P

P

PARMAK UCU

75/ EL-KIYÂME -3- İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? 4- Evet Bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

Devamını Oku »

PEYGEMBER (1) NEBÎ (2) RESÛL (3)

PEYGEMBER (1) NEBÎ (2) RESÛL (3) (1) Peygamber (f.i.); Allâh’dan haber getiren. Allâh’ı, âhireti, zararlı ve faydalı şeyleri tanıtan. (2) Nebî (a.i.nebe’den.c:enbiyâ); Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şerîatla gelmeyip kendinden evvelki Resûlün getirdiği kitap ve şerîatı devam ettiren Peygamber. -Nübüvvet; (a.i.Nebî.den) Peygamberlik, nebî olmak, nebîlik. Allâh -cellecelâlühû- nun emriyle vazîfeli olarak insanları doğru yola çağırmak. -Nebî, Resûl’den eamdır.…

Devamını Oku »

HER PEYGAMBER KAVMİNİN LİSANI İLE TEBLİĞDE BULUNMUŞTUR

HER PEYGAMBER KAVMİNİN LİSÂNI İLE TEBLİĞDE BULUNMUŞTUR 14/ İBRÂHÎM -4- Biz her Peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (ALLÂH’ın emirlerini) iyice açıklasın. ALLÂH dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sâhibidir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Devamını Oku »

HER KİM PEYGAMBERE İTAAT EDERSE

4/ EN-NİSÂ -80- Kim Peygambere itâat ederse ALLÂH’a itâat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.

Devamını Oku »

PEYGAMBER MÜ’MİNLERE KENDİ CANLARINDAN ÖNCE GELİR

33/ EL-AHZÂB -6- Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır. Aralarında akrabâlık bağı olanlar, ALLÂH’ın Kitâbına göre, (mîras konusunda) birbirleri için (diğer) mü’minlerden ve muhâcirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap’ta yazılıdır.

Devamını Oku »

PEYGAMBER SİZE NEYİ VERİRSE ONU ALIN

59/ EL-HAŞR -7- ALLÂH’ın, (fethedilen) memleketlerin ahâlisinden savaşılmaksızın Peygamberine kazandırdığı mallar; ALLÂH’a, Peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara âittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (ALLÂH böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. ALLÂH’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, ALLÂH’ın azâbı çetindir.

Devamını Oku »

PEYGAMBER KISSALARINDAN DERS ÇIKARMAK

12/ YÛSUF -111- Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sâhibleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki, bu Kur’ân uydurulmuş bir söz değildir. Sâdece daha önceki kitapları tasdîk eden, dîne âit her şeyi açıklayan, îmân edecek kimseler için hidâyet, rehber ve rahmet(olan bir kitaptır).

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN HABERLERİ KALBİ TESKİN EDER

11/ HÛD -120- Peygamberlere âit haberlerden senin kalbini yatıştıracak olanlardan her türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana bir hakikat, mü’minlere de bir öğüt ve ibret gelmiştir.

Devamını Oku »

PEYGAMBER DUASI

9/ ET-TEVBE -99- Yine Bedevîlerden kimi de vardır ki, ALLÂH’a ve âhiret gününe inanır ve harcadığını ALLÂH katında yakınlıklara ve Peygamber’in duâlarını almaya vesîle sayar. Gerçekten de bu, onlar için bir yakınlıktır. ALLÂH onları rahmeti içine koyacaktır. Şüphesiz ki, ALLÂH bağışlayıcıdır ve rahmet edicidir. 103- Onların mallarından zekât al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Bir de haklarında hayır duâ’…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER İTAAT EDİLMEK İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR

4/ EN-NİSÂ -64- Biz hangi Peygamberi gönderdikse, sırf ALLÂH’ın izni ile itâat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de ALLÂH’dan günâhlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resûl de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette ALLÂH’ı affedici, merhametli bulurlardı.

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER BEŞERİYETİ KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA ÇIKARMAK İÇİN GELMİŞTİR

65/ ET-TALÂK -11- Size ALLÂH’ın açık açık âyetlerini okuyan bir elçi (gönderdi) ki inanıp faydalı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim ALLÂH’a inanır ve yararlı iş yaparsa (ALLÂH) onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. ALLÂH ona gerçekten ne güzel rızık vermiştir.

Devamını Oku »

PEYGAMBERİMİZ HAKK İLE GELMİŞTİR

2/ EL-BAKARA -119- Şüphesiz Biz seni hakk ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER ARAMIZDA İHTİLAF ETTİĞİMİZ MESELELERİ AÇIKLAMAK İÇİN GÖNDERİLMİŞLERDİR

43/ EZ-ZUHRUF -63- Îsâ mûcizelerle indiği zaman dedi ki: “Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O hâlde ALLÂH’dan korkun, ve bana itâat edin.

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERLE ALAY EDİLMİŞTİ

6/ EL-EN’ÂM -10- Senden önce de Peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıverdi.

Devamını Oku »

HZ.MUHAMMED(ALEYHİSSELAM)’IN ÜMMETİ

3:110. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allâh’a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden îman edenler de var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır.

Devamını Oku »

ÂLEMLERE RAHMET

21:107. (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. *Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Yani, ey Muhammed! başka bir sebep için değil, ancak bütün âlemlere ve özellikle akıl sahibi varlıklara olan merhametimizden dolayı veya başka bir durumda değil, ancak âlemlere bir rahmet olarak seni peygamber gönderdik: Senin Peygamberliğin bütün varlıklara Allâh’ın bir rahmetidir. Veya sen öyle kapsamlı…

Devamını Oku »

HZ.MUHAMMED(ALEYHİSSELAM )’IN AZÎM AHLÂKI

Açıklama AZÎM; büyük, yüce, çok ileri 68:4. Sen elbette azîm bir ahlâk üzeresin. PEYGAMBERLERİN SONUNCUSU 33:40. Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allâh’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allâh her şeyi hakkiyle bilendir.

Devamını Oku »

HZ.MUHAMMED(ALEYHİSSELAM )’IN HANIMLARININ BİZİM ANNELERİMİZ OLDUĞU

33:6. Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allâh’ın Kitabına göre, (mîras konusunda) birbirleri için (diğer) mü’minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap’ta yazılıdır.

Devamını Oku »

HZ.MUHAMMED(ALEYHİSSELAM)İNANALARA ÇOK DÜŞKÜNDÜR

9:128. Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir.Kalbi üstünüze titrer, mü’minlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.

Devamını Oku »

PEYGAMBERİMİZ (ALEYHİSSELAM) İYİ SÖZE KULAK VERİR

9:61. Onlardan bazıları Peygamberi incitmek için ‘O herkese kulak veren safın biridir’ derler. De ki: ‘Evet öyledir, ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir, Allâh’a inanır, mü’minlere güvenir. Îman edenleriniz için bir rahmettir O!’ İşte böylesi bir Allâh Resûlünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır.

Devamını Oku »

PEYGAMBER (ALEYHİSSELAM) İLE KONUŞMA ÂDÂBI

PEYGAMBER -aleyhisselâm- İLE KONUŞMA ÂDÂBI 24/ en-Nûr -63- (Ey mü’minler!) Peygamberi kendi aranızda çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak ki ALLÂH bilmektedir. Bu sebeple, O’nun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azab isâbet etmesinden sakınsınlar. 49/ el-Hucurât -2- Ey îmân edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLMESİ

2/ EL-BAKARA -119- Şüphesiz Biz seni hakk ile, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. 151- Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir Peygamber gönderdik. 4/ EN-NİSÂ -170- Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakk’kı getirdi. O hâlde kendi iyiliğiniz için îmân edin. Eğer…

Devamını Oku »

HER MİLLETE BİR PEYGAMBER GÖNDERİLDİĞİ

16/ EN-NAHL -36- Biz her millete bir Peygamber gönderdik. O da ‘ALLÂH’a ibâdet edin, tağuttan uzak durun!’ dedi. Sonra onlardan bir kısmına ALLÂH hidâyet nasîb etti, bir kısmı hakkında da sapacaklarına dâir hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyâyı da Peygamberleri yalancı sayanların âkıbetlerinin ne olduğunu görün! 63- ALLÂH şâhiddir ki, Biz senden önce bir çok ümmete kendilerini irşâd etmeleri için…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER ALLÂH’IN İZNİ OLMADAM MÛCİZE GETİREMEZLER

13/ EL-RA’D -38- Andolsun, senden önce de Peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. ALLÂH’ın izni olmadan hiçbir Peygamber bir mûcize getiremez. Her ecelin (vâdenin) bir yazısı vardır.

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER BİRER İNSANDIR

14/ İBRÂHÎM -11- Peygamberleri onlara dedi ki: ‘Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat ALLÂH kullarından dilediğine (Peygamberlik) ni’metini bahşeder. ALLÂH’ın izni olmadıkça bizim size bir delîl getirmemiz haddimize değil. Mü’minler ancak ALLÂH’a tevekkül etsinler.’ 17/ EL-İSRÂ -90-91-92-93- Dediler ki: ‘Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yâhûd senin hurmalardan, üzümlerden oluşân bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yâhûd iddiâ’…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN ERKEK OLMASI

12/ YÛSUF -109- Biz senden önce de, memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri Peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden önce gelenlerin âkıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette âhiret yurdu ALLÂH’a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? 16/ EN-NAHL -43- Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri Peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sâhiblerine…

Devamını Oku »

PEYGAMBER GÖNDERMEDİKÇE AZAP EDİLMEZ

17/ EL-İSRÂ -15- Kim hidâyet yolunu seçerse, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günâhkâr, başka bir günâhkârın günâh yükünü yüklenmez. Biz, bir Peygamber göndermedikçe azâb edici değil.

Devamını Oku »

PEYGAMBER’LER GÜNAHTAN KORUNMUŞLARDIR

5/ EL-MÂİDE -67- Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği Peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. ALLÂH seni insanlardan korur. Şüphesiz ALLÂH, kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmeyecektir. 12/ YÛSUF -23- Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek ‘Haydi gelsene!’ dedi. O ise, ‘ALLÂH’a sığınırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir,…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER ÖLÜMSÜZ DEĞİLDİR

3/ ÂL-İ İMRÂN -144- Muhammed, ancak bir Peygamberdir. Ondan önce de Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veyâ öldürülürse gerisin geriye (eski dîninize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, ALLÂH’a hiçbir şekilde zarar veremez. ALLÂH şükredenleri mükâfatlandıracaktır. 21/ EL-ENBİYÂ -8- Biz onları (Peygamberleri) yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER SADECE TEBLİĞ EDER

29/ EL-ANKEBÛT -18- Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.’ 42/ EŞ-ŞÛRÂ -48- Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki), Biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen, sâdece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir, ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa o zaman…

Devamını Oku »

PEYGAMBER’E TÂBİ OLMAK

33/ EL-AHZÂB -31- İçinizden kim ALLÂH’a ve Resûlüne itâat eder ve sâlih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.

Devamını Oku »

PEYGAMBERİ TANIMAK

2:146. O kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin âlimleri onu o peygamberi oğullarını tanır gibi tanırlar, böyle iken içlerinden bir takımı gerçeği bile bile gizlerler.

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER TEBLİĞ GÖREVİ İÇİN ÜCRET İSTEMEZLER

6/ el-En’âm -90- İşte, o Peygamberler, ALLÂH’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O(Kur’ân), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.” 10/ Yûnus -72- Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zâten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim, ancak ALLÂH’a aittir. Bana müslümanlardan olmam emredildi.” 11/ Hûd -29- “Ey kavmim!…

Devamını Oku »

PEYGAMBER’LERİ ALAYA ALMAK

6/ EL-EN’ÂM -10- (Ey Muhammed!) Andolsun, senden önce de birçok Peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. 9/ ET-TEVBE -65- Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, ‘Biz sâdece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk’, derler. De ki: ‘ALLÂH’la, onun âyetleriyle ve Peygamberiyle mi eğleniyordunuz?’ 13/ EL-RA’D -32- Andolsun, senden önce de nice Peygamberler alaya alındı da…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN İLÂHİ LÜTFA NÂİL OLMALARI

11/ HÛD -58- Helâk emrimiz gelince, Hûd’u ve berâberindeki îmân etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azâbtan kurtardık. 66- (Helâk) emrimiz geldiğinde Sâlih’i ve berâberindeki îmân etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sâhibidir, hüküm ve hikmet sâhibidir 94- (Azâb) emrimiz gelince, Şu’ayb’ı ve onunla birlikte îmân edenleri, katımızdan…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN ALLÂH İLE KONUŞMALARI

PEYGAMBERLERİN ALLÂH İLE KONUŞMALARI 3/ Âl-i İmrân -41- Zekeriyyâ, “Rabbim! (çocuğum olacağına dâir) bana bir alâmet ver” dedi. ALLÂH da şöyle dedi: “Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işâretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbîh et.” 7/ el-A’râf -143- Şol zaman ki, Mûsâ, mîkatımıza (bir iş için belirlenen zaman veya yer) geldi, Rabbi ona kelâmıyla ihsânda bulundu…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN VASİYETİ

2/ EL-BAKARA -132- Bu dîni İbrâhîm, kendi oğullarına vasiyyet etti, Ya’kûb da öyle yaptı: “Ey oğullarım! Muhakkak ki, bu dîni size ALLÂH seçti, başka dinlerden uzak durun, yalnızca müslüman olarak can verin!” dedi. 133- Yoksa siz de olaya şâhid mi oldunuz; Ya’kûb’a ölüm hâli gelip çattığı zaman, oğullarına; “Benden sonra neye ibâdet edeceksiniz?” dediği zaman, oğulları; “Senin ALLÂH’ına ve ataların…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİ YALANLAYANLAR

43:25. Biz de onlardan intikam aldık. Bak peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu!

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİ YALANLAYANLARIN SONU

16/ EN-NAHL -36- Andolsun Biz, her ümmete, ‘ALLÂH’a kulluk edin, tâğûttan kaçının’ diye Peygamber gönderdik. ALLÂH onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi irâdeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da Peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. 43- Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri Peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sâhiblerine sorun.

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı