P

P

PARMAK UCU

75/ EL-KIYÂME -3- İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? 4- Evet Bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz…

Devamını Oku »

PEYGEMBER (1) NEBÎ (2) RESÛL (3)

PEYGEMBER (1) NEBÎ (2) RESÛL (3) (1) Peygamber (f.i.); Allâh’dan haber getiren. Allâh’ı, âhireti, zararlı ve faydalı şeyleri tanıtan. (2)…

Devamını Oku »

HER PEYGAMBER KAVMİNİN LİSANI İLE TEBLİĞDE BULUNMUŞTUR

HER PEYGAMBER KAVMİNİN LİSÂNI İLE TEBLİĞDE BULUNMUŞTUR 14/ İBRÂHÎM -4- Biz her Peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara…

Devamını Oku »

HER KİM PEYGAMBERE İTAAT EDERSE

4/ EN-NİSÂ -80- Kim Peygambere itâat ederse ALLÂH’a itâat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onlara bekçi olarak…

Devamını Oku »

PEYGAMBER MÜ’MİNLERE KENDİ CANLARINDAN ÖNCE GELİR

33/ EL-AHZÂB -6- Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır. Aralarında akrabâlık bağı olanlar, ALLÂH’ın…

Devamını Oku »

PEYGAMBER SİZE NEYİ VERİRSE ONU ALIN

59/ EL-HAŞR -7- ALLÂH’ın, (fethedilen) memleketlerin ahâlisinden savaşılmaksızın Peygamberine kazandırdığı mallar; ALLÂH’a, Peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara…

Devamını Oku »

PEYGAMBER KISSALARINDAN DERS ÇIKARMAK

12/ YÛSUF -111- Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sâhibleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki, bu Kur’ân uydurulmuş bir…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN HABERLERİ KALBİ TESKİN EDER

11/ HÛD -120- Peygamberlere âit haberlerden senin kalbini yatıştıracak olanlardan her türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana bir…

Devamını Oku »

PEYGAMBER DUASI

9/ ET-TEVBE -99- Yine Bedevîlerden kimi de vardır ki, ALLÂH’a ve âhiret gününe inanır ve harcadığını ALLÂH katında yakınlıklara ve…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER İTAAT EDİLMEK İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR

4/ EN-NİSÂ -64- Biz hangi Peygamberi gönderdikse, sırf ALLÂH’ın izni ile itâat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER BEŞERİYETİ KARANLIKLARDAN AYDINLIĞA ÇIKARMAK İÇİN GELMİŞTİR

65/ ET-TALÂK -11- Size ALLÂH’ın açık açık âyetlerini okuyan bir elçi (gönderdi) ki inanıp faydalı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın.…

Devamını Oku »

PEYGAMBERİMİZ HAKK İLE GELMİŞTİR

2/ EL-BAKARA -119- Şüphesiz Biz seni hakk ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER ARAMIZDA İHTİLAF ETTİĞİMİZ MESELELERİ AÇIKLAMAK İÇİN GÖNDERİLMİŞLERDİR

43/ EZ-ZUHRUF -63- Îsâ mûcizelerle indiği zaman dedi ki: “Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz şeylerin bir kısmını…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERLE ALAY EDİLMİŞTİ

6/ EL-EN’ÂM -10- Senden önce de Peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlardan alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıverdi.

Devamını Oku »

HZ.MUHAMMED(ALEYHİSSELAM)’IN ÜMMETİ

3:110. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allâh’a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı…

Devamını Oku »

ÂLEMLERE RAHMET

21:107. (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. *Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Yani, ey Muhammed!…

Devamını Oku »

HZ.MUHAMMED(ALEYHİSSELAM )’IN AZÎM AHLÂKI

Açıklama AZÎM; büyük, yüce, çok ileri 68:4. Sen elbette azîm bir ahlâk üzeresin. PEYGAMBERLERİN SONUNCUSU 33:40. Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin…

Devamını Oku »

HZ.MUHAMMED(ALEYHİSSELAM )’IN HANIMLARININ BİZİM ANNELERİMİZ OLDUĞU

33:6. Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allâh’ın Kitabına göre,…

Devamını Oku »

HZ.MUHAMMED(ALEYHİSSELAM)İNANALARA ÇOK DÜŞKÜNDÜR

9:128. Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir.Kalbi üstünüze titrer, mü’minlere karşı pek şefkatli…

Devamını Oku »

PEYGAMBERİMİZ (ALEYHİSSELAM) İYİ SÖZE KULAK VERİR

9:61. Onlardan bazıları Peygamberi incitmek için ‘O herkese kulak veren safın biridir’ derler. De ki: ‘Evet öyledir, ama hep hakkınızdaki…

Devamını Oku »

PEYGAMBER (ALEYHİSSELAM) İLE KONUŞMA ÂDÂBI

PEYGAMBER -aleyhisselâm- İLE KONUŞMA ÂDÂBI 24/ en-Nûr -63- (Ey mü’minler!) Peygamberi kendi aranızda çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper ederek…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLMESİ

2/ EL-BAKARA -119- Şüphesiz Biz seni hakk ile, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. 151-…

Devamını Oku »

HER MİLLETE BİR PEYGAMBER GÖNDERİLDİĞİ

16/ EN-NAHL -36- Biz her millete bir Peygamber gönderdik. O da ‘ALLÂH’a ibâdet edin, tağuttan uzak durun!’ dedi. Sonra onlardan…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER ALLÂH’IN İZNİ OLMADAM MÛCİZE GETİREMEZLER

13/ EL-RA’D -38- Andolsun, senden önce de Peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. ALLÂH’ın izni olmadan hiçbir Peygamber…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER BİRER İNSANDIR

14/ İBRÂHÎM -11- Peygamberleri onlara dedi ki: ‘Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat ALLÂH kullarından dilediğine (Peygamberlik) ni’metini bahşeder.…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN ERKEK OLMASI

12/ YÛSUF -109- Biz senden önce de, memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri Peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da,…

Devamını Oku »

PEYGAMBER GÖNDERMEDİKÇE AZAP EDİLMEZ

17/ EL-İSRÂ -15- Kim hidâyet yolunu seçerse, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günâhkâr, başka…

Devamını Oku »

PEYGAMBER’LER GÜNAHTAN KORUNMUŞLARDIR

5/ EL-MÂİDE -67- Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği Peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun.…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER ÖLÜMSÜZ DEĞİLDİR

3/ ÂL-İ İMRÂN -144- Muhammed, ancak bir Peygamberdir. Ondan önce de Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veyâ öldürülürse gerisin…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER SADECE TEBLİĞ EDER

29/ EL-ANKEBÛT -18- Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka…

Devamını Oku »

PEYGAMBER’E TÂBİ OLMAK

33/ EL-AHZÂB -31- İçinizden kim ALLÂH’a ve Resûlüne itâat eder ve sâlih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz.…

Devamını Oku »

PEYGAMBERİ TANIMAK

2:146. O kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin âlimleri onu o peygamberi oğullarını tanır gibi tanırlar, böyle iken içlerinden bir takımı gerçeği…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLER TEBLİĞ GÖREVİ İÇİN ÜCRET İSTEMEZLER

6/ el-En’âm -90- İşte, o Peygamberler, ALLÂH’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De…

Devamını Oku »

PEYGAMBER’LERİ ALAYA ALMAK

6/ EL-EN’ÂM -10- (Ey Muhammed!) Andolsun, senden önce de birçok Peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN İLÂHİ LÜTFA NÂİL OLMALARI

11/ HÛD -58- Helâk emrimiz gelince, Hûd’u ve berâberindeki îmân etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azâbtan…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN ALLÂH İLE KONUŞMALARI

PEYGAMBERLERİN ALLÂH İLE KONUŞMALARI 3/ Âl-i İmrân -41- Zekeriyyâ, “Rabbim! (çocuğum olacağına dâir) bana bir alâmet ver” dedi. ALLÂH da…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİN VASİYETİ

2/ EL-BAKARA -132- Bu dîni İbrâhîm, kendi oğullarına vasiyyet etti, Ya’kûb da öyle yaptı: “Ey oğullarım! Muhakkak ki, bu dîni…

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİ YALANLAYANLAR

43:25. Biz de onlardan intikam aldık. Bak peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu!

Devamını Oku »

PEYGAMBERLERİ YALANLAYANLARIN SONU

16/ EN-NAHL -36- Andolsun Biz, her ümmete, ‘ALLÂH’a kulluk edin, tâğûttan kaçının’ diye Peygamber gönderdik. ALLÂH onlardan kimini doğru yola…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu