Ö

Ö

ÖĞÜT ALMAK

ÖĞÜT ALMAK 2/ el-Bakara -221- Îmân etmedikleri sürece ALLÂH’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. ALLÂH’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir câriye ALLÂH’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Îmân etmedikleri sürece ALLÂH’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. ALLÂH’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, îmân eden bir köle, ALLÂH’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe…

Devamını Oku »

ÖFKE, ADÂLETSİZLİĞE SEBEP OLAMAZ

5/ EL-MÂİDE -8- Ey îmân edenler! Hakk’tan yana olup vargücünüzle ve bütün işlerinizde adâleti gerçekleştirin ve adâlet nümûnesi şâhidler olun! Bir topluluğa karşı, içinizde beslediğiniz kîn ve öfke, sizi adâletsizliğe sürüklemesin. Âdil davranın, takvâya en uygun hareket budur. ALLÂH’a karşı gelmekten sakının! Çünkü ALLÂH yaptığınız her şeyden haberdârdır.

Devamını Oku »

ÖLÇÜ & TARTI

ÖLÇÜ VE TARTI -Kıstas-Mizan; terâzi kantar, çeki gibi vezin mikyası demektir. Şerîat ve kanuna tecâvüz edip de haddinizi aşmayasınız. Mizansız iş yapmayasınız. Yahud maddî ve mânevî tartıda taşkınlık etmeyesiniz de Allâh Teâlâ’nın emirlerine, hükümlerine itaat ve hukuka riayet edesiniz. Eksik tartı kullanmayın. Hem de tartarken insaf ve adâletle dosdoğru tartın. Terâziyi su-i istismâl ile âhirette mizanınıza yazık etmeyin. (Elmalılı Tefsiri)…

Devamını Oku »

ÖLÜM GERÇEĞİ

3/ ÂL-İ İMRÂN -185- Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyâmet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünyâ hayâtı, aldatıcı zevkten başka birşey değildir. 4/ EN-NİSÂ -78- Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse “Bu, ALLÂH’dandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa,…

Devamını Oku »

ÖLÜM ENGELLENEMEZ

3/ ÂL-İ İMRÂN -168- Kendileri oturup kaldıkları hâlde kardeşleri için: “Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi” dediler. Onlara de ki: “Eğer iddiâ’nızda doğru iseniz, kendinizden ölümü uzaklaştırınız”. 56/ EL-VÂKI’A -60- Aranızda ölümü takdîr eden Biz’iz ve Bizim önümüze geçilmez.

Devamını Oku »

ÖLÜM HÂLİ(SEKERÂT)

*ÖLÜM HÂLİ (SEKERÂT) 23/ EL-MÜ’MİNÛN -99- Nihâyet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında, “Rabbim, der, lütfen beni (dünyâya) geri gönder.” 100- “Tâ ki, boşa geçirdiğim dünyâda iyi iş (ve hareketler) yapayım.” Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibârettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır. 5O/ KÂF -19- Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir…

Devamını Oku »

KÂFİRLERİN ÖLÜM HÂLİ

7/ EL-A’RÂF -37- ALLÂH’a karşı yalan uyduran yâhûd âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Onlara Kitap’tan nasîbleri erişir. Canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara: “ALLÂH’dan başka taptıklarınız nerede?” derler. Onlar: “O taptıklarımız bizden sapıp ayrıldılar.” derler. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına bizzat şâhidlik ederler. 8/ EL-ENFÂL -50- Melekler, kâfirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve ‘haydi tadın yangın azâbını’ diyerek canlarını alırken…

Devamını Oku »

MÜ’MİNLERİN ÖLÜM HÂLİ

16/ EN-NAHL -32- Takvâ sâhibleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat hâlde alırlar. “Selâm size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükâfatı olarak girin cennete…” derler. 79/ EN- E EN-NAHLN-NÂZİ’ÂT -2- Usulcacık çekenlere.

Devamını Oku »

ÖLÜM VE HAYAT

67/ EL-MÜLK -1- Mutlak hükümrânlık elinde bulunan ALLÂH, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter. 2- O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.

Devamını Oku »

ÖMÜR

35/ FÂTIR -11- Hem ALLÂH sizi bir topraktan, sonra bir damla su’dan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O’nun bilgisi olmadan ne bir dişi hâmile olur, ne doğurur. Kendisine ömür verilenin de ömrünün uzatılması da, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu, ALLÂH’a göre kolaydır.

Devamını Oku »

ÖVÜNMEK

4/ EN-NİSÂ -36- ALLÂH’a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, akrabâ olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sâhib olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz ALLÂH, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

Devamını Oku »

ÖŞÜR

*Öşr (a.i.c:a’şâr); öşür. onda bir. ondalık. onda biri alınan vergi (esâsı şerîattan alınmıştır). 6/ el-En’âm -141- Asmalı ve asmasız (üzüm) bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O’dur. Her biri meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de hakkını (zekât ve sadakasını) verin; ama isrâf etmeyin, çünkü O, isrâf edenle şerîatri sevmez.

Devamını Oku »

‘ÖYLESİNE KULLUK!’ ETMEMEK

22/ EL-HACC -11- İnsanlardan öylesi de vardır ki, ALLÂH’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir kötülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir. O dünyâyı da kaybetmiştir, âhireti de. İşte bu apaçık ziyânın tâ kendisidir.

Devamını Oku »

ÖĞÜT MÜ’MİNLERE FAYDA VERİR

ÖĞÜT VER 51/ ez-Zâriyât -55- Öğüt ver, çünkü öğüt mü’minlere elbette fayda verir!

Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı