Y

Y

YAĞMUR

YAĞMUR 2/ el-Bakara -22- O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak…

Devamını Oku »

YAHUDİ BİLİGİNLERİ

5/ EL-MÂİDE -44- Şüphesiz Tevrât’ı biz inzâl ettik. İçinde bir hidâyet, bir nûr vardır. (ALLÂH’a) teslîm olmuş nebiler onunla yahûdîlere…

Devamını Oku »

YAHUDİLERLE HIRİSTİYANLAR ARASINDAKİ İHTİLAF

2/ EL-BAKARA -113- Yahûdîler, ‘Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller’ dediler. Hıristiyanlar da, ‘Yahûdîler bir temel üzerinde değiller’ dediler. Oysa hepsi…

Devamını Oku »

Hazreti YAHYÂ -aleyhisselâm-

Hazreti YAHYÂ -aleyhisselâm- *Yahyâ -aleyhisselâm-, Zekeriyyâ -aleyhisselâm-‘ın oğludur. Otuz yaşında şehid edildi. (Ö.N.Bilmen) 3/ Âl-i İmrân -38- Orada Zekeriyyâ Rabbine…

Devamını Oku »

Hazreti YA’KÛB -aleyhisselâm-

Hazreti YA’KÛB -aleyhisselâm- 2/ el-Bakara -132- İbrâhîm bunu kendi oğullarına da vasiyyet etti, Ya’kûb da öyle: “Oğullarım! ALLÂH sizin için…

Devamını Oku »

YALAN

22:30. Emir budur, Allâh’ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu, kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirilegelenden başka bütün hayvanlar…

Devamını Oku »

YALANCI VE NANKÖRLER DOĞRU YOLU BULAMAZLAR

39:3. İyi bil ki, halis din ancak Allâh’ındır. O’ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: “Biz onlara sadece bizi…

Devamını Oku »

YAPTIĞIMIZ HER İYİLİK

2/ EL-BAKARA -272- Onları yola getirmek senin boynuna borç değildir, ancak ALLÂH dilediğini yola getirir. Yaptığınız her iyilik sırf kendiniz…

Devamını Oku »

YAPMADIKLARIMIZI SÖYLEMEMEK

2/ EL-BAKARA -44- İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Hâlbûki kitâb (Tevrât)ı okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Devamını Oku »

YARATMAK O’NA MAHSUSTUR

30/ ER-RÛM -40- ALLÂH, O’dur ki, sizi yarattı, sonra da size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Hiç…

Devamını Oku »

YE’CÛC-ME’CÛC

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İSİMLERİ ZİKROLUNANLAR : 1- Âzer 6/ el-En’âm -74- İbrâhîm babası Âzer’e demişti ki: Sen putları ilâh mı ediniyorsun?…

Devamını Oku »

YEDİĞİMİZ YEMEĞE BAKMAK

80/ ABESE -24- Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!

Devamını Oku »

YEMİN

YEMİN 2/ el-Bakara -224- İyilik etmemek, takvâya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize ALLÂH’ı siper yapmayın. ALLÂH hakkıyla işitendir,…

Devamını Oku »

YETİM & MİSKÎN & ESİR

YETİM (*) *Babası ölmüş ve henüz ergenlik çağına ulaşmayan çocuk demektir. İslâm dini, yetimlerin korunup gözetilmesi, onların yetiştirilerek topluma kazandırılması…

Devamını Oku »

YILDIRIM (sâika) & ŞİMŞEK (berk) & GÖKGÜRÜLTÜSÜ (ra’d)

YILDIRIM (sâika) & ŞİMŞEK (berk) & GÖKGÜRÜLTÜSÜ (ra’d) -Sâika (a.i.c:savâik); yıldırım. -Berk (a.i.c:büruk); şimşek. -Ra’d (a.i.); gök gürlemesi. Ra’d ü…

Devamını Oku »

YILDIZLAR

YILDIZLAR 7/ el-A’râf -54- Şüphesiz Rabbiniz ALLÂH, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümrân oldu. O, geceyi…

Devamını Oku »

YOLCU NAMAZI

4/ EN-NİSÂ -101- Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günâh yoktur. Şüphesiz kâfirler…

Devamını Oku »

Hazreti YÛNUS -aleyhisselâm-

Hazreti YÛNUS -aleyhisselâm- 4/ en-Nisâ -163- Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrâhîm’e, İsmâîl’e,…

Devamını Oku »

Hazreti YÛSUF -aleyhisselâm- KISSALARIN EN GÜZELİ

Hazreti YÛSUF -aleyhisselâm-, AHSEN-EL KASAS (*) *Ahsen-El Kasas; bir vâkiayı anlatmanın en güzeli veya bir vâkiayı en güzel anlatış. (Ö.N.Bilmen)…

Devamını Oku »

YOLLAR

43/ EZ-ZUHRUF -10- O, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydâna getirdi.…

Devamını Oku »

YUMUŞAK SÖZ

20:43. Firavun’a gidin, çünkü o gerçekten azdı. 20:44. Varın da ona yumuşak söz söyleyin; olur ki, öğüt dinler, yâhut korkar.

Devamını Oku »

YARDIMLAŞMA

42:36,37,38,39. (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allâh’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu…

Devamını Oku »

YÜRÜYÜŞ ÂDÂBI

17:37.38. Hem kibirli kibirli yürüme! Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin! Böylesi davranışların…

Devamını Oku »

YAPTIĞIMIZI ÇOK GÖRMEMELİYİZ

74/ EL-MÜDDESSİR -6- Yaptığını çok görerek başa kakma.

Devamını Oku »

YİYECEKLERİN HELÂL VE TEMİZ OLANINI YEMEYE TEŞVÎK

5/ EL-MÂİDE -88- ALLÂH’ın size verdiği rızıklardan helâl ve temiz olarak yeyin ve inandığınız ALLÂH’dan korkun. İnsan sağlığı için yenilen…

Devamını Oku »

YOKSA CÂHİLİYYE HÜKMÜNÜ MÜ ARIYORLAR?

5/ EL-MÂİDE -50- Yoksa câhiliyye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için ALLÂH’dan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

Devamını Oku »

YAKÎN (İlmel Yakîn & Aynel Yakîn & Hakkal Yakîn)

Yakîn (a.i); sağlam bilgi, iyi kat’i olarak bilme. -İlm-el Yakîn ; kat’i olarak edinilmiş, sağlam bilgi. -Ayn-el yakîn; bir şeyi…

Devamını Oku »

YALANCI PEYGAMBERLER

YALANCI PEYGAMBERLER 6/ el-En’âm -21- Kim ALLÂH’a karşı yalan uydurandan, ya da onun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler…

Devamını Oku »

YAPRAK DAHİ ALLLÂH’IN İZNİ OLMADAN DÜŞMEZ!

6/ el-En’âm -59- Bilinmeyen nice hazîneler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları O’nun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde…

Devamını Oku »

YARATILIŞA MÜDÂHALE

YARATILIŞA MÜDÂHALE 4/ en-Nisâ -118-119- ALLÂH o şeytana lânet etti. Ve o da: “Elbette Senin kullarından belirli bir pay alacağım,…

Devamını Oku »

YARATILANLARIN SAYILAMAYACAĞI

31/ Lokmân -27- Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep…

Devamını Oku »

YERYÜZÜNDE KAÇ GÜN KALDINIZ?

23/ el-Mü’minûn -112- (ALLÂH) “Yeryüzünde kaç gün kaldınız?”diye sorar. 113- “Bir gün veya bir günden de az kaldık. Sayanlara sor!”derler.…

Devamını Oku »

YOKSA CÂHİLİYYE HÜKMÜNÜ MÜ ARIYORLAR?

5/ el-Mâide -50- Yoksa câhiliyye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için ALLÂH’dan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

Devamını Oku »

YEDİ ÂYET

*Tefsir bilginleri, âyette geçen ‘tekrarlanan yedi âyet’in, Fâtiha sûresi, yahûd Kur’ân’ın yedi uzun sûresi olduğunu söylemişlerdir. (Diyânet) 15/ el-Hicr -87-…

Devamını Oku »

YEMİN ÂYETLERİ

36/ Yâsîn -2- Hikmet dolu Kur’ân’a andolsun ki. 37/ es-Sâffât -1- Andolsun o saf bağlayıp duranlara. 2- O haykırıp da…

Devamını Oku »

HAZRETİ YA’KÛB -aleyhisselâm- HÜZÜN VE KEDERİNİ ALLÂH’A ARZ EDERDİ

HAZRETİ YA’KÛB -aleyhisselâm- HÜZÜN VE KEDERİNİ ALLÂH’A ARZ EDERDİ 12/ Yûsuf -86- Ya’kûb dedi ki: “Ben hüznümü, kederimi ancak ALLÂH’a…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu