KUR’AN-I KERİM MEALİ OKU

Tevbe Suresi Meali – Seyyid Kutup

1 – Allah’dan ve Resulü’nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere: 2 – Bundan böyle yeryüzünde dört ay daha…

Devamını Oku »

74-Müddesir Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey müddessir olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! Resûl-i Ekrem (asm) vahye ilk mazhar…

Devamını Oku »

87-A’lâ Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) A‘lâ (pek yüce olan) Rabbinin ismini (سُبْحاَنَ رَبِّيَ اْلاَ عْلٰي…

Devamını Oku »

103-Asr Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Asr’a yemîn olsun!1 Âlimlerimiz Asr’dan murâdın, ya uzun ve ibretlerle dolu bir süreyi…

Devamını Oku »

104-Hümeze Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi…

Devamını Oku »

105-Fîl Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) Rabbinin, fil sâhiblerine nasıl yaptığını görmedin mi? “Sûre-i اَلَمْ تَرَكَيْفَ*’de…

Devamını Oku »

106-Kureyş Sûresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Allah) Kureyş’i (emniyet ve selâmete) alıştırdığı için! 2. Onları (ticâret için) kış ve…

Devamını Oku »

107-Mâûn Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Dîni (hesab gününü) yalanlayanı gördün mü? 2. İşte o, yetîmi itip kakandır. 3.…

Devamını Oku »

108-Kevser Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz ki biz sana Kevser’i1 “Kevser kelimesi, kudsî, câmi‘, küllî,…

Devamını Oku »

109-Kâfirûn Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki: “Ey kâfirûn (kâfirler)!” 2. “(Sizin) tapmakta olduğunuz şeylere (ben) tapmam!” 3.…

Devamını Oku »

110-Nasr Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Allah’ın nasr’ı (yardımı) ve fetih geldiği zaman! 2. Ve insanları bölük bölük Allah’ın…

Devamını Oku »

111-Tebbet Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ebû Leheb’in iki eli kurusun Bu sûreye isim olan “Tebbet” kelimesi, “Kurusun!” meâlinde…

Devamını Oku »

112-İhlâs Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki; O Allah bir tektir. Burada zikredilen sıfatlara ihlâs ile îmân eden…

Devamını Oku »

113-Felak Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki: “Felak’ın (sabahın) Rabbine sığınırım!” 2. “Yarattığı şeylerin şerrinden!” 3. “Ve karanlığı…

Devamını Oku »

114-Nas Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. De ki: “Nâs’ın (insanların) Rabbine sığınırım!” 2. “İnsanların Melik’ine (mutlak sâhib ve sultânına)!”…

Devamını Oku »

95-Tîn Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun tîn’e (incire) ve zeytine! “Cenâb-ı Hakk, tîn (incir) ve zeytin ile…

Devamını Oku »

96-Alâk Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yaratan Rabbinin ismiyle oku! 2. (O,) insanı bir alak’dan yarattı.1 “Alak” ta‘bîrinin îzâhı…

Devamını Oku »

97-Kadir Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik. Kur’ân-ı Kerîm, Kadir…

Devamını Oku »

99-Zilzâl Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yer, (o şiddetli) zilzâl’iyle (sarsıntısıyla) sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını (dışarıya) çıkardığı ve insan: “Buna…

Devamını Oku »

100-Âdiyât Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât’a)! 2. Öyle (koşarken) çakarak ateş…

Devamını Oku »

101-Kâria Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. el-Kāria! (O dehşetiyle çarpıcı felâket! Kıyâmet!) 2. Nedir o çarpıcı felâket! 3. O…

Devamını Oku »

102-Tekâsür Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Sizi tekâsür’le (o çoklukla, mal ve evlâd çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki,…

Devamını Oku »

91-Şems Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun şems’e (güneşe) ve onun (kuşluk vakti) aydınlığına! 2. Ve (güneş batınca)…

Devamını Oku »

92-Leyl Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (karanlığı ile herşeyi) örttüğü zaman, leyl’e (geceye)! 2. Ve açılıp ağardığı…

Devamını Oku »

93-Duhâ Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun duhâ’ya (kuşluk vaktine)! 2. Ve sükûna erdiği zaman, geceye! 3. (Habîbim,…

Devamını Oku »

94-İnşirâh Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göğsüne senin için (ilim ve hikmetle) inşirâh vermedik mi (genişletmedik mi)? 2. Ve…

Devamını Oku »

98-Beyyine Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine beyyine (apaçık delil) gelinceye kadar (bulundukları…

Devamını Oku »

81-Tekvir Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Güneş, tekvîr edildiği (dürüldüğü, nûru nârından ayrıldığı, ışığı giderildiği) zaman! 2. Ve yıldızlar,…

Devamını Oku »

82-İnfitâr Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gök, infitâr ettiği (yarıldığı) zaman! “Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir (kıyâmetten sonra dirilmekten…

Devamını Oku »

83-Mutaffifin Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Mutaffifîn’in (ölçü ve tartıda hîle yapanların) vay hâline! 2. Onlar ki, insanlardan ölçerek…

Devamını Oku »

84-İnşikâk Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gök inşikāk ettiği (yarıldığı) ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (bu itâate) lâyık…

Devamını Oku »

85-Bürûc Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun bürûc (burçlar) sâhibi göğe! 2. (Geleceği) va‘d edilen güne (kıyâmete)! 3.…

Devamını Oku »

86-Târık Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun o göğe ve Târık’a! 2. Târık’ın ne olduğunu sana ne bildirdi?…

Devamını Oku »

88-Gâşiye Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Ğāşiye’nin (dehşetiyle insanları kaplayıcı olan kıyâmet ânının) haberi sana geldi mi?…

Devamını Oku »

89-Fecr Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun fecr’e (şafak vaktine)! 2. Ve on geceye! Bu “on gece”nin Zilhıcce…

Devamını Oku »

90-Beled Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn ederim bu beled’e (Mekke’ye)! 2. Ki sen bu beldede oturmaktasın. 3. Ve…

Devamını Oku »

69-Hâkka Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. El-Hâkka (gerçekleşecek olan)! 2. Nedir o gerçekleşecek olan? 3. O gerçekleşecek olanın (o…

Devamını Oku »

70-Meâric Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Bir isteyici, vâki‘ olacak olan bir azâbı istedi. Bu kişi Mekke müşriklerinden Nadr…

Devamını Oku »

71-Nûh Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhesiz ki biz Nûh’u kavmine: “Kendilerine çok elemli bir azab gelmeden önce, kavmini…

Devamını Oku »

72-Cin Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) De ki: “Bana vahyolundu, şu şübhesiz ki, cin’lerden bir topluluk (ben…

Devamını Oku »

73-Müzemmil Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey müzzemmil olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)! 2. Bir kısmı hâriç, geceleyin (namaz…

Devamını Oku »

75-Kıyâmet Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kıyâmet gününe yemîn ederim! 2. (Pişmanlık duyup) dâimâ kendini kınayan nefse de yemîn…

Devamını Oku »

76-İnsân Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Gerçekten insan üzerine, o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki (o, henüz)…

Devamını Oku »

77-Mürselât Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun (emirlerle) birbiri ardınca gönderilenlere (o mürselât’a) ve şiddetli bir şekilde estikçe…

Devamını Oku »

78-Nebe Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Birbirlerine neyden (hangi şeyden) soruyorlar? 2. O (pek) büyük nebe’den (haberden, öldükten sonra…

Devamını Oku »

79-Nâziât Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât’a), (Mü’minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara,…

Devamını Oku »

80-Abese Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kendisine a‘mâ bir kimse geldi diye (peygamber) yüzünü ekşitti ve döndü. Bu sûreye…

Devamını Oku »

62-Cum’a Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde olan ve yerde bulunanlar, Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden), Kuddûs (bütün…

Devamını Oku »

63-Münâfikûn Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Münâfikūn (o münâfıklar) sana geldikleri zaman: “Şâhidlik ederiz ki, muhakkak sen,…

Devamını Oku »

64-Teğâbûn Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh eder; mülk (umûmen) O’nundur; hamd…

Devamını Oku »

65-Talâk Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda, artık onları iddetleri içinde (âdetten temiz oldukları sırada) talâk…

Devamını Oku »

66-Tahrîm Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey Peygamber! Zevcelerinin hoşnudluğunu arayarak, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi, niçin (kendine) tahrîm…

Devamını Oku »

67-Mülk Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye…

Devamını Oku »

68-Kalem Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

1. Nûn. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. (Ey Habîbim!) Rabbinin ni‘meti sâyesinde, sen bir mecnun değilsin! 3.…

Devamını Oku »

58-Mücâdele Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. (Ey Resûlüm!) Kocası hakkında seninle mücâdele eden ve Allah’a şikâyette bulunan (kadın)ın sözünü,…

Devamını Oku »

60-Mümtehine Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey îmân edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları (kendinize) dostlar edinmeyin;…

Devamını Oku »

61-Saff Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh etmektedir. O, Azîz (kudreti dâimâ…

Devamını Oku »

55-Rahmân Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. O Rahmân (olan Allah), Kur’ân’ı öğretti. 2. O Rahmân (olan Allah), Kur’ân’ı öğretti.…

Devamını Oku »

56-Vâkı’a Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. O vâkıa (o kıyâmet) koptuğu zaman! 2. Onun meydana gelişini yalanlayacak olan hiçbir…

Devamını Oku »

57-Hadîd Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Göklerde ve yerde ne varsa, Allah’ı tesbîh etmektedir. “Kur’ân’ın her bir âyeti, birer…

Devamını Oku »

52-Tûr Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun Tûr (dağın)a! 2. Ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış…

Devamını Oku »

53-Necm Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Battığı zaman necm’e (o yıldıza) and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı!…

Devamını Oku »

54-Kamer Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Kıyâmet yaklaştı ve kamer (ay) yarıldı. “Kur’ân’ı inkâr eden o küffârdan (kâfirlerden) hiçbir…

Devamını Oku »

50-Kâf Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun zâriyât’a (o tozutup savuran rüzgârlara)! 2. Sonra o ağırlık yüklenen (bulut)lara!…

Devamını Oku »

51-Zâriyât Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Yemîn olsun zâriyât’a (o tozutup savuran rüzgârlara)! 2. Sonra o ağırlık yüklenen (bulut)lara!…

Devamını Oku »

47-Muhammed Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. İnkâr edenler ve Allah yolundan men‘ edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa…

Devamını Oku »

48-Fetih Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Şübhesiz ki biz sana, apaçık bir fetih açtık (ihsân ettik). 2. Tâ ki…

Devamını Oku »

49-Hucurât Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Ey îmân edenler! Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin! Ve Allah’dan sakının! Şübhesiz ki…

Devamını Oku »

45-Câsiye Suriye

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. (Bu) Kitâb’ın indirilmesi,…

Devamını Oku »

44-Duhan Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Apaçık beyân eden…

Devamını Oku »

46-Ahkâf Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Bu Kitâb’ın indirilmesi,…

Devamını Oku »

43-Zuhruf Suresi Hayrat Vakfı Yayınları Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Hâ, Mîm. Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1) 2. Apaçık beyân eden…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu