P

PEYGAMBERLER TEBLİĞ GÖREVİ İÇİN ÜCRET İSTEMEZLER

6/ el-En’âm -90- İşte, o Peygamberler, ALLÂH’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O(Kur’ân), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.”

10/ Yûnus -72- Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zâten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim, ancak ALLÂH’a aittir. Bana müslümanlardan olmam emredildi.”

11/ Hûd -29- “Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak ALLÂH’a aittir. Ben o îmân edenleri (teklifinize uyarak) kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum.”

51- “Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni yaratana aittir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

23/ el-Mü’minûn -72- Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin karşılığı daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

26/ eş-Şu’arâ -109- Nûh;“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

127- Hûd; “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

145- Sâlih;“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

164- Lût;“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

180- Şu’ayb;“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan ALLÂH’a aittir.”

36/ Yâsîn -20- O sırada şehrin tâ ucundan bir adam koşarak geldi ve: “Ey kavmim! İtâat edin o elçilere!”

21- ” İtâat edin sizden hiçbir ücret istemeyen o zât’lara ki, onlar hidâyete ermişlerdir.”

42/ eş-Şûrâ -23- İşte bu ALLÂH’ın, inanıp sâlih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum.” Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ALLÂH, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu