N

N

NAFAKA

2/ el-Bakara -215- Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka; ana baba, yakınlar, öksüzler,…

Devamını Oku »

NAMAZ

NAMAZ -Namaz ikâmesi demek; buna devam edip terketmemektir. Bir başka ifadeyle hiç bırakmaksızın namaza her zaman hazırlıklı olmak. (Rûhu’l Beyân)…

Devamını Oku »

NEFİS

NEFİS (*) *Nefis insanın hem maddî varlığını ve hem de insan da var olan fakat gözle görülmeyen iyi ve kötüyü…

Devamını Oku »

NEHİRLER

13/ EL-RA’D -3- O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydâna getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaratandır.…

Devamını Oku »

NESR(PUT)

KUR’ÂN-I KERÎM’DE ADI GEÇEN PUTLAR 37/ es-Sâffât -125- Yaratanların en güzelini bırakıp ta Ba’l (adlı puta) mı tapıyorsunuz? 53/ en-Necm…

Devamını Oku »

NİMETİ HATIRLAMAK KURTULUŞ VESİLESİDİR

7/ EL-A’RÂF -69- O hâlde ALLÂH’ın ni’metlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. 33/ EL-AHZÂB -9- Ey îmân edenler! ALLÂH’ın üzerinizdeki ni’metini…

Devamını Oku »

NİMETLERİN SAYILAMAYACAĞI

16/ EN-NAHL -18- Hâlbûki ALLÂH’ın ni’metlerini teker teker saymaya kalkışsanız, onları sayamazsınız. Muhakkak ki ALLÂH çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

Devamını Oku »

NİYET

*Niyet, kastetmek, karar vermek, kalbin bir şeye yönelmesi, ne yaptığını bilerek yapmak anlamına gelir. Niyette kişinin kalpteki bir tercîhi söz…

Devamını Oku »

Hazreti NÛH -aleyhisselâm-

Hazreti NÛH -aleyhisselâm- 3/ Âl-i İmrân -33- Gerçekten ALLÂH, Âdem’i, Nûh’u, İbrâhîm soyunu ve İmrân soyunu âlemler üzerine seçkin kıldı.…

Devamını Oku »

NUR

24/ EN-NÛR -35- ALLÂH, göklerin ve yerin nûrudur (aydınlatıcısıdır). O’nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba…

Devamını Oku »

NASÂRÂ

*Nasârâ (a.i.); Hıristiyanlar. Nasrânîler. Hazreti Îsâ’ya -aleyhisselâm- ilk önceleri Nâsıra Karyesindeki ahâli yardım ettiklerinden, onlara “Nasâra” ismi verilmiştir. -Nasrânî (a.i.c:nasârâ);…

Devamını Oku »

NAZAR

68/ el-Kalem -51- Kâfirler, Kur’ân’ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. -“Her türlü nazardan Allâh’ın tastamam kelimelerine sığınırım.” Hadis-i şerif.…

Devamını Oku »

NÛRULLÂH

9/ et-Tevbe -32- Onlar ağızlarıyla ALLÂH’ın nûrunu söndürmek istiyorlar. ALLÂH buna râzı olmuyor. Sâdece nûrunu tamamlamak istiyor. Kâfirler isterlerse hoşlanmasınlar.

Devamını Oku »

NİSYÂN

NİSYÂN *Sözlükte; “bir şeyi unutmak, kasten terk etmek ve gâfil olmak” anlamlarına gelen nisyan kavramı ve türevleri Kur’ân’da 45 defa…

Devamını Oku »

NEZÎR

BEŞÎR & NEZÎR: 2/ el-Bakara -119- Şüphesiz Biz seni hakk ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu