İ

İ

İLÂH

İLÂH *İbâdet etmek anlamındaki “e-l-h”kökünden türeyen ilâh, ma’bûd demektir. Çoğulu …

Devamı

İKAME

İKAME (*) *(İkame), “kıyam” veya “kıvam”dan “if’âl” ölçüsünde olarak lügatta …

Devamı