Ş

Ş

ŞAHDAMARI

69/ EL-HÂKKA -43-44-45-46-47- ‘O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer (Peygamber) Bize isnâd ederek bâzı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle…

Devamını Oku »

ŞÂHİTLİĞİN GEREKLİLİĞİ

2/ EL-BAKARA -283- Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen…

Devamını Oku »

ŞÂHİTLİKTE DÜRÜST OLMAK

70/ EL-MEÂRİC -33- Onlar şâhidliklerini dürüstçe îfâ ederler.

Devamını Oku »

ŞAN VE ŞEREF KUR’AN’DADIR

21/ EL-ENBİYÂ -10- (Ey Kureyş topluluğu!) And olsun, size öyle bir kitap inzâl ettik ki, bütün şân ve şerefiniz ondadır.…

Devamını Oku »

ŞEHİTLİK MAKÂMI

2/ EL-BAKARA -154- ALLÂH yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. 3/ ÂL-İ İMRÂN -169-170- ALLÂH…

Devamını Oku »

ŞEÂİR-İ İSLÂM

*Şeâir (arapça.isim.şâire’nin cem’i); âdetler, törenler (müfredi: ‘şâire: alâmet, işâret’ mânâsınadır) 22/ EL-HACC -32- Bu böyledir. Artık kim ALLÂH’ın şeairini tâzim…

Devamını Oku »

ŞEFAAT

*Şefâat (arapça.isim); birinin suçundan geçilmesi veyâ dileğinin yerine getirilmesi için edilen aracılık. 10/ YÛNUS -3- Rabbiniz o ALLÂH’dır ki, gökleri…

Devamını Oku »

ŞERİAT

DİN & ŞERİAT DİN (1) & ŞERÎAT (2) (1) Din (a.i.c:edyân); ALLÂH’a inanma ve bağlanma. (2) Şerîat (a.i.c:şerâi’); 1-doğru yol…

Devamını Oku »

ŞEYTAN

ŞEYTAN (*) *Şeytan (a.i.c:şeyâtîn); ‘Şatn‘ kökünden ele alındığı zaman, uzak olmak, muhâlefet etmek, toprağa girmek ve ipe bağlamak gibi anlamlara…

Devamını Oku »

ŞIMARIKLAR

11/ HÛD -9- Ve Şâyet insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra da onu kendisinden geri alırsak, şüphesiz o ümîdsiz ve…

Devamını Oku »

ŞİRK(ALLÂH’A ORTAK KOŞMAK)

4/ EN-NİSÂ -36- ALLÂH’a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, akrabâ olan…

Devamını Oku »

ŞÜKÜR

ŞÜKÜR (*) *Şükür (a.i.); görülen iyiliğe karşı gösterilen memnunluk. minnettarlık. -Şükür; kulun iç ve dış tüm uzuvlarını yaratıldığı amaç doğrultusunda…

Devamını Oku »

Şİ’RÂ

*Parlak bir yıldız. Kur’ân şi’râ’nın diğer yıldızlar gibi bir yıldız cisimler gibi bir cisim olduğunu ve ilâh olamayacağına dikkat çekmekte.…

Devamını Oku »

ŞUHH

*Şuhh; nefsin, behillik, nekeslik, hasislik dediğimiz hırs ve kıskançlık huyudur ki ‘buhl’ bunun fiiliyatındaki tezahürüdür. Nefiste bir garize olması haysiyetiyle…

Devamını Oku »

ŞUUR

23/ el-Mü’minûn -55-56- Onlara verdiğimiz mal ve çocuklarla onların iyiliği için çalıştığımızı mı sanıyorlar? Hayır bunu anlayacak şuurları yok!

Devamını Oku »

ŞEKÛR

*Şekûr (a.s ve i.); 1-Allâh’ın 99 isminden biri 2-Çok şükreden. 34/ Sebe’ -13- Onlar, ona mihrablar, timsaller ve havuzlar gibi…

Devamını Oku »

ŞEHVET

*Şehvet (a.i.c:şehvât); 1-aşırı istek 2-nefis 3-cinsel istek. -Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu. Bir şeyi fazla istemek. Cinsî istek. Mahbube için…

Devamını Oku »

ŞEYTÂNİRRACÎM

*ŞEYTÂNİRRACÎM 3/ Âl-i İmrân -35- İmrân’ın karısı: “Rabbim, karnımdakini tam hür olarak Sana adadım, benden kabul buyur, şüphesiz Sen işitensin,…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu