L

L

LAT(PUT)

LAT(PUT) KUR’ÂN-I KERÎM’DE ADI GEÇEN PUTLAR 37/ es-Sâffât -125- Yaratanların en güzelini bırakıp ta Ba’l (adlı puta) mı tapıyorsunuz? 53/ en-Necm -19- Siz de gördünüz değil mi o Lât ve Uzza’yı? 20- Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat’ı? 71/ Nûh -23- Dediler ki: “Sakın ilâhlarınızı bırakmayın, sakın Vedd, Suvâ, Yeğus, Yeûk ve Nesr’i bırakmayın.”(*) *Bunlar Hazreti Nûh kavminin tapındıkları…

Devamını Oku »

Hazreti LOKMÂN-aleyhisselâm-

-Lokmân -aleyhisselâm- Dâvûd–aleyhisselâm- devrinde yaşamıştır. (M.Âsım Köksal / İslâm Tarihi) 31/ Lokmân -12- Andolsun, Biz Lokmân’a “ALLÂH’a şükret” diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki ALLÂH her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. 13- Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! ALLÂH’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”…

Devamını Oku »

Hazreti LÛT-aleyhisselâm-

Hazreti Lût, İbrâhîm-aleyhisselâm-‘ın kardeşinin torunudur. (Ö.N.Bilmen) -Kudüsün 24 km doğusunda Ürdün vadisinde. Alanı 930 km2 dir (kuzey-güney 74 km, doğu-batı 16 km). ortalama deinlik 300 m. En derin yer 401 m. Deniz yüzeyinin (-369m) altındadır. Bölge halkı helak edilince altı üstüne gelen yurtlarından kaynar sular fışkırdığı ve böylece burasının göl haline gelip Lût gölü ismiyle anıldığı mervidir. (Rehber Ansiklopedisi) 6/…

Devamını Oku »

LEŞ

5/ EL-MÂİDE -3- Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, ALLÂH’dan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hâric; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size harâm kılındı. İşte bütün bunlar fısk (ALLÂH’a itâatten kopmak)tır. Bugün kâfirler dîninizden (onu yok…

Devamını Oku »

LEVH-İ MAHFUZ

LEVH-İ MAHFÛZ 6/ el-En’âm -38- Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzûruna toplanıp getirilecekler. 59- Bilinmeyen nice hazîneler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları O’nun yanındadır. Onları Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O…

Devamını Oku »

LÂ’NETULLÂH

2/ el-Bakara -89- Hem onlara ALLÂH tarafından, yanlarında bulunanı (Tevrât’ı) tasdîk edici bir Kitab(Kur’ân) gelince, ki daha önce (o gönderilecek peygamberi vesîle yaparak) inkâr edenlere karşı zafer istiyorlardı; işte (bu kadar iyi) tanıdıkları (o peygamber) kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Bu yüzden, ALLÂH’ın lâ‘neti o kâfirler üzerinedir! 159- Şübhe yok ki onu insanlara Kitap’da (Tevrât’da) beyân etmemizden sonra, (Muhammed’in sıfatları…

Devamını Oku »

LEHVELHÂDİS

*Laf eğlencesi; eğlence söz, insanı oyalayan işinden alıkoyan sözler, asılsız hikâyeler, masallar, romanlar, tarih kılıklı efsaneler güldürücü lakırdılar, gevezelikler teganniler gibi eğleyici şeyler. (Elmalılı Tefsiri) -Lehv; insanı hayrdan, faideli işlerden geri bırakan herhangi bâtıl şey. -Lehvelhâdis; asılsız, uydurma lakırdılar, insanı iğfâl eden, ibâdet ve taattan geri bırakan sözlerdir, tegannilerdir, oyunlardır. -Huzuv; alay etmek, maskaralığa almak, istihzâda bulunmak. 31/ Lokmân -6-…

Devamını Oku »

LENTERÂNİ

7/ el-A’râf -143- Şol zaman ki, Mûsâ, mîkatımıza (bir iş için belirlenen zaman veya yer) geldi, Rabbi ona kelâmıyla ihsânda bulundu (konuştu). “Ey Rabbim, göster bana Zât’ını da bakayım Sana” dedi. Rabbi ona buyurdu ki; “Beni kat’iyyen göremezsin ve lâkin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sonra sen de Beni göreceksin”. Daha sonra Rabbi dağa tecellî edince onu yerle bir…

Devamını Oku »

LİVECHİLLÂH

*Bâki olan âhiret vichesi, Allâh’ın rızası. (Elmalılı Tefsiri) 76/ el-İnsân -9- Size ancak “livechillâh”, it’âm(yemek yedirme, yemek verme)ediyoruz. Sizden ne bir karşılık isteriz ne bir teşekkür.

Devamını Oku »

LİZAM

*Lizam; Âd ve Semûda olduğu gibi hemen dünyada yapışan azab. (Elmalılı Tefsiri) 20/ Tâ hâ -129- Rabbindan bir kelime sabketmiş olmasa idi her halde azab lizam olurdu. Fakat müsemmâ bir ecel var.

Devamını Oku »

LEYLE-İ MÜBÂREKE

LEYLE-İ MÜBÂREKE 44/ ed-Duhân -1-2-3-4- Hâ mîm, o apaçık kitaba yemin olsun. Biz onu mübârek bir gece de indirdik. Çünkü Biz onunla insanları ikaz etmekteyiz. O gece de her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. -Bu gece Kadir gecesidir.(Ruhul beyan)

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı