN SURESİ ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

72-CİN: 1 – Deki: Hakikat bir takım cinnin Kur’ân dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz, hayret verici bir…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu